KATEGÓRIÁK

Böngésző

Irodalomtörténet, nyelvészet, lexikon, kézikönyv Irodalomtörténet, irodalomelmélet, irodalomtudomány

VISSZA A CSOPORTHOZ
Könyv: Irodalomtörténeti alapfogalmak
Irodalomtörténeti alapfogalmak - 1. Kép

Irodalomtörténeti alapfogalmak

Szerző: Thienemann Tivadar
Kiadó: Baranya Megyei Könyvtár
Kiadás éve: 1985
Kiadás helye: Pécs
Sorozat: Pannónia Könyvek

A Danubia Kiadó, Pécs, 1931-es kiadásának reprintje. Thienemann a szellemtörténet alapján álló irodalomelmélet összefoglaló művében eredeti elképzelést fejt ki az irodalmi fejlődés mibenlétéről: elutasítja a szerves fejlődés gondolatát, amely a bilológiai organizmusok keletkezés-virágzás-elmúlás sémája mentén írja le az egyes irodalomtörténeti korszakok egymásra következését. A szellemi fejlődést szerinte az jellemzi, hogy az időbeli fokozatok nem múlnak el, hanem egymásra épülnek, egymásból alakulnak, a régen túlhaladott jelenségek a szellemi műveltség előrehaladása során fennmaradnak, továbbélnek. „Tehát nem elmúló és lezáruló korszakot, hanem az elmúltat megőrző és magába foglaló újabb- és újabb évgyűrűk rétegződését kell keresnünk egy korszak irodalmi műveltségében is” – írja. A szellemi fejlődés törvényszerűségei mentén zajló fejlődést az irodalmi „alapviszonyok” három összetevőjének, a műnek, a szerzőnek és a közönségnek a folytonos átalakulása jellemzi, melynek legfőbb mozgatórugói: a tudatosulás, az individualizálódás, a differenciálódás és az absztrahálás művelete. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-
split