KATEGÓRIÁK

Böngésző

Társadalomtudomány Ezoterikus, transzcendens, spirituális filozófia, teozófia, hermetika

A harmadik szem megnyitásának keleti módszere (elmélet és gyakorlat)(A hermetikus hagyomány tanítása a harmadik szem működéséről)

Online antikvárium: A harmadik szem megnyitásának keleti módszere (elmélet és gyakorlat)(A hermetikus hagyomány tanítása a harmadik szem működéséről) Szerző:
Yogiraj Boris Sacharow
Kiadó:
Miskolc
Kiadás éve: 2003
Oldalszám: 99
Fordító:
Baráth András

Yogiraj Boris Sacharow olyan útmutatással és gyakorlati tanáccsal látja el a belső látás, a harmadik szem szervének felébresztésére-revitalizálására vállalkozó tanulót, amit évezredekig titokban tartottak, hogy az avatatlanok ne férhessenek hozzá sem a módszerhez, sem ahhoz a képességhez, ami az intuíció szervét aktívan működteti.
Az aktivizálódott harmadik szem olyan különleges képességeket ad avatott számára: „A látnokok legjobbja rendelkezik azzal a képességgel, hogy átváltson egyik testből a másikba. Mindent tud és mindent lát. Ismeri minden írás értelmét. Mindenek egységének tanát hirdeti. Ismerik rendkívül képességeiről; hosszú életű és létre tudja hozni, fenn tudja tartani és el tudja mulasztani a három világhoz tartozó dolgokat.” Jó állapotban.    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

A hermetika univerzális beavatása

Online antikvárium: A hermetika univerzális beavatása Szerző:
Pierre de Lasenic
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2000
Oldalszám: 136
Fordító:
Ladányi Lóránd

A könyv bevezeti az olvasót a hermetika elméleti és gyakorlati titkaiba. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

A jóga titkos tanításai

Online antikvárium: A jóga titkos tanításai Szerző:
Dr. Paul Brunton
Kiadó:
Szeged
Kiadás éve: 1995
Oldalszám: 307
Fordító:
Kisházi Anna
Szerkesztő:
Bistey Zsuzsa
Sorozat:
Arkánum Szellemi Iskola Könyvtára 8.

Az okkult iskolák tanítása szerint a XIX. század végétől fokozatosan hatalmas erejű besugárzások érték Földünket. Ez a folyamat, amely az Akváriusz korának előkészítését, az emberiség talán legnagyobb evolúciós próbatételének eljövetelét célozta, ma is tart. Kollektív "tudatváltás" zajlik bennünk, modern emberekben. Ennek elősegítésére a XIX. század végétől szükségessé vált bizonyos - átmenetileg elhomályosított - okkult tények ismételt " felébresztése", elsősorban a racionális logika és az okozati analízis bűvkörébe magát oly hatékonyan bezáró, modern nyugati ember tudatmezejében.
A planetáris Hierarchia jövőformáló impulzusait mindig olyan emberek hordozzák magukban, akiknek egész inkarnációs képlete egy ilyen szellemi misszió köré épül. Feladatuk elsősorban az elfeledett, eltemetett kozmikus „emlékezet” először önmagukban való aktivizációja, utána pedig az újból megtalált tudás minél hatékonyabb terjesztése.
Dr. Paul Brunton angol újságíró, filozófus, utazó ilyen képletet hordozott magában. Vallástudományi, filozófiai tanulmányai, a keleti ősi beavatási régiókat felkereső utazásai, jógi, misztikusok, szent emberek között eltöltött évei mind-mind a felvállalt szellemi küldetés egymásba épülő fázisait alkották. Magával hozott képességei mellé szerzett hatalmas okkult tudása Tanítóvá avatta, négy kontinens kereső, várakozásban élő, a benső út törvényeit befogadni képes emberisége számára. Jó állapotban.
   

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

A Kristály Lépcső (Útmutató a Felemelkedéshez)

Online antikvárium: A Kristály Lépcső (Útmutató a Felemelkedéshez) Szerző:
Eric Klein
Kiadó:
Mogyoród
Kiadás éve: 2020
Oldalszám: 327
Fordító:
Nagy Kata Mara, Takács Anikó

„Sok évvel ezelőtt az Ashtar Parancsnokság elég pontos iránymutatást adott a Felemelkedés folyamatáról egy csatornázón keresztül, akit Eric Kleinnek hívnak. Itt hallhatók e csatornázásokról készült hangfelvételek, amit a Csillag Testvériségében lévő egyik kapcsolattartó adott át nekünk. (A hanganyagból később könyv is készült - The Crystal Stair (A Kristály Lépcső) címmel.” Eric Klein könyve, a legaprólékosabb és legátfogóbb részletekig ismerteti a Planetáris Felemelkedés folyamatát. Bemutatja, hogy a tudatosságnak eme ugrása, a mi életidőnkben, hogyan válik elérhetővé az emberiség minden tagja számára, valamint ismerteti a spirituális hiearchiát, amely minden korban inspirálta és tanította az igazság keresőit. Ezeken a csatornázott üzeneteken keresztül, a Felemelkedett Mesterek szeretően és gyengéden ébresztenek minket rá emberi sorsunk valóságára. Újszerű állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

A megismerés egyetemes vallása (Magasabb exakt és positiv tudomány világosságában)

Online antikvárium: A megismerés egyetemes vallása (Magasabb exakt és positiv tudomány világosságában)
Szerző:
Lendvai Rezső
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1917
Oldalszám: 119

Mi a mindenség, mi az ember, mi a lét, az élet, örömök és szenvedések mibenléte és célja, mind ama nagy kérdés, melyre a bölcselet a kétségtelen válasszal adós maradt, itt megdönthetetlen bemutatást nyer. Átkötött, jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 7 000Ft.-

A mentális test (A mentális világ és jelenségei)

Online antikvárium: A mentális test (A mentális világ és jelenségei) Szerző:
Arthur E. Powell
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2007
Oldalszám: 358
Fordító:
Szabari János

A mentális test - Arthur E. Powell életműsorozatának harmadik kötete - részletesen bemutatja a mindennapi ember számára a gondolatok világát, aminek működéséről - valljuk be - keveset tud. Igaz, mint gondolkodó lény nap mint nap használja a gondolkodás alacsonyabb vagy magasabb szintjeit. Problémákat old meg, tervez, elemez, ám eközben nem foglalkozik azzal, hogy megtudja: vajon ki vagy mi gondolkodik valójában, ha nem a fizikai agy, és vajon hogyan? Nem gondol arra sem, hogy pillanatról pillanatra - láthatatlanul - mások gondolatait érzékeli, fogadja, adja tovább, vagy tartja meg, akkor is, ha mindennek nincs a tudatában. Hogyan működik a gondolatátvitel? Lehet-e mentálisan gyógyítani és hogyan? Milyen a devacsán vagy mennyei világ, ahol éveket töltünk el, miután levetettük alsóbb testeinket? Kik népesítik be? Mi mindent lehet megtudni az Akasha feljegyzésekből? A könyv megválaszolja a kérdéseket, miközben rámutat mentális testünk uralásának szükségességére és tudatos fejlesztésére, hogy olyan tudathordozóvá tudjuk megedzeni, ami tökéletesen engedelmeskedik az igazi ember, a halhatatlan lélek akaratának. A Powell-sorozat korábbi kötetei Az éterikus test és Az asztrális test címen jelentek meg, a negyedik kötet az ember kauzális testével és annak világával foglalkozik (A kauzális test és az én), az ötödik kötet (Az élet fejlődése a Naprendszerben) pedig összefoglalja mindazt, amit az ősi bölcsesség a Naprendszerünkről, valamint az emberiség megszületéséről, fejlődésének múltjáról és jövőjéről tanít. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

A modern rózsakereszt elemi filozófiája

Online antikvárium: A modern rózsakereszt elemi filozófiája Szerző:
J. van Rijckenborgh
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1990
Oldalszám: 195
Fordító:
S.n.
Sorozat:
Szegletkő sorozat 5.

Az érdeklődő, aki e könyv kézbevételével fogalmat akar alkotni magának a modern Rózsakereszt filozófiájáról, nem elégedhet meg felületes ismerkedéssel. Tudatában kell lennie annak, hogy nehéz tanulmányba kezd, mely teljese figyelmet és mély megfontolást kíván. A Rózsakereszt filozófiája nem az életről elmélkedik, hanem magára a tanuló életére gyakorol hatást: és az olvasónak újra és újra az a benyomása, mintha a Szellemi Iskola közvetlenül őhozzá fordulna. Nem valami népszerű hitet segít elő, hanem világos, pozitív tudást közvetít: mégpedig nem a tények, dogmák, frázisok, tantételek és feltevések gyűjteménye értelmében, melyekkel az ember keze végeredményben üres marad, hanem ellenállhatatlan és abszolút tudást, megértést és átlátást tesz a tanuló, az olvasó belső birtokává. A szerző a szolgálata területéről fordul Önökhöz, létállapotának megfelelően, hogy a nagy, magasztos Világosság-Szerzet nevében bizonyságot tegyen az emberiség előtt. Ez a Szerzet sok néven ismeretes. Például: a Hierofáns Szellemi Iskola, a Krisztus-Hierofánsok Misztériumiskolája, a Belső Egyház, Melkhisédek Rendje, a Rózsakereszt Szerzete, stb. A tanuló, aki ezzel a könyvvel megismerkedik, nézetünk szerint vegye úgy, mintha ez a Szerzet a következő fejezetekben közvetlenül hozzá fordulna. Ennél az érintkezésnél a szerző személyisége, vagy a Lectorium Rosicrucianum szervezeti felépítése csak hátteret képez.   Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 5 000Ft.-

Angyalok éneke (Az élet kenyere)

Online antikvárium: Angyalok éneke (Az élet kenyere) Szerző:
Szepes Mária
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1998
Oldalszám: 166
Szerkesztő:
Gálvölgyi Judit

A szellem történetét két hatalmas erő határozza meg. Az egyik a világvallások közös gyökere a kultúra mélyrétegeiben. A másik a szeretet legyőzhetetlen varázsa, melynek Öröktüze sorsa fölé emelheti, félreértése szakadékba taszíthatja az embert. E könyv a két erő valódi értelmével foglalkozik. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-
split
Ugrás:
Összesen: 26 könyv
1. oldal / 4 oldal Következő
Egy oldalon megjelenített könyvek száma:
Rendezés: