KATEGÓRIÁK

Böngésző

Társadalomtudomány Szociológia, szociálpolitika, szociális munka, szociográfia

A szociális munka elmélete és gyakorlata 1.kötet (Általános szociális munka)

Online antikvárium: A szociális munka elmélete és gyakorlata 1.kötet (Általános szociális munka) Szerző:
Hegyesi Gábor - Talyigás Katalin (szerk.)
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2006
Oldalszám: 208
Sorozat:
A szociális munka elmélete és gyakorlata

A humánszolgáltatás új rendszerének kiépítése halaszthatatlan feladat, s amely rendszernek jól képzett szociális szakemberekre lesz szüksége. Ennek a koncepciónak a keretében indult el a Családsegítő Központok hálózatának a kiépítése, a szociális jellegű képzések újjászervezése és a megfelelő szakirodalom kiadása. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 7 000Ft.-

A változások kínjai

Online antikvárium: A változások kínjai Szerző:
Eric Hoffer
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1999
Oldalszám: 142
Fordító:
Doubravszky Sándor

Maurice Solbier ezt írja Eric Hoffel esszéiről: „Szinte minden mondatában csillogó kristályként ott ragyog a lényeg. Szinte minden fejezete következetes érvek sora, melyek arról győznek meg, hogy eddig vitathatatlannak tartott feltételezéseink egyszerűen hamisak. Az esszék a következtetések ígéretes és merőben új ösvényeit tárják fel.” Jó állapotban.    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

Az elegáns élet fiziologiája

Online antikvárium: Az elegáns élet fiziologiája Szerző:
Honoré de Balzac
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1919
Oldalszám: 298
Fordító:
Balla Ignác

Mielőtt még megfogant volna Balzacban az Emberi színjáték hatalmas koncepciója, először a társadalom fiziológiáját kívánta megírni, kora talán legdivatosabb tudományát alkalmazandó a szociális élet jelenségeire. Írója maga sem regénynek szánta, hanem „tudományos” műnek, bevezetőjében szociológiai szakszerűséggel osztja három részre az emberi társadalmat, a dolgozók, a gondolkodók és a semmittevők „osztályaira”. Ez utóbbiak életformáját határozza meg elegánsnak, szemben az előbbiek munkás-, illetve művészéletével. Ezután hozzálát, hogy ezt az elegáns életet mutassa be annak minden sajátosságával, jellemző figurájával, helyszínével, beszédmódjával, lelki megnyilvánulásával, „szellemével” és szellemtelenségével. Második kiadás, a bevezetést Pogány József írta, jó állapotban  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

Az előítélet

Online antikvárium: Az előítélet Szerző:
Gordon W. Allport
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1977
Oldalszám: 629
Fordító:
Csepeli György
Sorozat:
Társadalomtudományi Könyvtár

Gordon W. Allport az emerikai szociálpszichológia egyik kiemelkedő egyénisége. Ebben a több kiadást megért könyvében az előítéletek létrejöttének mechanizmusát vizsgálja a csoportok közötti viszonyokkal összefüggésben. Gazdag empirikus anyagon tárja fel az amerikai társadalomban uralkodó legjellegzetesenn faji és politikai előítéleteket, a néger-problémát, az antiszemitizmust és a baloldali gondolatokkal szemben megnyilvánuló elfogultságokat. Jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

A zűrkorszak gyermekei (Mai ifjúsági csoportkultúrák)

Online antikvárium: A zűrkorszak gyermekei (Mai ifjúsági csoportkultúrák) Szerző:
Szapu Magda
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2002
Oldalszám: 414

Szapu Magda egyszemélyes kutatása azonos színvonalat képvisel, mint az általam ismert nyugati antropológiai, szociológiai, folklorisztikai disszertációk; részletességében, pontosságában és folklorisztikai felfogásában számunkra még többet is mond. Akkor is, ha tudjuk, milyen sok mindent kell még kutatni. Például éppen Kaposvárott, ahol e monográfia már igen jó alapokat teremtett meg a kaposvári középiskolások zenei irányzatok szerinti (vagy ilyennek nevezett) csoportosulásainak és életvitelének kutatásával. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 7 000Ft.-

Baranyai utazás

Online antikvárium: Baranyai utazás Szerző:
Kodolányi János - ifj. Kodolányi János
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1963.
Oldalszám: 331 + 10

Egyre nagyobb figyelemmel s egyre forróbb szeretettel fordulunk a Dunántúl felé.
Szeretjük, mint Erdélyt, aggódunk magárahagyott népéért, a millió földtelen letargiába esett magyarért. Kodolányi bejárja ezt a tájat, feltárja a nép és a vezetők bűneit, a halálos nemtörődömséget, – keresi a kiutat, optimizmust és erőt akar sugározni a tömeg felé: föl akarja emelni népét. Lehet-e ma hősibb és keményebb feladat magyar író számára?
20 oldal fotóillusztrációval. 
Kiadói vászonkötésben, védőborítóval. Jó példány. (Biz.786)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

Beilleszkedési zavarok (Szöveggyűjtemény I-II.)

Online antikvárium: Beilleszkedési zavarok (Szöveggyűjtemény I-II.) Szerző:
Dr. Illyés Sándor - Darvas Ágnes (szerk.)
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1997
Oldalszám: 319, 299

A válogatás elsősorban a szociális munkások képzését kívánja segíteni, de tematikájából adódóan a pedagógusok-gyógypedagógusok képzésében és továbbképzésében is alkalmazható. A Beilleszkedési zavarok szöveggyűjtemény megismerteti a hallgatókkal az elmúlt évek hazai deviancia-kutatásának eredményeit, tapasztalatait. 2 kötet, jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

Devianciák Magyarországon

Online antikvárium: Devianciák Magyarországon Szerző:
Andorka Rudolf et al.
Kiadó:
Szeged
Kiadás éve: 1994
Oldalszám: 338
Szerkesztő:
Münnich Iván, Moksony Ferenc

Az emberek társadalmi együttélése azért lehetséges, mert nagy többségük alkalmazkodik az adott társadalomban elfogadott normákhoz, viselkedési szabályokhoz. Ugyanakkor minden társadalomban előfordul, hogy egyes tagjai ezeket a normákat megszegik. A normaszegést nevezik devianciának, a normaszegő viselkedést deviáns viselkedésnek. Mint a kötetből kitűnik, nem teljesen egyértelmű, hogy mit tekintsünk egy adott társadalomban deviáns viselkedésnek. Ilyenek az ebben a tanulmánygyűjteményben tárgyalt bűnözés, öngyilkosság, alkoholizmus, kábítószer-fogyasztás és a lelki betegségek. A szociológiai kézikönyvek néha itt tárgyalják a prostitúciót, a homoszexualitást és esetleg más viselkedésformákat (antifák, stb.) is. A deviáns viselkedések mindig nagy érdeklődést váltanak ki az egész társadalomban, a szociológia kezdetei óta – elsősorban Durkheim (2003) klasszikus öngyilkosságkönyvével kezdődően – nagy figyelmet fordított rájuk.    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-
split
Ugrás:
Összesen: 26 könyv
Elöző 2. oldal / 4 oldal Következő
Egy oldalon megjelenített könyvek száma:
Rendezés: