KATEGÓRIÁK

Böngésző

Pszichológia, pedagógia Jung

A lélektani típusok (általános leírása)

Online antikvárium: A lélektani típusok (általános leírása) Szerző:
C. G. Jung
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1989
Oldalszám: 180
Fordító:
Bodrog Miklós
Sorozat:
Mérleg

Művében a szerző a lélek bizonyos tipikus struktúráit és működési módjait mutatja be, hogy segítse önmagunk és embertársaink megértését. A lélektani típusok ellentétességének jelentős szerepe van a vallási viszályokban, a tudományos, kulturális és világnézeti vitákban, valamint az emberi kapcsolatokban egyaránt. Jó állapotban.      

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

A szellem szimbolikája

Online antikvárium: A szellem szimbolikája Szerző:
C. G. Jung
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1997
Oldalszám: 224
Fordító:
Bodrog Miklós, Halasi Zoltán

A kötet két tanulmányt tartalmaz, ezekben Jung a pszichológiai gyakorlatban szerzett felismeréseit alkalmazza a folklór, illetve a vallás képzet- és fogalomvilágára. „A mesebeli szellem fenomenológiájához” című írás tömör, lényegre törő, szinte bravúros példája a jungi analízisnek. A második tanulmány („Kísérlet a Szentháromság dogmájának értelmezésére”) talán kissé közelebb is esik a magyar olvasók műveltségi köréhez, és igen mély bepillantást enged magának a vallásnak a lelki természetébe, közelebbről a kereszténységébe, megmutatva, hogy a meseelemzésben már megismert teljesség-kép milyen démoni, illetve isteni alakokban ölthet testet, milyen lelki küzdelmet kell megvívnia az emberi léleknek ahhoz, hogy ősemlékekkel, ősképekkel teljes világot valamiképpen tudatosítani tudja. Jó állapotban.    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

A személyiség fejlődése

Online antikvárium: A személyiség fejlődése Szerző:
C. G. Jung
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2020
Fordító:
Turóczi Attila
Sorozat:
C. G. Jung összegyűjtött munkái 17.

Ez a kötet olyan válogatás, amely Jungnak a gyermekkor pszichológiájáról szóló írásait tartalmazza. Magvát az a három előadás alkotja, amelyet Az analitikus pszichológia és a nevelés címmel tartott. Jung úgy véli, hogy a szülők és nevelők lelki állapota mértékadó a gyermek növekedési és érési folyamatában, különösen a szokatlanul tehetséges gyermekek esetében. A szülők közötti nem kielégítő lelki viszony fontosságát a gyermekkor pszichogén zavarainak okaként hangsúlyozta. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

Az alkímiai konjunkció

Online antikvárium: Az alkímiai konjunkció Szerző:
Carl Gustav Jung
Kiadó:
Nyíregyháza
Kiadás éve: 1994.
Oldalszám: 171
Fordító:
Pikó Gábor József

A jelen munka - mely először 1955-1956-ban jelent meg -alkímista kifejezéssel élve nemcsak Jung alkímiai tematikájú munkásságának kvintesszenciája, hanem bátran tekinthető az egész életmű végső konklúziójának is. Kiadói papírborítóban, jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

Föld és lélek

Online antikvárium: Föld és lélek Szerző:
Carl Gustav Jung
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1990
Oldalszám: 57
Fordító:
Boda László

Jung, századunk első felének híres svájci pszichológusa Freud barátja és követője volt, majd maga is elindított egy új mélylélektani irányzatot. "Föld és lélek" című esszéjében röviden összefoglalja legfontosabb gondolatait. Képet ad a lélek tudatos és tudadattalan összetevőiről, a történelem folyamán feledésbe merült ősi, kollektív tudattartalmakról. Bemutatja a női és férfi lelkialkat eltéréseit, az ellentétes nemről bennünk élő "imagót". Érdekes példákat idézve megvizsgálja, milyen determináció érvényesül a környezet (a föld) és az egyének, illetve a népek lelkialkata között. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 1 200Ft.-

Gondolatok a szexualitásról és a szerelemről

Online antikvárium: Gondolatok a szexualitásról és a szerelemről Szerző:
Jung, Carl Gustav
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1995
Oldalszám: 134
Fordító:
S. Nyirő József
Sorozat:
Gondolatok...

„A szexualitás szempontjának nevetséges és már-már beteges túlhangsúlyozása voltaképpen tünete egy jelenkori szellemi zavarnak, amelynek főleg az az oka, hogy korunknak nincs helyes fogalma a szexualitásról.” „A szerelem csak annak fedi fel legrejtettebb titkait és csodáját, aki képes a feltétlen odaadásra és érzelmi hűségre.” C. G. Jung nem lelkendezve szól a szerelemről, a házasságról és a szexualitásról. Saját házasságának személyes problémái, és a szülei házasságában megismert gondok számlájára írhatjuk azt, ha az önismeret mestere inkább borúlátóan nyilatkozik a témáról. Jungnak évtizedeken át tartó viszonya volt, felesége tudott az állandó barátnőről, és végül el is tűrte. Jungnak szüksége volt egy ilyen barátnőre lelki önmegvalósításához. És Jung sohasem akarta, hogy szentnek nézzék. Jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

Gondolatok az értelemről és a tébolyról

Online antikvárium: Gondolatok az értelemről és a tébolyról Szerző:
C. G. Jung
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1997
Oldalszám: 69
Fordító:
S. Nyirő József
Sorozat:
Gondolatok...

Az e kötetben összegyűjtött idézetek Jung műveinek különféle kiadásaiból, Jung leveleiből és visszaemlékezéseiből, valamint a "Lesebuch" kötetből valók. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

Lélektani típusok

Online antikvárium: Lélektani típusok Szerző:
C. G. Jung
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2010
Oldalszám: 549
Fordító:
Dr. Réti Emese
Sorozat:
C. G. Jung összegyűjtött munkái 6.

Az életműsorozat e kötete a szerző egyik legismertebb munkája, amely eddig csak kivonatosan jelent meg magyar nyelven. Jung ebben az alapművében a lélek bizonyos tipikus struktúráit és működési módjait mutatja be, hogy segítse önmagunk és embertársaink megértését. Jó állapotban.    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 6 000Ft.-
split