KATEGÓRIÁK

Böngésző

Történelem Genealógia

A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája I. A-J

Online antikvárium: A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája I. A-J Szerző:
Gudenus János József (összeáll.)
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1990
Oldalszám: 622
Szerkesztő:
Zánkai Géza

A magyarországi főnemesi családok leszármazása. Jó állapotban.

Ár: 5 000Ft.-

A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája I-IV. (A-Zs)

Online antikvárium: A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája I-IV. (A-Zs) Szerző:
Gudenus János József
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1990, 1993, 1998, 1998
Oldalszám: 624, 443, 392, 389
Szerkesztő:
Zánkai Géza, Gömbös Tamás

A magyarországi főnemesi családok leszármazása. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 15 000Ft.-

Értekezés a kúnoknak, és jászoknak eredetekrül, azoknak régi és mostani állapotjokrúl (reprint)

Online antikvárium: Értekezés a kúnoknak, és jászoknak eredetekrül, azoknak régi és mostani állapotjokrúl (reprint) Szerző:
Horváth Péter
Kiadó:
Fülöpszállás
Kiadás éve: 1996
Oldalszám: 10 + 156
Szerkesztő:
Fajszi Károly
Sorozat:
Fülöpszállási emlékek III.

Horváth Péter (1756 – 1829), Jászkun Kerületi főjegyző és főlevéltárnok által írt értekezés, tanulmány a jászok és kunok eredetéről. (Írta Jász-berényben 1820, Eszt., Petrózai Trattner János Tamás betűivel, 1823.) A Commentatio de initiis ac majoribus Jazygum et Cumanorum eorumque Constitutionibus megjelenését hazánkban és külföldön is érdeklődéssel fogadták. Az Allgemeine Literatur Zeitung 1804-ben részletes bírálatot közölt róla, s összességében „jeles becsűnek" ítélte. A szerző megfogadta bírálója észrevételeit, latin nyelvű munkáját annak megfelelően átdolgozta, kiegészítette újabb kutatási eredményeivel, s Értekezés a kunoknak és jászoknak eredetekrül, azoknak régi és mostani állapotjokrúl címmel 1823-ban Pesten, magyar nyelven is megjelentette, és Értekezés a ]ász-Kürtről, melly Leel-Kürtjének is hivattatik címen csatolt egy kisebb értekezést is a kötethez. E kiadás képezi alapját e hasonmás kiadásnak. Készült 200 kézzel számozott példányban. ez az 54. sz. könyv.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 6 000Ft.-

Héderfájai ​és Makfalvi Barabássy Család történelmi monográfiája

Online antikvárium: Héderfájai ​és Makfalvi Barabássy Család történelmi monográfiája Szerző:
Barabássy Sándor
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2022
Oldalszám: 303

A ​Barabássy család azon erdélyi történelmi családok közé tartozik, amelyeknek az Isteni Gondviselés kegyelméből a gazdagság, tudás, egészség, szaporaság mellett, az idők folyamán az erdélyi társadalmi elithez tartoztak, néha országos méltóságokként, máskor a helyi közösségek, a székely székek tisztségviselőiként.
A nemesi család gazdasági és társadalmi stabilitásának meghatározó garanciája volt a házasság. Így volt ez a Barabássy família esetében is, a család férjhez ment lánytagjai hozzájárultak a kapcsolati háló, rokonságon, vér-rokonságon keresztüli szövéséhez. Így aztán az évszázadok folyamán a házasságok révén rokonná vált szinte az egész erdélyi nemesség. A 15-17. században fiú ágon beházasodtak a Haraglábi, Szentpáli, Thomory, somkereki Erdélyi, losonci Bánffy, és más családokba, leány ágon a keredi Bethlen, az iktári Bethlen, a Daczó, a Macskássy, a Gyulai, a bándi Egerházy stb. családokba.
A Székelyföldön a székely önkormányzatiság fennállásáig, nagy jelentőségű volt a sajátos székely jogi státusban, az ún. „fiúleány” jogcím. Az elsőszülött leány, „fiúleány” jogcímbe kerülve örökölte a vagyont, a lófőséggel járó tisztséget. Házasság révén egy család több lófőséget és tisztséget is birtokolhatott, ezek voltak a székely primor családok. A Barabássy család történetét is több ilyen „fiúleányos” házasság kíséri: a kissárosi Sárosi, csehétfalvi Csehétfalvi, kövendi Nagy, szabédi Székely családok leányaival és lófőségeik, birtokaik hozományaival.
A Barabássy család történetének megírásához a könyvtárak, levéltárak anyagain kívül még különböző családtörténeti, történeti és művészettörténeti munkák, tanulmányok információit használta fel a szerző. De mégis a Magyar Országos Levéltár eredeti középkori okiratai mellett a legizgalmasabb a Barabássy Leveles Láda előkerülése és dokumentumainak megismerése volt. Újszerű állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

Mindenkor a hazáért (Fejezetek az Egán nemzetség történetéből 1809-től napjainkig)

Online antikvárium: Mindenkor a hazáért (Fejezetek az Egán nemzetség történetéből 1809-től napjainkig) Szerző:
Botlik József
Kiadó:
Szeged
Kiadás éve: 2022
Oldalszám: 246

A Kárpátaljai Magyar Nívódíjas és Hodinka Antal-díjas történész, kutató, egyetemi oktató, dr. Botlik József kötete az írországi eredetű Egan nemzetség magyar leszármazottait ismerteti, köztük a híres Egan Ede életét, aki a ruszin nép vértanúja, a „hegyvidéki akció” elindítója volt. Érdemes megemlíteni Bartha Miklósnak, a Kazár földön szerzőjének a véleményét: „Megszüntetni úgy a kazárok privilégiumát, mint a rutének szolgaságát: ím ez a célja a hegyvidéki akciónak.” Újszerű állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 7 000Ft.-

Nemes családok Csanádvármegyében

Online antikvárium: Nemes családok Csanádvármegyében Szerző:
Barna János - Sümeghy Dezső
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1998
Oldalszám: 241

„Akik genealógiával foglalkoznak, vagy legalábbis figyelemmel kísérik az idevonatkozó irodalom termékeit, munkánkban néhány nemes családról a rendes, megszokott formáktól eltérő ismertetést fognak találni, mert míg a legtöbb hasonló című munka - mint mondani szokták - csupán száraz genealógiát nyújt, addig mi a munkánkban több olyan eseményt is tárgyalunk, amelynek ismertetése nem tartozik a genealógia szorosan vett feladatai közé. Érdekes ugyanis azt is tudni, hogy az ismertetett családok kimagaslóbb tagjai miként kapcsolódtak be a történelembe, hogyan lettek a maguk szűkebb, vagy tágabb működési körében a történelmi alakulások, események előidézői, munkásai.” Az 1913-as kiadás reprintje. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-
split