Böngésző

Vallás Nem keresztény világvallások

Ahogy a dolgok vannak (Korszerű bevezetés Buddha tanításaiba)

Online antikvárium: Ahogy a dolgok vannak (Korszerű bevezetés Buddha tanításaiba) Szerző:
Láma Ole Nydahl
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1996
Oldalszám: 95
Fordító:
Lahucsky Péter
Sorozat:
Buddhizmus napjainkban

Láma Ole Nydahl a tibeti buddhizmus meghatalmazott meditációs mestere és Karma Kagyü-vonalbeli lámája. Láma Ole és felesége, Hannah 1969-ben találkoztak Nepálban a század egyik legnagyobb jógijával, a 16. karmapával. A karmapa a tibeti buddhizmus egyik iskolájának, a Karma Kagyü vonalnak a vezetője, s a hagyomány szerint ő az összes buddhaaktivitás emberi megtestesülése. A karmapa az első nyugati tanítványaivá fogadta Ole és Hannah Nydahlt, s miután a vele töltött idő igen mély hatást gyakorolt az életükre, a karmapa felkérte őket arra, hogy tegyék elérhetővé a buddhizmust a Nyugat szabad, önálló és tanult társadalmai számára. Ennek érdekében immár harminc éve utaznak megállás nélkül világszerte és tartanak előadásokat a buddhizmus legmagasabb szintű látásmódjáról, a Gyémánt Útról, és annak gyakorlati életben való alkalmazásáról. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 200Ft.-

A Korán

Online antikvárium: A Korán Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2017
Oldalszám: 425
Fordító:
Serdián Miklós György

Közérthető, új magyar fordítás. Mohamed próféta i. sz. 610-ben, pontosan 1400 évvel kapta meg az első isteni kinyilatkoztatást, hogy ezzel fényt hozzon a kortársai és az emberiség számára. A Korán szövege a hagyományos felfogás szerint csakis az arab nyelvű Korán, aminek minden verse hét jelentéssel bír, és egy esetleges fordításban csupán a lehetséges értelmezés adható vissza, bár egyre többen képviselik a nézetet, hogy a Könyv szövege minél több nyelven virágozzon. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

Az öt világvallás

Online antikvárium: Az öt világvallás Szerző:
Glasenapp, Helmut von
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1998.
Oldalszám: 523
Fordító:
Pálvölgyi Endre

A kiváló valláskutató és indológus, Helmuth von Glasenapp az öt legjelentősebb vallást - bráhmanizmus, buddhizmus, kínai univerzizmus, kereszténység és iszlám - ismerteti. Mindegyiket mint önálló rendszert vizsgálja; ismerteti történeti fejlődését, leírja jellemző vonásait. Összehasonlítja az öt vallást, kiemeli közös vonásaikat és különbségeiket, feltárja a kölcsönhatásokat a különböző vallások között, bemutatja egymással folytatott vitáikat, egymás ellen vívott harcaikat is, kidomborítja a különbségeket a közép- és kelet-ázsiai vallások, az "örök világtörvény vallásai" és az "isteni kinyilatkoztatás vallásai": a kereszténység és az iszlám között.
Harmadik kiadás.
Kiadói vászonkötésben, védőborítóval. Szép példány. (Biz. 159)
   

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

Bevezetés a hinduizmusba

Online antikvárium: Bevezetés a hinduizmusba Szerző:
Klaus K. Klostermaier
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2001
Oldalszám: 228
Fordító:
Zentai György

A könyv a mintegy nyolcszázmillió hívet számláló vallás, a hinduizmus átfogó ismertetése. Az egyes fejezetek olyan kérdésekkel foglalkoznak, mint a különböző hindu vallási közösségek közti eltérések, a hindu filozófiai gondolkodás, a védikus tradíciókon alapuló kulturális és társadalmi élet, valamint a hinduizmus helye más világvallások között. A téma szaktekintélye, Klaus K. Klostermaier, a kanadai Manitoba Egyetem Vallástudományi tanszékének professzora több mint egy évtizedig élt és dolgozott Indiában. Jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 1 600Ft.-

Mi a jóga?

Online antikvárium: Mi a jóga? Szerző:
Selva Raja Yesudian
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1943
Oldalszám: 223 + 20 t.
Fordító:
Vitéz Neszthyné Haich Erzsébet

A különböző jógarendszerek alapja a rádzsa-jóga, mely ugyanakkor a megkoronázása is minden jógának. A neve éppen ezért rádzsa, vagyis királyi jóga. A rádzsa-jóga útja befelé vezet, a szívünkhöz, önmagunkhoz, gyakorlása jórészt belső világunkban történik, és semmi külső megnyilvánulása nincs. Ezért bármikor és bárhol gyakorolhatjuk, bár természetesen a világ zajától elvonulva hamarabb sikerre vihető. Selvarajan Yesudian e könyvében azt írja le, miként sajátítható el a jógának ez a módszere. A szerzőnek továbbá az a célja, hogy az európai és az ázsiai kultúrát, a Bibliát és a buddhizmus tanításait egyesítse úgy, hogy mindegyik megtartsa lényegét, de a nyugati ember számára hozzáférhetőek, befogadhatóak legyenek az indiai jógik tanításai. A rádzsa-jóga végső célja az, hogy mindenki felfedje saját énjének titkait, és elérje testi és lelki fejlődésének a lehető legmagasabb fokát. Első kiadás, árverési tétel, jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 20 000Ft.-

Om mani padme hum (Bevezetés a tibeti misztikába)

Online antikvárium: Om mani padme hum (Bevezetés a tibeti misztikába) Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2002
Oldalszám: 230
Fordító:
Dr. Fazekas László

OM-ról és HUM-ról, a hat szent szótag – a Tibetben legáltalánosabba elterjedt mantrikus formula - első és utolsó tagjairól, nem könnyű beszélni, mert bár nagyon sokat lehet elmondani e tárggyal kapcsolatban, a lényegest megközelíteni szinte lehetetlen. Mi az, hogy mantra? Vajon valóban varázsmondást jelent, olyan szavakat, melyeknek mágikus erejük, okkult hatalmuk van, s puszta elmondásuk létrehozza a kívánt eredményt? Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 8 000Ft.-

Tibeti ​misztériumok

Online antikvárium: Tibeti ​misztériumok Szerző:
Hamvas Béla (szerk.)
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1990
Oldalszám: 123
Fordító:
Hamvas Béla

A tibeti buddhizmus lámaizmus néven ismert. Hit- és dogmarendszerét, legfontosabb szentjeit, szervezeti felépítését, szertartásait nagyobbrészt a buddhizmustól örökölte, de sok minden őrződött meg benne az ősi hiedelmekből, varázslatokból, a bon misztériumaiból is. Tanításait nem egyetlen szentkönyvben összegezték, a legtekintélyesebb mesterek tanításait gyűjtötték és másolták a lámaista kolostorokban. Ezekből válogatott a kötet fordító szerkesztője, Hamvas Béla. (A fordítás eredeti szövegek alapján készült.) Így e könyvből megismerhetjük a tibeti vallás alapvető tanításait, a tanításokhoz kapcsolódó imákat, szertartásokat, misztikus eljárásokat, aszketikus gyakorlatokat. Áttekintést kapunk leglényegesebb fogalmairól, bepillanthatunk titkos módszereibe. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

Vallási hiedelmek és eszmék története

Online antikvárium: Vallási hiedelmek és eszmék története Szerző:
Mircea Eliade
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2006
Oldalszám: 1068
Fordító:
Saly Noémi
Szerkesztő:
Puskás Ildikó, Voigt Vilmos

Mircea Eliade (1907-1986) századunk egyik legjelentősebb összehasonlító vallástörténésze. Romániában, majd 1945-től Párizsban, élete utolsó évtizedeiben pedig az Egyesült Államokban, Chicagóban tevékenykedett. Fő műve eredetileg három kötetben jelent meg. A kiadó most egy kötetben adja ki ezt a jelentékeny művet. Az első kötet az őskori ember vallási hiedelmeinek ismertetésével kezdődik, majd végigvezet Mezopotámia, az ősi Egyiptom, Izrael, az európai és indiai megalitikus kultúrák, a hettiták isteneinek világán, az indoeurópai vallások kezdetein, megismertet a korai görög pantheon alakjaival és az eleusziszi misztériumokkal. A második kötet az ősi Kína vallásaitól a brahmanizmuson, a hinduizmuson, a római valláson át a kereszténység születéséig és győzelméig, míg a harmadik kötet Mohamedtől a reformkorig taglalja a vallástörténet eseményeit. A köteteket bőséges jegyzetanyag és kritikai bibliográfia egészíti ki. Jó állapotban.      

KOSÁRBA TESZEM Ár: 30 000Ft.-

Ugrás:
Összesen: 10 könyv
1. oldal / 2 oldal Következő
Egy oldalon megjelenített könyvek száma:
Rendezés: