Böngésző

Szépirodalom Márai Sándor művei

A gyertyák csonkig égnek

Online antikvárium: A gyertyák csonkig égnek Szerző:
Márai Sándor
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1999
Oldalszám: 130
Szerkesztő:
Steinert Ágota

Szerelem, barátság, társaság, magány. Vagy ezek tetszőleges sorrendben. Két férfi és egy nő története. Meg egy titok, aminek megfejtése elmaradt. Márai Sándor világsikerű regénye a késői leszámolás drámája. Mi történt akkor, azon a negyven évvel ezelőtti napon? Miféle halálos bűn követel most tisztázást? A kérdések, szenvedélyek mögött egy fiatal halott: Krisztina, egyikőjük szeretett felesége. Hasonló szenvedély volt a két barát részéről akkor, ugyanezen nő iránt. Az egyik csalt és menekült, a másik maradt, de nem nyújtott kezet a bajban Krisztinának. Most mindketten szembesülnek az árulással. Most, amikor már elfogytak a gyertyák. Az 1942-ben megjelent, nagy indulatoktól feszülő, szuggesztív erejű regény az író stílusművészetének egyik remeke, melyet évtizedek óta játszanak a világ számos színházában vakító élességgel világít a barátság, a hűség és az árulás örvényeibe. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 1 500Ft.-

A gyertyák csonkig égnek.

Online antikvárium: A gyertyák csonkig égnek. Szerző:
Márai Sándor
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: é.n.
Oldalszám: 128

Regény. Kiadói kartonkötésben, védőborítóval. Szép, tiszta példány. (Biz.537)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

Ami a Naplóból kimaradt 1950,1951,1952

Online antikvárium: Ami a Naplóból kimaradt 1950,1951,1952 Szerző:
Márai Sándor
Kiadó:
Toronto
Kiadás éve: 2001.
Oldalszám: 340

"De lehet, hogy ez az év számomra a változás éve. Az új hétév..., ha nem is "bő", de más, de új, a változás, talán egyféle szabadulás éve."

Kiadói papírborítóban, olvasott példány. (Biz. 296)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

A szegények iskolája

Online antikvárium: A szegények iskolája Szerző:
Márai Sándor
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1946.
Oldalszám: 210
Sorozat:
Márai Sándor munkái

Második kiadás. A mű először 1933-ban jelent meg a Pantheon kiadásában. Kiadói félvászon sorozatkötésben, jó állapotú, szép, tiszta példány. (Biz. 127)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 600Ft.-

Bolhapiac

Online antikvárium: Bolhapiac Szerző:
Márai Sándor
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1944.
Oldalszám: 318
Sorozat:
Márai Sándor munkái

A kötet 51 elbeszélést tartalmaz. Kiadói félvászon kötésben, olvasott példány jó állapotban. (biz. 126)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 500Ft.-

Csutora

Online antikvárium: Csutora Szerző:
Márai Sándor
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1943.
Oldalszám: 211
Sorozat:
Márai Sándor munkái

„Óva­tos­ság, ol­va­só! Ku­tya­tör­té­net következik… Ta­lán kö­te­les­ség­mu­lasz­tás ku­tyá­ról írni… Annyi sür­gős, ha­laszt­ha­tat­lan mon­da­ni­va­ló len­ne az em­ber­rel kapcsolatban… A vi­lág­ban ko­mor pró­fé­ták jár­nak, akik más­fé­le kö­te­les­ség­re in­tik mos­ta­ná­ban az írót, mint ku­tya­re­gény­re. Er­re gon­dol, de rög­tön szé­gyen­ke­zik is, mert a pró­fé­ták sza­vát kü­lön­ben sem ér­zi kö­te­le­ző pa­rancs­nak; s egy­sze­ri­ben szo­li­da­ri­tást vál­lal a pró­fé­ták­kal szem­ben a kutyával… Nem, csak a ku­tya s az em­ber idill­jé­ről ad­ni hírt, ez csak­ugyan ke­vés­sé iz­gal­mas feladat… De ta­lán, ha na­gyon oda­fi­gyel a ku­tyá­ra, meg­tud az em­ber­ről is valamit…” Márai Sándor
Második kiadás. Kiadói egészvászon kötésben, javított példány. (Biz.80)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 1 800Ft.-

Féltékenyek (A Garrenek műve 2.)

Online antikvárium: Féltékenyek (A Garrenek műve 2.) Szerző:
Márai Sándor
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2006
Oldalszám: 261
Sorozat:
Márai Sándor művei

A Garren család „aranykorát”, egységes világképét, értékeit és példaképeit az Apa alakja fogta össze a gyermekek számára. A nemzedékregény második kötete egyszerre szimbolikus és valóságos: a Várost elfoglalták az „idegenek”, miközben az Apa haldoklik. Garren Péter és Tamás messze járnak, a Városban a cselekedni tudók egyedül a nők. Ha kell, ápolnak, ha kell, őriznek, ha kell, emlékeznek. A családfő halála nemcsak egy személy távozását jelenti, vele egy kor, műveltség és légkör is hiányzik majd a világban. A család és a Város megválaszolhatatlanul nagy kérdés elé kerül: mi lesz a világgal, ha az Apa meghal? Az író először 1937-ben kiadott, lírai elemekkel átszőtt regénye a Márai-életmű egyik csúcsa, melyről nem véletlenül írta a korabeli sajtó: „...mintha csak Thomas Mann szavait hallanók...” Azét a Thomas Mannét, aki egy-két évtizeddel ezelőtt ugyanilyen tévedhetetlen éleslátással látta meg Buddenbrookként a művelt és erkölcseiben emelkedett lübecki nagypolgár napjának leáldozását. Valami elmúlik, a múlása nagyon fáj, de visszafordíthatatlan. Jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

Idegen emberek I-II.

Online antikvárium: Idegen emberek I-II. Szerző:
Márai Sándor
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1931
Oldalszám: 443
Sorozat:
Az új magyar regény

Már az 1930-as években korának legismertebb és legelismertebb írói közé tartozott. Amikor azonban 1948-ban elhagyta hazáját, tudatosan és következetesen kiiktatták műveit a hazai irodalmi életből, és haláláig a nevét is alig ejtették ki. Ez nemcsak emigráns létének és bolsevizmusellenességének tudható be, hanem annak is, hogy ő volt a magyar polgárság irodalmi képviselője, s erről az osztályról sokáig semmi jót sem volt szabad állítani. Márai azonban a klasszikus polgári eszményeknél értékesebbet nem talált, így kötelességének tartotta, hogy ezeknek adjon hangot műveiben. Az 1980-as években már lehetővé válhatott volna munkáinak hazai kiadása, de ő megfogadta, hogy amíg Magyarországon megszálló csapatok tartózkodnak, s nem lesz demokratikus választás, addig semminek a kiadásához és előadásához nem járul hozzá. Életműsorozatának újra kiadása halála után, 1990-ben indult el. Ugyanebben az évben posztumusz Kossuth-díjjal ismerték el. Kétkötetes regényének egy magyar fiatalember a hőse, aki ösztöndíjas tanulmányúton van Berlinben, majd hirtelen fogja magát, s átruccan Párizsba, s lassanként, hogy-hogy nem, kezd fejébe szállni az idegenben-levés, idegenben-élés szédülete. Aki Márai írásait és lelki tartalmát jobban ismeri, az talán úgy fogja vélni, hogy itt inkább a szabadság izgalmáról van szó. Hiszen nincs állapot, amelynek vágya konokabbul kísértené ezt az írót, mint egy ily szabadságé, amelyet legföljebb a kalandor és a remete valósíthat meg: vágy túl lenni a társadalmon, egyedül testünk-lelkünk sugallatainak, vagy Istennek parancsai alatt. S idegenben épp az a pihentető és mámorító, hogy az embert összehasonlíthatatlanabbul kevesebb kapocs köti meg, „előízt” adva a tökéletes szabadságból, s aki belekóstolt, abban könnyen feltámadhat a veszélyes vágy a teljes mámor után. A két rész egy kötetben, átkötött, első kiadás, jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 5 000Ft.-

Ugrás:
Összesen: 19 könyv
1. oldal / 3 oldal Következő
Egy oldalon megjelenített könyvek száma:
Rendezés: