KATEGÓRIÁK

Böngésző

Hadtörténelem Hadtudomány, hadművészet, hadpolitika, hadtörténet, harcászat, háborúk, ütközetek, csaták

VISSZA A CSOPORTHOZ
Könyv: A szabadságharc hadtörténete 1848-1849
A szabadságharc hadtörténete 1848-1849 - 1. Kép

A szabadságharc hadtörténete 1848-1849

Szerző: Hermann Róbert
Kiadó: Korona
Kiadás éve: 2001
Kiadás helye: Bp.
Oldalszám: 423
Szerkesztő: Jordán Gergely

A könyv az 1848-1849-es szabadságharc hadtörténetének eddigi legsokoldalúbb összefoglalása hazai és bécsi levéltári kutatások alapján. A politikai előzmények, a katonai intézményrendszer, az egymással szembekerült hadseregek fegyverzetének, egyenruhájának és szervezeti felépítésének ismertetése vezeti be a művet. Bőségesen foglalkozik azokkal a „járulékos” tényezőkkel (katonaföldrajzi helyzet, hadiipar, hírszerzés, háborús propaganda, hadisajtó, katonai cenzúra, hadlelkészi szolgálat, egészségügy, hadifogolykérdés) is, amelyek nélkül e háború története sem érthető meg. A hadjáratok, csaták és ütközetek rendkívül szemléletes leírása nem öncélú: nem csupán a harctéri történésének hátterét és következményeit érthetjük meg belőle, de kibonatkozik a szabadságharc katonai-politikai eseményeinek láncolata, a meghatározó - neves és névtelen - személyiségek, hősök jelleme is. A munka külön érdekessége, hogy számos eleddig ismeretlen tényt tartalmaz, és több ponton (például a pákozdi és a schwechati csata eseményeit és a mellékhadszíntereket illetően) módosítja, bővíti az ismereteket. A hadműveletek világos áttekintését színes térképek segítik. A kiadvány egyik különlegessége a legfontosabb összecsapások térbeli, „terepasztalszerű” ábrázolása, mely minden olvasó számára közérthetővé és életszerűvé teszi a kor harcászatának a szövegben bemutatott jellegzetességeit. A szöveget igen gazdag illusztrációs anyag kíséri, köztük nemritkán nyomtatásban először megjelenő korabeli metszetek, litográfiák, festmények, vízfestmények. Szép állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 5 000Ft.-
split
A szabadságharc hadtörténete 1848-1849 - 2. Kép
A szabadságharc hadtörténete 1848-1849 - 3. Kép