Böngésző

Szépirodalom Magyar regény, novella (1948-tól)

Betyárkaland

Online antikvárium: Betyárkaland Szerző:
Rozsnyai János
Kiadó:
Szeged
Kiadás éve: 2016.
Oldalszám: 231

A regény különlegessége ízes nyelvezete. Korhű, ugyanakkor fanyar humorral átszőtt és némi misztikával színesített szöve..."
Kiadói kartonkötésben, új állapotban. (Biz. 495)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 500Ft.-

Delelőtől alkonyatig

Online antikvárium: Delelőtől alkonyatig Szerző:
Csizmadia Imre
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1987.
Oldalszám: 627

"Sok év telt el Horthy Miklós országlásának negyedik, és Kádár János vezetésének huszonnyolcadik éve között."
Az Orosházán élt szerző önéletírása. A pirkadattól delelőig c. könyv folytatása. Élvezetes olvasmány
Kiadói vászonkötésben, védőborítóban. Szép példány. (Biz. 152)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 1 800Ft.-

Egri harangok

Online antikvárium: Egri harangok Szerző:
Nemes János
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1999
Oldalszám: 252

Az Egri csillagok folytatása. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 7 000Ft.-

Erdélyi csillagok

Online antikvárium: Erdélyi csillagok Kiadó:
h.n.
Kiadás éve: 2002.
Oldalszám: 541+ tartalom j.
Szerkesztő:
Kőrösi P. József

Magyar írók erdélyi novellái (és publicisztikai írásai).
A kötet szerzői többek között: Ady Endre, Babits Mihály, Hunyady Sándor, Kacsó János, Kós Károly, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, Nyírő József, Szabó Dezső, Szomory Dezső, Tamási Áron. Wass Albert. Kiadói kartonkörésben, szép példány. (Biz.98.)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 1 600Ft.-

Gyeplő nélkül

Online antikvárium: Gyeplő nélkül Szerző:
Fekete István
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1990
Oldalszám: 258
Szerkesztő:
Véber Károly

Az író ajkai élményeit írja meg regényében, megrajzolja kedvenc állathőseit: Mackót, a hűséges őrzőkutyát és gonddal nevelt kölykeit. De hiteles képet kapunk egy nagybirtok, egy 6000 holdas uradalom életéről is. A jó szándékú intéző természet iránt érzett örömét megkeseríti az uradalom gazdáinak mohósága, pazarlása, családi viszálykodása, a föld szeretetének hiánya. Jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

Hagyaték (A szerző válogatása életművéből)

Online antikvárium: Hagyaték    (A szerző válogatása életművéből) Szerző:
Wass Albert
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1998
Oldalszám: 314
Sorozat:
Örökségünk

Gróf szentegyedi és cegei Wass Albert erdélyi magyar író és költő. Alapító tagja volt az Erdélyi Szépmíves Céhnek, Erdélyben sorra jelentek meg könyvei, regényeket, elbeszéléseket, verseket írt, Farkasverem c. regénye Baumgarten díjat kapott. 1944-től Németországban, majd 1952-től haláláig az Amerikai Egyesült Államokban élt. Nicolae Ceaușescu zsarnoksága éveiben Romániában betiltották a könyveit, Magyarországon pedig csak a rendszerváltás után kezdték el megjelentetni azokat, népszerűsége csak ezután kezdődött meg. A funtineli boszorkány c. művét az olvasók a legnépszerűbb 12 magyar regény közé választották. A clevelandi Magyar Kongresszus létrehozta az Erdélyi Világszövetséget, egyik társelnöke Wass Albert lett. Munkásságuk felbecsülhetetlen volt Erdély ügyének a világ előtt való megismertetésében-képviseletében. Mindezek hozzájárultak ahhoz, hogy az amerikaiak 1988-ban megvonták Romániától a legnagyobb kedvezmény elvét. Ezek után a bukaresti rádióban Ceaușescu Románia Első Számú Közellenségének nevezte. Ceaușescu gazemberei időről-időre megjelentek az Egyesült Államokban, a Securitate pribékjeire még az FBI is felfigyelt. 1985 őszén „Securitate-terroristák” bizonyítottan gyilkossági kísérletet hajtottak végre Wass Albert ellen a clevelandi Holiday Inn Hotelban – a szálláshelyén bombát helyeztek el –, amely csak az Interpol bűnmegelőző munkája miatt hiúsult meg. Ezt újabb merénylet követte: egy rendszám nélküli teherkocsi ütötte el egy szupermarket előtt, szerencsére csak kisebb sérülést okozva. A teherkocsit két nappal később meglelték egy javítóműhelyben, melyen ekkor már diplomáciai rendszám volt: a Román Követséghez tartozott. Jelen kötet az író válogatásában közli életművének legjellemzőbb darabjait, és egy 1985-ben írt, egészen különös és szép regényt, mely a magyar irodalomban páratlan vállalkozás. Az író az erdélyi történelmet beszéli el benne egyetlen szempontból, az istenkeresés, az ősi hagyományok, az ősi hit  fennmaradása szempontjából. Egész életművének alaphangulatát jellemzi a kötet borítója a fényre nyíló székelykapuval. Könyvéről így ír a szerző: „Az Erdők könyve meséit még Németországban a fiaimnak írtam (egyikük ma az amerikai hadsereg tábornoka). A Hagyaték 1985-ből való, ez az utolsó könyvem. A kettő között 46 könyv rejtőzködik magyarul, angolul, németül és spanyolul. Egy hosszú élet munkája. Magyar szeretettel köszöntöm a hazai olvasót.”

KOSÁRBA TESZEM Ár: 6 000Ft.-

Havasi tragédia

Online antikvárium: Havasi tragédia Szerző:
Nyirő József
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1995
Oldalszám: 336
Szerkesztő:
Urbán László

Nyirő József kevésbé ismert, életében kötetbe nem került, leginkább folyóiratok hasábjain megjelent novelláinak, publicisztikai írásainak foglalata ez a könyv. A kötetből népének tragikus életérzése sugárzik, az író rövidprózákba, feszes-tömör, néhol allegorikus-szimbolikus megoldású, balladás hangvételű írásokba sűrítette a székelység életérzését, drámai helyzetét, amelybe Erdély magyarsága került, és amelynek lesújtó hatásán sem a nép, sem az író nem tudott felülemelkedni. Ám a „székely apostol” művei mégsem gyűlöletre, hanem szeretetre tanítanak, az írásokból a székelyek csalódások és megpróbáltatások ellenére is töretlen és törhetetlen hite tárul elénk. Az ízes erdélyi szó ötvöse írói eszköztárának egész gazdagsága felvonul: remek jelenetező képessége és dramaturgiai hajlama, az ízes székely nyelvjárás és a népi misztika ismerete, finom lélektani megfigyeléseinek árnyaltsága, nyelvi jellemábrázoló tehetsége, természetfestő ereje, melyek kifogyhatatlan mesélőkedvvel párosulnak. Mindez egy olyan író tollából, aki szenvedélyesen szerette szülőföldjét és az „ő népét”, azt a közösséget, amelyből vétetett, és akikre rendkívül büszke is volt.    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

Iskola a határon

Online antikvárium: Iskola a határon Szerző:
Ottlik Géza
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1983.
Oldalszám: 447

Hetedik kiadás.
Ottlik Géza regényét, megjelenése óta több nyelvre lefordították. A könyvet nemcsak a hazai, a külföldi kritika is elismeréssel fogadta.
Kiadói kartonkötésben, védőborítóval. Szép, tiszta példány. (Biz.134)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 1 600Ft.-

Ugrás:
Összesen: 30 könyv
Elöző 2. oldal / 4 oldal Következő
Egy oldalon megjelenített könyvek száma:
Rendezés: