Böngésző

Történelem Lágerek, koncentrációs táborok, holocaust

"Fegyvertelen álltak az aknamezőkön..." I. (Dokumentumok a munkaszolgálat történetéhez Magyarországon)

Online antikvárium: Szerző:
Karsai Elek (szerk.)
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1962
Oldalszám: 575 + 44 t. + kihajtható mell.

A forráskiadvány első kötete kísérlet arra, hogy szigorúan tudományos eszközökkel és módszerrel mutassa be a katonai jellegű, a civil lakosság által végzendő kényszermunka, a munkaszolgálat történetét Magyarországon. Jó állapotban.

Ár: 4 000Ft.-

Fogolynapló: a G-526. számú Gulag-lakó

Online antikvárium: Fogolynapló: a G-526. számú Gulag-lakó Szerző:
Csizsek István
Kiadó:
Tatabánya
Kiadás éve: 2003
Oldalszám: 108

A tatabányai (bánhidai) Csizsek Istvánt (1928-2001) 1945-ben, 17 évesen hurcolták el és nyolc évet töltött a szovjet lágervilágban, mire 1953 végén hazatérhetett. Az igazságtalan ítélet következményeként ifjúságának legszebb éveit idegen földön, embert próbáló körülmények között volt kénytelen eltölteni. Az írás hangvétele ennek megfelelően keserű, de látszik írójának embersége, jó szándéka, melyet a nehéz körülmények sem öltek ki belőle. A visszaemlékezésben szereplők többsége embersége okán került megemlítésre, mutatván ezzel is, hogy az írás szándéka nem az utólagos bosszú, hanem a tiszteletteljes emlékezés az átélt szenvedésekre, és az értékekre: hitre, emberségre, hazaszeretetre való figyelmeztetés, melyek megtartják embernek az embert a legnehezebb körülmények között is. A szibériai évek sajnos nem múltak el nyomtalanul. A 2003-ban, két évvel a szerző halála után Tatabányán megjelent kiadvány megrázó visszaemlékezése egyben főhajtás is a szovjet lágerekben sínylődő, ott elpusztult áldozatok emléke előtt. Jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 500Ft.-

Halálgyár

Online antikvárium: Halálgyár Szerző:
Ota Kraus - Erich Kulka
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1958
Oldalszám: 338
Fordító:
Balassa László

Ota Kraus és Erich Kulka cseh lakatosok megjárták a pokolhoz vezető utat, és magát a poklok poklát. Birkenaut, Auschwitzot. Tanúságtételnek szánták a könyvet, hogy a világ tudomást szerezzen a példátlan kegyetlenségek, gyilkosságok sorozatáról. Egyetlen koncentrációs táborban sem fedték fel a nácik céljaikat olyan nyíltan, mint Birkenauban, Auschwitzban. Itt érte el a tetőfokát a módszeres emberirtás, itt szervezték meg „igazi náci alaposságal” a haláltábort.
A szerzők mint lakatosok szabadon mozogtak a hatalmas tábor belső területén sé mindent látta, hallottak. Részletesen írnak az auschwitzi „halálkombinátról”, a hozzátartozó táborokról. A kezdeti időszakról épp úgy, mint az újabb és újabb deportáltak érkezéséről, fogadtatásukról és a későbbi sorsukról. Írnak többek között az élő embereken végzett kísérletekről, a gyermekekről, a bordélyokról és az elgázosítás első kísérleteiről, de beszámolnak a birkenaui sonderkommandó fegyveres lázadásáról is az SS legények ellen. Nem valami kellemes olvasmány ez a könyv - mint ahogy a szerzők is írják utószavukban -, de minden gondolkodó ember áhítja az igazság megismerését s ezt adják közre könyvükben Kraus és Kulka, a Halálgyár volt foglyai. Szép állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

Helga naplója

Online antikvárium: Helga naplója Szerző:
Helga Weiss
Kiadó:
Pécs
Kiadás éve: 2013
Oldalszám: 263 + 16 t.
Fordító:
Varga György
Szerkesztő:
Neil Bermel

A ​Terezínbe, majd Auschwitzba deportált tizenötezer csehországi zsidó gyerek közül mindössze száz élte túl a holokausztot. Helga Weiss a száz túlélő egyike. Naplója megrázó és egészen egyedi dokumentum, amely Anne Frank naplójához hasonlóan örök érvényű olvasmány. Helga Weiss 1939-ben kislányként szenvedi el a náci megszállás első hullámát Prágában: apját elbocsátják a munkahelyéről, ő pedig nem járhat hagyományos iskolába. A növekvő náci brutalitás szemtanújaként kezd naplót írni. Ez a napló sok tekintetben emlékeztet Anne Frank feljegyzéseire: Helga egyidős Annával, s hozzá hasonlóan az éppen kamaszodó kislány szemével nézi maga körül az egyre borzasztóbbá váló világot. Próbál élni és túlélni, nem sejtve, hogy az egyre nehezebb körülmények nem a szabaduláshoz, hanem a legborzasztóbbhoz, a gettóhoz, majd a koncentrációs táborhoz vezetnek. 1941-ben szüleivel együtt a terezíni gettóba kerül, ahol bámulatos éleslátással örökíti meg családja mindennapjait: a nyomorúságos életkörülményeket, az éhezést és a kivégzéseket – csakúgy, mint a legrosszabb helyzetekben is létező örömöt és reményt. 1944-ben Helgát Auschwitzba deportálták. Mielőtt elhagyta volna a terezíni tábort, feljegyzéseit és rajzait a tábor nyilvántartó részlegénél dolgozó nagybátyja gondjaira bízta, aki egy téglafalba rejtette a papírokat. A dokumentumok a háború végeztével csodával határos módon előkerültek. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

Horthyliget - A magyar Ördögsziget

Online antikvárium: Horthyliget - A magyar Ördögsziget Szerző:
Fóthy János
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1945
Oldalszám: 89

A zsidó származású újságíró (Pesti Hírlap, Nyugat, Új Idők) személyes visszaemlékezése a Csepel-szigeten 1944-ben felállított internálótáborra. Fóthy János 1944 tavaszán került a „magyar Ördögszigeten” létesített internálótáborba, Horthyligetre. Négy hónapot töltött ott. A szigetszentmiklósi lágerben zsidó származású újságírók, ügyvédek és egyetemisták raboskodtak. Fóthy beszámolójában megelevenedik a korszak abszurditása és borzalma. Kegyetlenkedő parancsnokok, embertelen körülmények; ezzel szemben pedig a remény és a kitartás tisztasága. Kiadói kartonborítóban, első kiadás, jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 5 000Ft.-

Janusz Pogonowski illegális levelei az auschwitzi táborból 1942-1943

Online antikvárium: Janusz Pogonowski illegális levelei az auschwitzi táborból 1942-1943 Szerző:
Janusz Pogonowski
Kiadó:
Oswiecim
Kiadás éve: 2012
Oldalszám: 123
Fordító:
Petneki Noémi

Janusz ​Pogonowski 1922. augusztus 9.-én született Krakkóban, orvosi családban. A krakkói IV. sz. Henryk Sienkiewicz Gimnázium tanulója volt. 1940 májusában a németek a lengyel értelmiség elleni tömeges prevenciós akciók (az ún. AB akció) keretében egy utcai rajtaütés alkalmával letartóztatták. Semmiféle vádat nem emeltek ellene, mégis a krakkói Montelupi utcai fogházban és a tarnówi börtönben eltöltött másfél hónap után 1940. június 14.-én az auschwitzi koncentrációs táborba deportálták. 17 éves és tíz hónapos volt ekkor. A földmérőkommandóban dolgozó három munkatársa szökése miatt 1943. július 19.-én, az esti appel alkalmával 11 fogolytársával együtt felakasztották.
Fennmaradtak a táborból illegálisan kicsempészett levelei, amikben érzékletesen festi le a tábor poklát, saját drámai sorsát, a szabadság és szerettei utáni, fiatalos lelkesedéssel teli sóvárgását. Levelei megrázóan tanúskodnak a megszállók bestialitásáról, akik több millió lengyel család életét és nyugalmát dúlták fel. A sebek még ma sem forrtak be egészen, a borzalmak ma is árnyékként húzódnak meg a háborús nemzedék életében. Újszerű állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

Te vagy a tanu! (Ukrajnától Auschwitzig)

Online antikvárium: Te vagy a tanu! (Ukrajnától Auschwitzig) Szerző:
Pór Dezső - Zsadányi Oszkár (szerk.)
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1947
Oldalszám: 422 + 12 t.
Szerkesztő:
Nagybaczoni Nagy Vilmos (bev.)

A holocaust dokumentált leírása, számos képpel és adattal. A kötet első felében visszaemlékezések, tanulmányok találhatók. A második rész „Adatok a magyar zsidóság veszteségeiből” - címmel egy adattárat közöl az áldozatokról. A mű külön érdekessége, hogy a nem sokkal korábban Abdán exhumált Radnóti Miklós megtalált bori noteszéből először közöl két verset, az Erőltetett menet, illetve a Levél a hitveshez címűt. A kötet előszavát írta: Vitéz lófő nagybaconi Nagy Vilmos magyar katonatiszt, vezérezredes, honvédelmi miniszter, hadtudós, aki „ember maradt az embertelenségben” (idézet Horthy Miklóstól). Első kiadás, jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

Vádirat a nácizmus ellen 3. (Dokumentumok a magyarországi zsidóüldözés történetéhez 1944 május 26 - 1944 október 15.)

Online antikvárium: Vádirat a nácizmus ellen 3. (Dokumentumok a magyarországi zsidóüldözés történetéhez 1944 május 26 - 1944 október 15.) Szerző:
Karsai Elek
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1967
Oldalszám: 722

Az 1944. június 26-tól 1944. október 15-ig terjedő időszak a magyarországi zsidók történetét tekintve lényegében három rövid szakaszra osztható: 1. Július 6-ig tart az első szakasz, amikor is – a vidéki zsidók deportálásának folytatása mellett eldől, hogy – legalábbis egyelőre – nem kerül sor az eredeti tervek maradéktalan végrehajtására, a fővárosi zsidók deportálását felfüggesztik; 2. A második szakaszban, melynek határnapját augusztus 23-ban jelölhetjük meg, a deportálás fenyegető réme állandóan ott lebeg a fővárosi zsidóság feje felett; Horthy és környezete részben halogatják a döntést – mind a deportálandók létszáma és kategóriái, mind az időpont tekintetében, részben azt szeretnék, hogy a deportálást minden szinten csak német szervek intézzék; 3. 1944 augusztus 23-a után Horthy meneszti a Sztójay-kormányt, az új kormány nem óhajtja magára vállalni a deportálás ódiumát, viszont semmiféle elgondolás, terv nem születik a megmaradt fővárosi zsidók élet- és munkalehetőségei tekintetében; a harmadik szakasz 1944. október 16-ával végződik, azzal a nappal, amelyen Horthy  megbukik, és kénytelen helyét átadni – elsősorban az SS fegyveres akciójának nyomására – egy új, a Hugarista Mozgalom (Szálasi-pártja) vezetése alatt létrejött szélsőjobboldali koncentrációnak. Jó állapotban.

Ár: 5 000Ft.-

Ugrás:
Összesen: 16 könyv
Elöző 2. oldal / 2 oldal
Egy oldalon megjelenített könyvek száma:
Rendezés: