Böngésző

Pszichológia, pedagógia Jung

A lélektani típusok (általános leírása)

Online antikvárium: A lélektani típusok (általános leírása) Szerző:
C. G. Jung
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1989
Oldalszám: 180
Fordító:
Bodrog Miklós
Sorozat:
Mérleg

Művében a szerző a lélek bizonyos tipikus struktúráit és működési módjait mutatja be, hogy segítse önmagunk és embertársaink megértését. A lélektani típusok ellentétességének jelentős szerepe van a vallási viszályokban, a tudományos, kulturális és világnézeti vitákban, valamint az emberi kapcsolatokban egyaránt. Jó állapotban.      

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 200Ft.-

A szellem szimbolikája

Online antikvárium: A szellem szimbolikája Szerző:
C. G. Jung
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1997
Oldalszám: 224
Fordító:
Bodrog Miklós, Halasi Zoltán

A kötet két tanulmányt tartalmaz, ezekben Jung a pszichológiai gyakorlatban szerzett felismeréseit alkalmazza a folklór, illetve a vallás képzet- és fogalomvilágára. „A mesebeli szellem fenomenológiájához” című írás tömör, lényegre törő, szinte bravúros példája a jungi analízisnek. A második tanulmány („Kísérlet a Szentháromság dogmájának értelmezésére”) talán kissé közelebb is esik a magyar olvasók műveltségi köréhez, és igen mély bepillantást enged magának a vallásnak a lelki természetébe, közelebbről a kereszténységébe, megmutatva, hogy a meseelemzésben már megismert teljesség-kép milyen démoni, illetve isteni alakokban ölthet testet, milyen lelki küzdelmet kell megvívnia az emberi léleknek ahhoz, hogy ősemlékekkel, ősképekkel teljes világot valamiképpen tudatosítani tudja. Jó állapotban.    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

Föld és lélek

Online antikvárium: Föld és lélek Szerző:
Carl Gustav Jung
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1990
Oldalszám: 57
Fordító:
Boda László

Jung, századunk első felének híres svájci pszichológusa Freud barátja és követője volt, majd maga is elindított egy új mélylélektani irányzatot. "Föld és lélek" című esszéjében röviden összefoglalja legfontosabb gondolatait. Képet ad a lélek tudatos és tudadattalan összetevőiről, a történelem folyamán feledésbe merült ősi, kollektív tudattartalmakról. Bemutatja a női és férfi lelkialkat eltéréseit, az ellentétes nemről bennünk élő "imagót". Érdekes példákat idézve megvizsgálja, milyen determináció érvényesül a környezet (a föld) és az egyének, illetve a népek lelkialkata között. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 1 200Ft.-

Gondolatok a látszatról és a létezésről

Online antikvárium: Gondolatok a látszatról és a létezésről Szerző:
Carl Gustav Jung
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1997
Oldalszám: 112
Fordító:
Glavina Zsuzsa

Az egzisztencia két módja küzd lelkünkért: a látszat módja és a létezés módja. A látszat módjához tartozik például az erőszak és az agresszió, a sóvárság és az irigység, a hatalom- és a nyereségvágy. Mindegyikünkben ott rejlik egy kisebb-nagyobb hányad Hitlerből vagy Sztálinból. A létezés módjához tartozik a szeretet és a segítés, a megértés és a tolerálás, az otthonról való gondoskodás, a tudatosodás és az értelmes életvezetés. Mindegyikünkben ott rejlik egy kisebb-nagyobb hányad Jézusból vagy Buddhából. Inkább kell létezni, mint látszani! Az atomkorban ez lett az emberiség túlélésének kérdése. Carl Gustav Jung azok közé tartozik, akik kiutat mutatnak személyes, vallási és politikai zsákutcáinkból. Belső címlapon ajándékozási bejegyzés, jó állapotban.    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 1 500Ft.-

Gondolatok a szexualitásról és a szerelemről

Online antikvárium: Gondolatok a szexualitásról és a szerelemről Szerző:
Jung, Carl Gustav
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1995
Oldalszám: 134
Fordító:
S. Nyirő József
Sorozat:
Gondolatok...

„A szexualitás szempontjának nevetséges és már-már beteges túlhangsúlyozása voltaképpen tünete egy jelenkori szellemi zavarnak, amelynek főleg az az oka, hogy korunknak nincs helyes fogalma a szexualitásról.” „A szerelem csak annak fedi fel legrejtettebb titkait és csodáját, aki képes a feltétlen odaadásra és érzelmi hűségre.” C. G. Jung nem lelkendezve szól a szerelemről, a házasságról és a szexualitásról. Saját házasságának személyes problémái, és a szülei házasságában megismert gondok számlájára írhatjuk azt, ha az önismeret mestere inkább borúlátóan nyilatkozik a témáról. Jungnak évtizedeken át tartó viszonya volt, felesége tudott az állandó barátnőről, és végül el is tűrte. Jungnak szüksége volt egy ilyen barátnőre lelki önmegvalósításához. És Jung sohasem akarta, hogy szentnek nézzék. Jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-