Böngésző

Ritkaságok, régiségek, dedikált, aláírt művek Bibliofil, számozott kiadások

A betű mestere

Online antikvárium: A betű mestere Szerző:
Németh Andor
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1954.
Oldalszám: 329

Tótfalusi Kis Miklós életregénye.
"A magyar nyomdászoknak szeretettel és hálával  A szerző" 
Kiadói félvászon kötésben, jó állapotban. (Biz. 252)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

A bölcs Esopusnak és másoknak fabulái és oktató beszédei... (Bibliofil)

Online antikvárium: A bölcs Esopusnak és másoknak fabulái és oktató beszédei... (Bibliofil) Szerző:
Heltai Gáspár
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1958.
Oldalszám: 158 + 3 sztl. lev.

...valamint azoknak értelme melly fabulákat egybeszerzette és Kolozsvárott anno MDLXVI. kiadta Heltai Gáspár most pedig a mai kegyes olvasónak átírta és átnyújtja Keleti Arthur kiadja az Európa Könyvkiadó.
Ez a kiadás a Békéscsabán 1947- karácsonyán megjelent Tevan-kiadás nyomán készült, 1958 őszén a Kossuth nyomdában.
Heltai Gáspár a 16. századi Erdélyben működött mint író, prédikátor és nyomdász. E művében korabeli német kiadások alapján dolgozta át Aesopus és mások meséit. 100 mesét tartalmaz a kötet, egy-két kivételtől eltekintve mind állatmesék. Minden meséhez magyarázatot fűz és levonja a tanulságot. Az illusztrációk korabeli fametszetek után készültek.
Kiadói félbőr kötésben, bőr sarkokkal. Bibliofil kiadás, szép példány, a védőboríón apróbb sérülések. (Biz. 202)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

Aforizmák (Viharban kanóc légy, ne gyertya - Aforizmák 1964–1984) (Számozott!)

Online antikvárium: Aforizmák (Viharban kanóc légy, ne gyertya - Aforizmák 1964–1984) (Számozott!) Szerző:
Kopátsy Sándor
Kiadó:
Szentendre
Kiadás éve: 2003
Oldalszám: 132

Kopátsy Sándor (1922 – 2020) Magyarország egyik legismertebb közgazdásza, akinek több mint fél évszázados pályája a gazdasági reformprogramoktól a rendszerváltás privatizációjának ellenőrzésén át napjaink újszerű közgazdasági szemléletének megalkotásáig ívelt. ,,Az Aknay János Kossuth- és Munkácsy-díjas festőművész festményeinek reprodukcióját tartalmazó kiadvány 2003 nyarán készült Szentendrén Vincze László és Fiai Papírmerítő Műhelyében valódi kézzel merített papíron, száz darab egyenként sorszámozott példányban. Ezen példány sorszáma: 95.”
Kézzel festett papír felhasználásával készült, bordázott félbőr kötésben, aranyozott címfelirattal, lapszámozáson belül 19 színes táblával. Bibliofil kiadvány.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 40 000Ft.-

Jégtörő Mátyás

Online antikvárium: Jégtörő Mátyás Szerző:
Tamási Áron
Kiadó:
Kolozsvár
Kiadás éve: 1935
Oldalszám: 188 + IV
Sorozat:
Erdélyi Szépmíves Céh

Tamási regénye inkább a népmesék rokona, remek kalandok sorozata az író ízes modorában elbeszélve, szelíd lírával és különös humorral átszőve. A mese itt a szegényparaszti környezet köré fonódik, amelybe az égi birodalomból száműzött, megbüntetett kicsi szellem megérkezik, hogy "zűrzavaros dolgokban másoknak szolgáljon". Átváltozások során keresztül bolha, pók, gólya, bagoly, róka és más állatok képében áll a derék fiatalok, Márta és Mátyás szolgálatára, akik barátságos és ellenséges erők közepette élik mindennapi életüket. A történet során boszorkányok, lidércek, valamint a jó szellem és a becsületes, igaz emberek fantasztikus küzdelmének, a Jó és a Rossz harcának színterévé válik a székely falu. A lélek testbe öltözése ürügyén mindent elmond itt az író, amit a folklór és a tudományos világkép alapján tud a létezésről. Könyvében a teremtett világ egységének művészi hitelű kifejtésére vállalkozott. A könyv az Erdélyi Szépmíves Céh kilencvenkilencedik kiadványa; IX. sorozatának 1–2. számú könyve. Aranyozott gerincű kiadói félpergamen kötésben, gerincén aranyozott címkével. Első kiadás, az előfizetők részére megjelent, számozott, bibliofil kiadásváltozat, ez a 238. számú példány. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 25 000Ft.-

Magyar Krónika

Online antikvárium: Magyar Krónika Szerző:
Thuróczi János
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1957.
Oldalszám: 213+1 lev.
Fordító:
Geréb László
Sorozat:
Monumenta Hungarica 1.

E kötet a Thuróczi János Magyar Krónikájának negyedik és ötödik könyvét tartalmazza, amely az 1382-től , Mária királynő megkoronázásától, 1487-ig, Bécs elfoglalásáig terjedő időszakot öleli fel. Thuróczi jó elbeszélő, krónikáját át-meg átszövi novellisztikus elemekkel, hatásos jelenetekkel.
A szöveget átnézte és a bevezetést írta Kardos Tibor.
Kiadói félpergamen, bibliofil kötésben, szép példány. (Biz. 453)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 5 000Ft.-

Szalambó (Számozott!)

Online antikvárium: Szalambó (Számozott!) Szerző:
Gustave Flaubert
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1965
Oldalszám: 370
Fordító:
Bartócz Ilona
Szerkesztő:
Nagy Géza

Flaubert 1849-51-ig tartó utazást tett Keleten és Észak-Afrikában. Ennek az utazásnak és Karthagó történetében elmélyedő kutatásainak eredménye ez a regény. A XIX. század második felének reprezentatív történeti regénye számos vonással gazdagította az irodalmat a témaválasztás, a történetszemlélet, a lélekrajz és a stílus vonatkozásaiban egyaránt. A mese, amely a rég letűnt múltba vezet, Hamilkar Barkasz lányának, Szalambónak és a zsoldosvezérnek szerelmén keresztül a karthágói nagy zsoldoslázadás történetét ábrázolja. Szász Endre szövegközti rajzaival illusztrált, kötésterv és tipográfia Szántó Tibor. Számozott: 103/1100, kiadói bőrkötésben, védődobozos, szép példány.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 5 000Ft.-

Zsellérek (Számozott!)

Online antikvárium: Zsellérek (Számozott!) Szerző:
Bárdosi Németh János
Kiadó:
Szeged
Kiadás éve: 1932
Oldalszám: 161
Szerkesztő:
Magyar László
Sorozat:
Magyar Téka 5.

Színes nyelvezete, népballadák-ihlette előadásmódja, etnográfiai érdekességű, kerek rajzai jó képességű íróra utalnak, akinek ez már a második megjelent regénye. Vén Emil 3 db linómetszetű illusztrációjával. A kötet kizárólag a Magyar Téka tagjai számára készült. A könyv végén a Magyar Téka tagjainak felsorolása. Számozott kiadvány: 85. számú példány. A kötés Schmutzler Nándor műhelyében készült. Első kiadás. A címlap metszett vignettája valószínűleg Buday György munkája. Kiadói félvászon kötésben, szép példány, szinte olvasatlan.    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 12 000Ft.-