Böngésző

Történelem Európa lerombolása

A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása

Online antikvárium: A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása Szerző:
Samuel P. Huntington
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1998
Oldalszám: 650
Fordító:
Puszta Dóra, Gázsity Mila, Gecsényi Györgyi
Szerkesztő:
Ara-Kovács Attila

A szerző könyvében hiánytalanul megjelenik minden olyan politikai jövőkép, melyet a demokratikus és liberális társadalmi szándékok ugyan elutasítanak, lehetőségükkel mégis messzemenően számolniuk kell. Meglehet, Huntingtonnak igaza van: távlati jövőnket talán valóban nem a felvilágosodás és a racionalizmus fogja meghatározni, nem a sokak által egyetemesnek tekintett vagy hitt „nyugati” értékek elterjedése, hanem az ösztönök és a lokális értékek (és előítéletek) köré szerveződő törzsi lét. Meglehet, nem a szabadság, egyenlőség és szolidaritás hármasa lesz az az alapérték, amely meghatározza az együttélés mikéntjét, hanem a különböző kultúrák, civilizációk egymással jobbára összeegyeztethetetlen értékeinek állandó, esetleg ideig-óráig békés mederbe terelhető, de mindig kiújulással és összecsapással fenyegető konfliktusai. Jó állapotban. „Eljön az idő, amikor majd ölnünk kell a múltunkért...”

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

A főváros

Online antikvárium: A főváros Szerző:
Robert Menasse
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2018
Oldalszám: 400
Fordító:
Győri László

A könyv szereplői Európa különböző országaiból származnak, különböző mentalitású, társadalmi és kulturális hátterű emberek, van köztük hideg, számító karrierista, lelkes idealista, pragmatikus gondolkodású szakember, cinikus gazember, gyilkológép és széplélek, görög,angol, német, vallon és flamand, lengyel és magyar, keresztény és zsidó. Személyes történetük, előtörténetük, sorsuk alakulása, eltérő mentalitásuk és kultúrájuk megerősíti vagy éppen kioltja szándékaikat. De a regény valódi főszereplője maga az Európai Unió és a Főváros, Brüsszel. Ahol a szálak összefutnak, és ahol érdekek és ellenérdekek csapnak össze. A rá jellemző szarkazmussal, iróniával, ugyanakkor végtelen komolysággal megírt művében Menasse egy korszak végét írja le, egy olyan Európáét, amelyben annyi jó történt, amely annyi reményt és biztonságot adott, és amelynek szétverése éppen most zajlik. Újszerű állapotban. „Eljön az idő, amikor majd ölnünk kell a múltunkért...”

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 500Ft.-

Európa alkonya? (Utak és tévutak az európai történelemben és politikában)

Online antikvárium: Európa alkonya? (Utak és tévutak az európai történelemben és politikában) Szerző:
Gyurgyák János
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2018
Oldalszám: 326

A szerző ötéves kutatási munkája során bonyolult és nehezen megválaszolható kérdéseket tett föl magának: vannak-e jól körülhatárolható ismertetőjegyei az európaiságnak? Vannak-e Európának közös gyökerei, tradíciói és értékei? Lehet-e föderációt alkotni közös európai identitás nélkül? Azonosak-e az európai polgárok, népek, nemzetek, régiók jövőre vonatkozó céljai és törekvései? Mit jelent az egyre szorosabb európai egység koncepciója? Mi a különbség a nemzetek Európája, az európai konföderáció és föderáció között? Lehetséges-e démosz nélküli demokrácia? Mi Németország helye és szerepe Európában? Mit gondolnak az oroszok Európáról? Ezek a kérdések csak látszólag széttartóak, összetartja őket a két fő kérdés, ami a szerzőt leginkább izgatta: mit jelent Európa, s merre tart földrészünk? Újszerű állapotban. „Eljön az idő, amikor majd ölnünk kell a múltunkért...”            

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 500Ft.-

Európa, Amerika, az iszlám és a kommunizmus

Online antikvárium: Európa, Amerika, az iszlám és a kommunizmus Szerző:
Csabai Tamás
Kiadó:
Felsőörs
Kiadás éve: 2005
Oldalszám: 127

Mit okulhatunk a birodalmi méretű civilizációk tündökléséből és végzetéből? Miért diadalmaskodtak utánuk szükségszerűen a megosztó erők? Miért „kellett” Európának a népvándorlás, az arab-török invázió vagy éppen a harcos ateizmus? Mit adott a kereszténység a világnak és mit vett el tőle? A történeteket végigpásztázva láthatjuk, hogy - változó külsőben ugyan -, de már valamennyi hatalmi formáció legalább egyszer kipróbálásra került és csődöt mondott. Érdemes megvizsgálnunk, mely erők jutnak most ismét szóhoz, és merre dőlnek el a jelenkor hatalmi ütközetei. Újszerű állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 800Ft.-

Európa furcsa halála

Online antikvárium: Európa furcsa halála Szerző:
Douglas Murray
Kiadó:
Pécs
Kiadás éve: 2018
Oldalszám: 368
Fordító:
Seress Ákos

„Európa vezetői az öngyilkosság mellett döntöttek. Az, hogy az emberek velük tartanak-e ezen az úton, már más kérdés. Amikor Európa öngyilkosságáról beszélek, nem arra gondolok, hogy az Európai Bizottság szabályai túlzottan basáskodóvá váltak volna, vagy hogy az Európai Jogok Egyezménye ne felelne meg a közösség érdekeinek. Mindezt úgy értem, hogy az általunk európaiként ismert civilizáció követ el öngyilkosságot, és sem Nagy-Britannia, sem a nyugat-európai országok nem tudják elkerülni ezt a sorsot, mivel mindannyian ugyanabban a betegségben szenvednek. Enerváltság, az önbecsülés elvesztése, önfeladás. Ennek eredményeként a legtöbb ma élő ember még meg fogja tapasztalni az általuk ismert Európa eltűnését, és népei elveszítik az egyetlen otthonuknak nevezhető helyet a világon.” Új állapotban. „Eljön az idő, amikor majd ölnünk kell a múltunkért...”  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 500Ft.-

Háború

Online antikvárium: Háború Szerző:
Földi László
Kiadó:
Köröstárkány-Kápolnásnyék
Kiadás éve: 2019
Oldalszám: 290
Szerkesztő:
Szakács árpád

Európa átalakítása Európa lerombolásával kezdődik, hogy utána egy nemzetek és akarat nélküli világ jöjjön létre kontinensünkön, ahogyan ez már megvalósult sokfelé a világban. Magyarország - mint Eger annak idején - újra megszervezte védelmét, és 1552-höz hasonlóan meg is állította az európai kollaboránsok által precízen előkészített és megtervezett támadást. Kerítést épített, mely fizikailag - és persze szimbolikájában is - jelzést adott Európa népeinek, hogy ne engedjék félrevezetni magukat egy humanitárius népvándorlás címkéjével. Ami évek óta zajlik, nem migráció, nem gazdasági bevándorlás vagy menekültkérdés, hanem háború. Ennek hátterét mutatja be Földi László ezredes, az Információs Hivatal volt műveleti igazgatója. Jó állapotban. „Eljön az idő, amikor majd ölnünk kell a múltunkért...”

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 500Ft.-