Böngésző

Repülők, repülés szak- és szépirodalom Repülők, repülés szépirodalom

A homok atyja

Online antikvárium: A homok atyja Szerző:
Kasza József
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1995
Oldalszám: 140

Epizódok Almásy László Ede életéből és műveiből. A könyv megírásánál a szerző felhasználta Almásy, az ismert repülő és Szahara-kutató korábban publikált műveit. Nem törekedett Almásy pontos életrajzát leírni, inkább méltánytalanul elsüllyesztett írásain keresztül mutatja be a nagy műveltségű, kicsit kalandor, világpolgár embert. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 500Ft.-

Egyedül a felhők felett

Online antikvárium: Egyedül a felhők felett Szerző:
Antoine de Saint-Exupéry
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1940
Oldalszám: 292
Fordító:
Rónay György
Sorozat:
Harc a levegőért

A kötet első darabja az Éjszakai repülés nem regény; riport inkább, kifogástalanul jelenetezett, eleven helyzetkép egy repülőtér éjszakai életéről, szereplői majdnem csak színpadi epizódalakok, fellépnek, a rivalda fénye egy pillanatra rájuk esik, kivilágosodnak, majd eltűnnek a sötét kulisszák mögött, múltjukhoz és jövőjükhöz az olvasónak semmi köze; mindegyikükről csak annyit tudni, amennyi e percnyi jelenésük alatt látható volt, nincsenek jellemvonásaik, vagyis más tulajdonságaikról nem szerezhetünk tudomást, mint hogy a kötelességérzés élteti és veszti el őket. Csak ezzel a kötelességtudó arculatával fordul mindegyikük az olvasó felé, az éjszakai viharral küzdő pilóta éppúgy, mint a repülőből segédmunkássá öregedett szerelő, a hivatalból „érzéstelen” rádiótiszt éppúgy, mint az elveszett pilóta egyetlen jajban összeomló felesége, hogy öregek-e vagy fiatalok, örülnek-e vagy szenvednek, mellékes, nem több egyikük sem, mint a regény központi alakjának, a repülőtársulat vezetőjének kisugárzása, aki viszont szándékolt szigorúságával, palástolt érzelmeivel, jellemezhetetlen embertelenségével szintén csak a megtestesült, az emberi testen szinte már túltengő kötelességtudás. A kötet második darabja sem regény, de nem is ölti magára a regény külsőségeit, beszámoló azokról a gondolatokról és érzésekről, amelyekben része van egy pilótának. Saint-Exupéry írói eszközei nagyon kifinomodtak, elmondja mindazt, ami érdekes megfigyelésekre az évek folyamán szert tett, számot ad annak az embernek az érzésvilágáról, aki a maga helyét a föld felett, ég közelben találta meg. S el tudja hitetni, hogy innen a magasból, madártávlatból, nemcsak a földet ismerte meg jobban, hanem az embert is. Szép állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

Egy gép nem tért vissza...

Online antikvárium: Egy gép nem tért vissza... Szerző:
Nyirádi Szabó Imre
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1941
Oldalszám: 280

Egy magyar repülő a való életben, komoly tapasztalatokban szerzett élményeiből írta meg ezt a végig izgalmas regényt, amelynek középpontjában egy repülőszázad élete áll. A század keretén belül jóformán megszűnik a személyiség: mindenki beleolvad a nagy közösségbe, mindenki a súlyos kötelességek tudatában igyekszik a maga erőinek legjavát latba vetni. Egymásért, a nagy célért áldoznak fel mindent, kényelmet, biztonságot, szerelmet, s ha kell az életet is. De Szabó Imre könyve nemcsak azért rendkívüli, mert ezt a zártkörű és emelkedett életfelfogást igaz, szenvedő és kemény megpróbáltatásokat elszenvedő, ízig-vérig élő embereken keresztül mutatja be, hanem mert színes, élénk és eleven leírását adja magának a repülés élményének s a légi harc izgalmainak. Remek megfigyelő, biztoskezű jellemrajzoló és poétikus lelkű, igaz író munkáját ismeri meg az olvasó Nyirádi Szabó Imre első regényében. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

Kényszerleszállás a gleccserekben

Online antikvárium: Kényszerleszállás a gleccserekben Szerző:
Vitéz Boksay Antal
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1937
Oldalszám: 96

„E sorokat még 1918-ban a háború alatt írtam és mint háborús naplóm egyik részét regényszerű formában feldolgozva hozom nyilvánosságra. A háború után a magyar könyvpiacon gyakran jelentek meg külföldi vonatkozású repülőtörténetek, melyek a volt szövetséges, vagy ellenséges államok repülőinek háborús életét és teljesítményeit ismertetik. Ezek a külföldi repülőtörténetek csak az illető ország repülőivel foglalkoznak és csak a saját háborús teljesítményeikről írnak. Pedig a volt osztrák-magyar hadseregben, különösen a magyar repülök teljesítményei még világviszonylatban is figyelmet érdemelnek. A magyar repülök nevéhez a világháború minden harcterén nagyon, de nagyon sok dicsőséges haditett fűződik.
Csak kevesen tudják, hogy a volt osztrák-magyar hadsereg aránylag gyengén felszerelt 75 repülőszázada az ellenség jóval nagyobb és sokkal jobb gépekkel felszerelt légihaderejével végig tartotta a légi fölényt. Az akkori kezdetleges gépekkel az ellenség sokkal jobb gépeivel légiharcot vívni, vagy az örök hó- és jéggel borított 4-5000 méteres hegyek felett ellenséges repülést végezni a mai szemmel nézve valóban istenkísértés volt.” Nyolc fekete-fehér harctéri felvétellel. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 20 000Ft.-

Légi párbaj

Online antikvárium: Légi párbaj Szerző:
Valentino Tocci
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1940
Oldalszám: 135
Fordító:
Balogh Barna
Sorozat:
Harc a levegőért

A szerző olasz önkéntesként harcolt Spanyolországban a vörösök ellen. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 1 200Ft.-

Repülők előre!

Online antikvárium: Repülők előre! Szerző:
vitéz Hefty Frigyes
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1940
Oldalszám: 319 + 29 t.

József kir. herceg előszavával, 108 képpel. A kötet a világháború kalandos eseményeit és időnkénti szenvedéseit tárja az olvasó elé. Hefty Frigyes egyedülálló teljesítményt mutat fel 368, az ellenség felett viharban, tűzben végrehajtott merész repüléssel, hősies küzdelmek hosszú, dicsőséges sorozatával. Rendkívüli teljesítményeinek és sokszor nehéz küzdelmeinek jeleként kebelén ott ragyog a három arany vitézségi érem. Egykötetes változat, jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 80 000Ft.-

Spanyolország megmentői

Online antikvárium: Spanyolország megmentői Szerző:
Max Graf Hoyos
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1942
Oldalszám: 195
Fordító:
Lányi Viktor
Sorozat:
A mai háború

„ - A Führer elhatározta, hogy megsegíti Franco tábornokot a spanyolországi kommunizmus kiirtásában. Elrendelte, hogy tíz német harci repülőgép vigyen csapatokat Marokkóból Spanyolországba, minthogy most csak légi úton lehet szállítani. Volna kedve velük tartani?..." Szép állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-