KATEGÓRIÁK

Böngésző

Hadtörténelem Hadtudomány, hadművészet, hadpolitika, hadtörténet, harcászat, háborúk, ütközetek, csaták

A hadművészet középkori és újkori klasszikusai

Online antikvárium: A hadművészet középkori és újkori klasszikusai Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1974
Oldalszám: 691
Fordító:
Dér László, Erdődi József, Perjés Géza, Pongó János, Rázsó Gyula, Várady László

"A hadművészet ókori klasszikusai c. kiadványhoz hasonlóan ezúttal is hosszú, változatos, eseményekben gazdag korszak: a feudalizmus és a kialakuló kapitalizmus másfél évezredének katonai irodalmából szeretnénk ízelítőt adni." Kiadói vászonkötésben, szép állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

A hadművészet ókori klasszikusai

Online antikvárium: A hadművészet ókori klasszikusai Szerző:
Hahn István (szerk.)
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1963
Oldalszám: 943+12 tábla mell.
Fordító:
Alföldy Géza, Hahn István, Horváth I. Károly, Kákosy László...stb.

Az ókori hadművészet fejlődésének áttekintése. Az ókori egyiptomi leírások, mezopotámiai történetek, Izrael, India, Kína hadtörténetéből. Számos ókori görög-római hadi esemény, csata leírása.
Szövegközti térképvázlatokkal, képekkel illusztrálva. Kiadói egészvászon kötésben, szép állapotban.
Összesen 3000 példányban jelent meg, ritka!

KOSÁRBA TESZEM Ár: 8 000Ft.-

A hadművészet története I-III.

Online antikvárium: A hadművészet története I-III. Szerző:
Evgenij A. Razin
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1959, 1961, 1964
Oldalszám: 595, 603, 670
Fordító:
Fordítói munkaközösség, Dr. Auer Kálmán

I. köt.: A háború rabszolgatartó korszakának hadművészete
II. köt.: A háború feudális korszakának története
III. köt.: A háború kézműipari korszakának hadművészete (XVI-XVII. század)
Számos szövegközti ábrával, rajzzal, térképpel, csatavázlatokkal illusztrálva.
A három kötet együtt nagyon ritka! Kopottas állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

A hadviselés művészete - Emberi tényezők

Online antikvárium: A hadviselés művészete - Emberi tényezők Szerző:
Hidán Csaba László
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2020
Oldalszám: 135
Szerkesztő:
Kemény Ágnes (közrem.)

Hidán Csaba László új könyvében az egyén, a harcban résztvevő ember szempontjából közelíti meg a hadviselés különböző eseményeit, jelenségeit, de a könyv gyakorlatilag is hasznos olvasmány, nem csak a honvédelemmel, rendvédelemmel, harcművészetekkel foglalkozók számára, hanem minden hazáját szerető és érte tenni is kész embernek. Jó állapotban.      

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

A hadviselés története

Online antikvárium: A hadviselés története Szerző:
John Keegan
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2002
Oldalszám: 388
Fordító:
Bart István
Szerkesztő:
Falus János

John Keegan, a sandhursti brit Királyi Katonai Akadémia hadtörténet professzora a tárgy világszerte legismertebb kutatói közé tartozik. Leghíresebb könyveiben olyan kérdésekkel foglalkozik, mint a „hadvezetés”;, néhány jeles hadvezér tevékenységét elemezve az Ókortól a XX. századig, vagy a „csata”, mint emberi élmény, nevezetes ütközetek fényében - egymástól távol eső századok tapasztalatait vetve egybe, és általánosítva. Jelen nagyigényű és igen terjedelmes összefoglalása sem szűk értelemben vett hadtörténeti mű, hanem a fentebb jellemzett módszerrel elkészített, mindazonáltal a nagyközönségnek szánt áttekintés az ember, a társadalom és a harc, az erőszak és a háború viszonyáról, illetve ennek alakulásáról az emberi történelem során. Keegan könyve olyan merőben új szemléletű szakmunka, amely a hadtörténetírás gyökeres átértelmezéséhez vezet, az ismert tényeket más megvilágításba helyezi, gyakorlatias és technikai, azaz szigorúan "katonai" szemszögből vizsgálva az eseményeket. Meghökkentően új kép bontakozik ki például a napóleoni háborúkról, ha a katonák élelmezésének, ruházatának, testi megterhelésének, a fegyverek tűzerejének, az általuk okozott sérüléseknek, a csapatok mozgási sebességének - az egyes ember és a társadalom teljesítő- képességének, illetve harckészsége indítékainak újszerű szempontjait is bevezetjük a kor tanulmányozásába. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 50 000Ft.-

A Horthy-rendszer katonai ideológiája

Online antikvárium: A Horthy-rendszer katonai ideológiája Szerző:
Godó Ágnes - Sztana Béla
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1965
Oldalszám: 316 + mell.

Az olvasó nemcsak a Horthy-rendszer politikájából fakadt katonapolitikai, a háborúra és a hadseregre vonatkozó katonai elméleti kérdésekről, nézetekről kap tájékoztatást, hanem a hadseregen kívüli katonai elő- és utóképzés módszereiről, a hadseregszervezési elvekről és azoknak az életben való meghonosításáról, a hadsereg technikai ellátottságáról, valamint a katonai kiképzés fejlődéséről és a hadművészet helyzetéről is. A könyv nagy segítséget nyújt a Horthy-rendszer katonai kérdéseit tanulmányozni kívánó olvasóknak. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 500Ft.-

A keresztes háborúk

Online antikvárium: A keresztes háborúk Szerző:
M. A. Zaborov
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1958
Oldalszám: 278
Fordító:
F. Hazai lujza

A ​XI. század vége felé hatalmas tömegek indultak el Európa országaiból Kelet felé, hogy a Szentföldet elhódítsák a hitetlenektől. Uralkodók, lovagok, papok, parasztok és koldusok – a középkori Európa minden jellegzetes rétege képviselve volt e tömegekben. A keresztesháborúk évtizedeken keresztül, még a XIII. században is meg-megismétlődtek. S a sok milliónyi arany, a tengernyi vér árán mindössze annyi valósult meg, hogy a velencei kalmárok megszedték magukat, a hatalmas és erős Bizánc, Európa keleti védőbástyája pedig meggyengült és hamarosan oszmán-törökök ölébe hullott. Évszázadok óta kutatják a tudósok, hogy mi indította a pápákat, királyokat, lovagokat és parasztokat e hadjáratokra? Vajon vallási okai voltak-e vagy a kalmárok érdekeiért folytak? Hősök vagy banditák voltak-e résztvevői? Korszakos mérföldkövek voltak e a háborúk, vagy csak epizódok a történelem árjában?
Mindezeket a kérdéseket elemzi e kötet szerzője, leírja a történelmi eseményeket, idézi a forrásokat és értékeli a keresztesháborúk régebbi és újabb feldolgozásait. Két kitűnő térkép könnyíti meg az olvasó tájékozódását. Jó állapotban.        

KOSÁRBA TESZEM Ár: 5 000Ft.-

A koreai háború 1951-1953 (A KNDK elleni amerikai agresszió bukása)

Online antikvárium: A koreai háború 1951-1953 (A KNDK elleni amerikai agresszió bukása) Szerző:
Olaf Groehler
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1981
Oldalszám: 170
Fordító:
Nádai Gyula

Olaf Groehler hadtörténész sokévi munkával gyűjtötte össze a koreai háború dokumentumait. Ezek alapján hitelesen, ugyanakkor olvasmányosan tárja fel Korea kettészakítottságának okait. A könyv végigkíséri a háború lefolyását, főbb eseményeit. Ez a háború volt a világuralomra törő Amerika első kísérlete arra, hogy a hidegháborút ismét a fegyverek dörgése váltsa fél. A szerző tényekre alapozva ismerteti meg az olvasóval, miként volt lehetséges az, hogy egy hatalmas hadigépezettel rendelkező ellenséggel szemben is győzedelmesen tudtak szembeszállni.
A könyvből nemcsak a koreai háború eseményeit, hanem színes és részletes képekről, a hozzájuk tartozó harcászati-technikai leírásokból, a szemben álló felek legjellegzetesebb harci-technikai eszközeit, fegyverzetét is megismerhetjük.
Jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-
split
Ugrás:
Összesen: 58 könyv
Elöző 2. oldal / 8 oldal Következő
Egy oldalon megjelenített könyvek száma:
Rendezés: