Böngésző

Társadalomtudomány Ezoterikus, transzcendens, spirituális filozófia, teozófia, hermetika

A csakrák

Online antikvárium: A csakrák Szerző:
C. W. Leadbeater
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1995
Oldalszám: 134
Fordító:
Reicher László

Charles Webster Leadbeater (1847 - 1934) a Nemzetközi Teozófiai Társulat 127 éves történetének egyik legkiemelkedőbb képességű tisztánlátója. Tudományos igényű tisztánlátó kutatásainak eredményét az öt érzékszervvel nem észlelhető világ jelenségeiről húsznál több könyvben ismertette. E könyvét élete végéhez közeledve írta meg, és a nyugati világban akkor még szinte ismeretlen csakrákat, az ember energiarendszerét, az energiák áramlását, átalakulását mutatja be. A könyv első részében részletesen ismerteti a csakrák (energiaközpontok) elhelyezkedését, funkcióit, színes képek segítségével az alakjukat, formájukat, működésüket. Ezt követően bemutatja az emberi szervezetben ható erőket-energiákat (kundalini v. kígyótűz, vitalitás, pszichikai erők). Ismerteti a kundalini erő áramlását a három gerinccsatornán keresztül (ida, pingalá, szushumná). Ezt követően részleteiben tárgyalja a Napból származó vitalitásenergia felvételét, és azt, hogy az emberi szervezet a csakrák segítségével hogyan abszorbeálja ezt az energiát. Megismerhetjük, hogy milyen színű energia melyik csakra közvetítésével hová áramlik, hogyan lehet ezeket az erőközpontokat felébreszteni, asztrális érzékelési képességekre szert tenni, és bemutatja a Laja jógát, mint a csakrák fejlesztésének egyik leghatékonyabb eszközét. Jó állapotban.    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

A harmadik szem megnyitásának keleti módszere (elmélet és gyakorlat)(A hermetikus hagyomány tanítása a harmadik szem működéséről)

Online antikvárium: A harmadik szem megnyitásának keleti módszere (elmélet és gyakorlat)(A hermetikus hagyomány tanítása a harmadik szem működéséről) Szerző:
Yogiraj Boris Sacharow
Kiadó:
Miskolc
Kiadás éve: 2003
Oldalszám: 99
Fordító:
Baráth András

Yogiraj Boris Sacharow olyan útmutatással és gyakorlati tanáccsal látja el a belső látás, a harmadik szem szervének felébresztésére-revitalizálására vállalkozó tanulót, amit évezredekig titokban tartottak, hogy az avatatlanok ne férhessenek hozzá sem a módszerhez, sem ahhoz a képességhez, ami az intuíció szervét aktívan működteti.
Az aktivizálódott harmadik szem olyan különleges képességeket ad avatott számára: „A látnokok legjobbja rendelkezik azzal a képességgel, hogy átváltson egyik testből a másikba. Mindent tud és mindent lát. Ismeri minden írás értelmét. Mindenek egységének tanát hirdeti. Ismerik rendkívül képességeiről; hosszú életű és létre tudja hozni, fenn tudja tartani és el tudja mulasztani a három világhoz tartozó dolgokat.” Jó állapotban.    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

A hermetika univerzális beavatása

Online antikvárium: A hermetika univerzális beavatása Szerző:
Pierre de Lasenic
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2000
Oldalszám: 136
Fordító:
Ladányi Lóránd

A könyv bevezeti az olvasót a hermetika elméleti és gyakorlati titkaiba. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

A hermetikus beavatás

Online antikvárium: A hermetikus beavatás Szerző:
Pierre de Lasenic
Kiadó:
Onga
Kiadás éve: 2000
Oldalszám: 165
Fordító:
Ladányi Lóránd

Pierre de Lasenic műve bevezeti az olvasót a hermetika elméleti és gyakorlati titkaiba. Hermész Triszmegisztosz tanait értelmezve, miszerint az ember köztes lény Ég és Föld között, s mivel mindent megtehet, bármivé válhat, ezért „kis világ"-nak nevezhetjük, ebből következik, hogy mindaz, ami megvan a „nagy világ"-ban, lehetőségében fellelhető a kicsiben is. Ez az univerzális és az analógiatörvény alapja. A szerző megismerteti a különböző szimbólumrendszerek és a hermetikus terminológia lényegét, a mikro- és makrokozmosz közötti összefüggéseket, valamint a kozmológia, a teurgia, a spagíria és az alkímia titkos nyelvét. Jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 1 500Ft.-

A jóga titkos tanításai

Online antikvárium: A jóga titkos tanításai Szerző:
Dr. Paul Brunton
Kiadó:
Szeged
Kiadás éve: 1995
Oldalszám: 307
Fordító:
Kisházi Anna
Szerkesztő:
Bistey Zsuzsa
Sorozat:
Arkánum Szellemi Iskola Könyvtára 8.

Az okkult iskolák tanítása szerint a XIX. század végétől fokozatosan hatalmas erejű besugárzások érték Földünket. Ez a folyamat, amely az Akváriusz korának előkészítését, az emberiség talán legnagyobb evolúciós próbatételének eljövetelét célozta, ma is tart. Kollektív "tudatváltás" zajlik bennünk, modern emberekben. Ennek elősegítésére a XIX. század végétől szükségessé vált bizonyos - átmenetileg elhomályosított - okkult tények ismételt " felébresztése", elsősorban a racionális logika és az okozati analízis bűvkörébe magát oly hatékonyan bezáró, modern nyugati ember tudatmezejében.
A planetáris Hierarchia jövőformáló impulzusait mindig olyan emberek hordozzák magukban, akiknek egész inkarnációs képlete egy ilyen szellemi misszió köré épül. Feladatuk elsősorban az elfeledett, eltemetett kozmikus „emlékezet” először önmagukban való aktivizációja, utána pedig az újból megtalált tudás minél hatékonyabb terjesztése.
Dr. Paul Brunton angol újságíró, filozófus, utazó ilyen képletet hordozott magában. Vallástudományi, filozófiai tanulmányai, a keleti ősi beavatási régiókat felkereső utazásai, jógi, misztikusok, szent emberek között eltöltött évei mind-mind a felvállalt szellemi küldetés egymásba épülő fázisait alkották. Magával hozott képességei mellé szerzett hatalmas okkult tudása Tanítóvá avatta, négy kontinens kereső, várakozásban élő, a benső út törvényeit befogadni képes emberisége számára. Jó állapotban.
   

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

A Kristály Lépcső (Útmutató a Felemelkedéshez)

Online antikvárium: A Kristály Lépcső (Útmutató a Felemelkedéshez) Szerző:
Eric Klein
Kiadó:
Mogyoród
Kiadás éve: 2020
Oldalszám: 327
Fordító:
Nagy Kata Mara, Takács Anikó

„Sok évvel ezelőtt az Ashtar Parancsnokság elég pontos iránymutatást adott a Felemelkedés folyamatáról egy csatornázón keresztül, akit Eric Kleinnek hívnak. Itt hallhatók e csatornázásokról készült hangfelvételek, amit a Csillag Testvériségében lévő egyik kapcsolattartó adott át nekünk. (A hanganyagból később könyv is készült - The Crystal Stair (A Kristály Lépcső) címmel.” Eric Klein könyve, a legaprólékosabb és legátfogóbb részletekig ismerteti a Planetáris Felemelkedés folyamatát. Bemutatja, hogy a tudatosságnak eme ugrása, a mi életidőnkben, hogyan válik elérhetővé az emberiség minden tagja számára, valamint ismerteti a spirituális hiearchiát, amely minden korban inspirálta és tanította az igazság keresőit. Ezeken a csatornázott üzeneteken keresztül, a Felemelkedett Mesterek szeretően és gyengéden ébresztenek minket rá emberi sorsunk valóságára. Újszerű állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

A megismerés egyetemes vallása (Magasabb exakt és positiv tudomány világosságában)

Online antikvárium: A megismerés egyetemes vallása (Magasabb exakt és positiv tudomány világosságában)
Szerző:
Lendvai Rezső
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1917
Oldalszám: 119

Mi a mindenség, mi az ember, mi a lét, az élet, örömök és szenvedések mibenléte és célja, mind ama nagy kérdés, melyre a bölcselet a kétségtelen válasszal adós maradt, itt megdönthetetlen bemutatást nyer. Átkötött, jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 7 000Ft.-

A mentális test (A mentális világ és jelenségei)

Online antikvárium: A mentális test (A mentális világ és jelenségei) Szerző:
Arthur E. Powell
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2007
Oldalszám: 358
Fordító:
Szabari János

A mentális test - Arthur E. Powell életműsorozatának harmadik kötete - részletesen bemutatja a mindennapi ember számára a gondolatok világát, aminek működéséről - valljuk be - keveset tud. Igaz, mint gondolkodó lény nap mint nap használja a gondolkodás alacsonyabb vagy magasabb szintjeit. Problémákat old meg, tervez, elemez, ám eközben nem foglalkozik azzal, hogy megtudja: vajon ki vagy mi gondolkodik valójában, ha nem a fizikai agy, és vajon hogyan? Nem gondol arra sem, hogy pillanatról pillanatra - láthatatlanul - mások gondolatait érzékeli, fogadja, adja tovább, vagy tartja meg, akkor is, ha mindennek nincs a tudatában. Hogyan működik a gondolatátvitel? Lehet-e mentálisan gyógyítani és hogyan? Milyen a devacsán vagy mennyei világ, ahol éveket töltünk el, miután levetettük alsóbb testeinket? Kik népesítik be? Mi mindent lehet megtudni az Akasha feljegyzésekből? A könyv megválaszolja a kérdéseket, miközben rámutat mentális testünk uralásának szükségességére és tudatos fejlesztésére, hogy olyan tudathordozóvá tudjuk megedzeni, ami tökéletesen engedelmeskedik az igazi ember, a halhatatlan lélek akaratának. A Powell-sorozat korábbi kötetei Az éterikus test és Az asztrális test címen jelentek meg, a negyedik kötet az ember kauzális testével és annak világával foglalkozik (A kauzális test és az én), az ötödik kötet (Az élet fejlődése a Naprendszerben) pedig összefoglalja mindazt, amit az ősi bölcsesség a Naprendszerünkről, valamint az emberiség megszületéséről, fejlődésének múltjáról és jövőjéről tanít. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

Ugrás:
Összesen: 27 könyv
1. oldal / 4 oldal Következő
Egy oldalon megjelenített könyvek száma:
Rendezés: