KATEGÓRIÁK

Böngésző

Szépirodalom Fekete István művei és róla szóló irodalom

A koppányi aga testamentuma

Online antikvárium: A koppányi aga testamentuma Szerző:
Fekete István
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1963
Oldalszám: 168
Szerkesztő:
Győry Miklós (ill.)

A Gárdonyi Géza Ifjúsági Regénypályázaton első díjjal jutalmazott mű. Fekete István könyve a szerzőtől szokatlan környezetbe vezet bennünket, a török hódoltság idejébe, a dunántúli végvárak vitézeinek kalandos életébe. Oglu aga, a koppányi vár ura párviadalban megöli Babocsai Gáspárt. László, a megölt magyar vitéz fia viadalra hívja ki Oglut. A halálra sebzett török tiszt utolsó perceiben békejobbot nyújt ellenfelének, és arra kéri, hogy leányát, Zsuzsát, akit magyar felesége szült, vegye gondozásba... Negyedik kiadás, jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 1 500Ft.-

A koppányi aga testamentuma - Ítéletidő

Online antikvárium: A koppányi aga testamentuma - Ítéletidő Szerző:
Fekete István - Ifj. Fekete István
Kiadó:
Bp., Szeged
Kiadás éve: 1994, 2001
Oldalszám: 214

Fekete István könyve a szerzőtől szokatlan környezetbe vezet bennünket, a török hódoltság idejébe, a dunántúli végvárak vitézeinek kalandos életébe. Oglu aga, a koppányi vár ura párviadalban megöli Babocsai Gáspárt. László, a megölt magyar vitéz fia viadalra hívja ki Oglut. A halálra sebzett török tiszt utolsó perceiben békejobbot nyújt ellenfelének, és arra kéri, hogy leányát, Zsuzsát, akit magyar felesége szült, vegye gondozásba. (A borítón a műből készült film egy képe).   Merész elgondolás megírni Fekete István kalandos, romantikus, szinte egyedülálló és megismételhetetlen regényének folytatását. Megeleveníteni ismét a könyvből és filmről is megismert szereplők alakját, új utakra vezetni őket. Nehéz, de egyben hálás feladat - ha ihletett, az eredeti mű szellemétől áthatott regény születik, mint a jelen esetben -, mert a ráismerés örömével ajándékozza meg az olvasókat. Az író bátran gombolyítja tovább a történet fonalát, s az olvasó nem csalódik, mert a fiú apja mellett lépdel, és nem marad el tőle. Sok kaland után Babocsai László feladja a vitézi életet, és otthon marad szép ifjú feleségével, hogy most már birtokán gazdálkodjék. De mi történik tovább? - kérdezték sokan, amikor befejezték a könyvet. Ezt a „tovább”-ot olvashatjuk ifj. Fekete István könyvében, éppen olyan kedves könnyedséggel, izzó magyarsággal és ragyogó tollal megírva, mintha csak édesapja írta volna. 2 mű, jó állapotban.      

KOSÁRBA TESZEM Ár: 6 500Ft.-

Almárium (Fekete István füveskönyve)

Online antikvárium: Almárium (Fekete István füveskönyve) Szerző:
Fekete István
Kiadó:
Szeged
Kiadás éve: 2005
Oldalszám: 120
Szerkesztő:
Bányász Banas István
Sorozat:
"Füveskönyvek"

„Elfelejtjük, hogy emberek mennek el mellőlünk – örökre –, elfelejtjük az élet árkait, hová belehullott egy-egy szív, aki szeretett bennünket; mindent elfelejtünk – de a jó könyvet éppen úgy nem felejtjük el, mint magunkat."
Orvosságos könyv? Valami olyasmi. Rövid szövegekből szőtt, őszinte vallomás. Bármikor fellapozható barát. Olyan könyv, ami Fekete Istvánnak újabb olvasókat toboroz, de a régieknek is örömére szolgál. Újszerű állapotban.      

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

A magam erdeiben

Online antikvárium: A magam erdeiben Szerző:
Fekete István
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2000
Oldalszám: 120
Szerkesztő:
Szigeti László

A szerkesztő Fekete István azon írásaiból gyűjtött össze egy csokorra valót, amelyek önálló kötetben még nem jelentek meg, csak régi folyóiratokban, újságokban vagy kézirat formájában lehetett őket megtalálni. Szereplőik hosszú évtizedekig tartó álmuk után most lépnek ki Fekete István emlékeinek erdejéből az olvasók elé. Első kiadás, szép állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 500Ft.-

Az elfeledett Fekete István (Tanulmányok egy ismerős íróról III.)

Online antikvárium: Az elfeledett Fekete István (Tanulmányok egy ismerős íróról III.) Szerző:
Sánta Gábor (szerk.)
Kiadó:
Szeged
Kiadás éve: 2004
Sorozat:
Tanulmányok egy ismerős íróról

A ​szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola magyar irodalom tanszékén folyó, Fekete István életművét feldolgozó kutatómunkából született kötet az író pályafutásának első tizenöt esztendejét foglalja össze. Műfaj- és témaválasztását illetően egyaránt igen nagy gazdagság, változatosság jellemezte az író munkásságát ebben a korai korszakában. A kötet szerzői a pályaszakasz csaknem valamennyi jellegzetességét igyekeznek dokumentálni. A Fekete István munkásságát irodalomtörténeti, irodalomelméleti szempontból elemző, forrásértékű tanulmánygyűjtemény a szakemberek mellett széles olvasóréteg érdeklődésére is számíthat. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

Az ismeretlen Fekete István

Online antikvárium: Az ismeretlen Fekete István Szerző:
Sánta Gábor (szerk.)
Kiadó:
Szeged
Kiadás éve: 2001
Oldalszám: 216
Sorozat:
Tanulmányok egy ismerős íróról

Sajnálatosan kevés ismerettel rendelkezünk a huszadik századi magyar irodalom e különös írójáról és életművéről, melyet a közönség szívesen emleget ugyan, azonban az irodalomtörténet-írás alig-alig méltat figyelemre. Valóban már az általános iskolában a kezünkbe adják valamely művét, az értékrendet meghatározó közép- és felsőfokú oktatás ellenben tudomást sem vesz róla. Ráadásul a Fekete István munkáiból készült népszerű játékfilmek – így a fentebb emlegetettekkel azonos címűek is – tévesen befolyásolják emlékezetünket. Egyrészt azért, mert ezek csupán többé-kevésbé egyeznek a regényekkel, másrészt hatásosan érzékeltetik elkészítésük kiindulópontját, vagyis azt, hogy Fekete István az ifjúsági irodalom szerzője. A szerzők arra törekedtek e kötetben, hogy bemutassák, mennyire leegyszerűsített ez az íróról már életében kialakult kép. Árnyalni és kiegészíteni kívánták a közfelfogást. Tanulmányaikban részben az életmű elfeledett darabjaira hívják fel a figyelmet, részben újabb olvasatát kínálják az állítólag jól ismerteknek. Jó állapotban.    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

Ballagó idő

Online antikvárium: Ballagó idő Szerző:
Fekete István
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1970
Oldalszám: 452

Nem sokkal halála előtt fejezte be Fekete István a gyermekkorát megidéző önéletrajzi regényét. A halállal egyezkedő bölcs öregember prousti technikával felidézett emléksoraiban nemcsak a gyermekévek elevenednek meg, asszociatív képsorokban idézi fel életének - főleg ifjúkorának s első világháborús élményeinek - egyes állomásait. A szülőföld (egy somogyi falu, Gölle) tájai és népe, a "göllei ember", ahogy az író emlegeti őket, nemcsak a gyermekkori élményvilág meghatározói, hanem mindenkor összehasonlítási alapul, mércéül szolgálnak új tájak, új emberek megítéléséhez és megszeretéséhez. Apja falusi tanító: "nemes úr" és gazdálkodó félparaszt volt, s a gyermek, a "Mestörpista" - annak még a szöme sem áll jól" - ahogy a gölleiek emlegetik, parasztpajtásaival járja a határt, ismerkedik a természettel, s főképpen az állatokkal. Nem is csoda, hogy a szabad élet után, amikor kilencéves korában Kaposvárra kerül, nem találja fel magát, idegen számára a városi környezet. Az önéletrajz az író 14 éves korában, a világháború kitörésének napján zárul. Első kiadás, szép állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

Barangolások (Első kiadás!)

Online antikvárium: Barangolások (Első kiadás!) Szerző:
Fekete István
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1968
Oldalszám: 232

Sok-sok év vadászcserkészéseinek és halászkalandjainak gazdag élményvilágából merítette elbeszéléskötetét Fekete István. "Barangolások közel negyven év alatt - vallja ő maga előszavában -, éjjel és nappal, esőben-fagyban, napsütésben és borulásban, hajnalok hajnalán, éjjelek éjjelén, nehéz zsákmánnyal és üres tarisznyával, vidám gondolatok és elment, drága Emberek emlékárnyai között... Barangolások erdei fényben, puha gyalogúton, kopott legelők tarlóján, bodzavirágok súlyos illatában és sötét fenyvesek elsóhajtott tegnapjaiban... Barangolások az Idő és az Emberek erdejében, amely lassan emlékké válik, mint az elszállt füst és az ódon kalendáriumok, amelyekben már megfakult a betű..."  Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-
split
Ugrás:
Összesen: 52 könyv
1. oldal / 7 oldal Következő
Egy oldalon megjelenített könyvek száma:
Rendezés: