KATEGÓRIÁK

Böngésző

Történelem Világtörténelem

A gótok eredete és tettei

Online antikvárium: A gótok eredete és tettei Szerző:
Jordanes
Kiadó:
Brassó
Kiadás éve: 1904
Oldalszám: 173
Fordító:
Bokor János (ford., bev., jegyz.)
Sorozat:
Középkori krónikások III.

Iordanes vagy Jordanes (? – 553 után) gót származású, írásaiban latin nyelvet használó itáliai történetíró volt. Két műve maradt ránk: a Római Birodalom történetét elbeszélő mű a Romana, a gótokét tárgyaló pedig a Getica címet kapta. A két mű közül a Getica képvisel nagyobb értéket, mivel Iordanes több, mára már elveszett forrást – többek között Ablavius és Priszkosz rétor munkáit –, valamint a gót szájhagyományt is felhasználta készítéséhez, ráadásul a maga korának viszonyait közelről ismerhette, első kézből származó értesülésekkel szolgálhatott. A Getica egyébiránt hangulatkeltő műként is felfogható, hiszen a dicsőségesen ábrázolt gót nép és a rómaiak barátságát, szövetségét hirdeti abban az időben, amikor Iusztinianosz hadjáratot indít Itália földjén, hogy visszahódítsa a Római Birodalom korábbi területeit. Művében Attilára, a „hunnok” királyra vonatkozó adatok is szerepelnek. Átkötött, az eredeti borító is bekötve, árverési tétel, szép állapotú, a szövegben néhol aláhúzások.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 20 000Ft.-

A gótok története (A gótok, vandálok és szvévek története)

Online antikvárium: A gótok története (A gótok, vandálok és szvévek története) Szerző:
Sevillai Izidor
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1998
Oldalszám: 208
Fordító:
Székely Melinda
Szerkesztő:
Anderle Ádám

Sevillai Izidor az antik kor és a középkor határán élő hispániai tudós életművének európai fogadtatásáról ma még nem rajzolható meg átfogó kép. Biztosan állítható azonban, hogy műve a reneszánsz kortól kezdve jól ismert, munkái kiemelkedően használt történeti források, a történészek azonban elsősorban latin eredetiben olvasták a műveit. A „művelt olvasó” nem juthatott anyanyelvén Izidor írásaihoz. Európai nyelvekre történő fordítása igen esetleges: legtöbbször csupán szemelvényeket olvashatunk műveiből. Székely Melinda, a szegedi József Attila Tudományegyetem Ókortörténeti Tanszékének munkatársa e hiányt pótolja gondos fordításával és az olvasót segítő jegyzeteivel, ezért munkája méltán számíthat a kutatók mellett a történelemtanárok és a téma iránt érdeklődők figyelmére. Jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 5 000Ft.-

A hűbériség és a keresztes hadjáratok (Európa lovagkora)

Online antikvárium: A hűbériség és a keresztes hadjáratok (Európa lovagkora) Szerző:
Mika Sándor
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1900
Oldalszám: XI+ 650 + 50 t. (részben színes, részben hártyapapírral védett, részben kihajtható, részben kétoldalas képek)

„Csaknem egy félezred év telt le, míg az ötödik században a barbár germán népek csapásai alatt összetört nyugati birodalom romjain a népvándorlás tengerének utolsó hullámai lecsendesültek, s a barbár és római világ elemeinek összevegyüléséből keletkezett zűrzavarból az új nemzetek és államok képe, a modern Európának nagy körvonala, lassanként kibontakozott.” Átkötött, jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 15 000Ft.-

A keresztes háborúk arab szemmel

Online antikvárium: A keresztes háborúk arab szemmel Szerző:
Amin Maalouf
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2012
Oldalszám: 459
Fordító:
V. Tóth László

A libanoni származású francia írót, Amin Maaloufot a keresztes háborúk történetét feldolgozó nagyívű történelmi munkája indította el a hírnév útján. Könyve, amely megjelenése pillanatában, 1983-ban a döbbenetes újdonság erejével hatott, ma már alapműnek számít ebben a témakörben. Vajon miben rejlik a könyv újszerűsége, mi a titka világsikerének? A válasz kézenfekvő: a keresztes háborúk történetével foglalkozó művek döntő többségétől eltérően Maalouf nem a támadók, hanem a megtámadottak, az arabok szemével láttatja a „dzsihád”, a „szent háború” kétszáz évét, az európai és az arab világ, a keresztény és az iszlám vallás-kultúra réges-régi, de a mai időkre is kiható összecsapását. Átkötött, jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 5 000Ft.-

A középkor története

Online antikvárium: A középkor története Szerző:
Katus László
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2001
Oldalszám: 400
Szerkesztő:
Sashalmi Endre (skandináv fejezet)

Katus László a 3. század közepétől, a Római Birodalom válságától a 15. század végéig tárgyalja a középkor történetét. Azét a korét, amelyben a sajátos európai civilizáció megszületett és felnövekedett. A középkorban ment végbe az a sokoldalú fejlődés a társadalmi élet minden területén - a technikában, a gazdaságban, a társadalomszerveződésbe, a politikai intézményekben és a tudományban - amelynek eredményeképpen az újkorban Európa lett a világ vezető civilizációja. 2., jav. kiadás, jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 7 000Ft.-

A longobardok története (Historia langobardorum)

Online antikvárium: A longobardok története (Historia langobardorum) Szerző:
Paulus Diaconus
Kiadó:
Brassó
Kiadás éve: 1901
Oldalszám: 296 + mell.
Fordító:
Dr. Gombos F. Albin
Sorozat:
Középkori krónikások 1.

A ​hosszú vándorút végén a mai Magyarország területéről Itáliába vonuló és ott letelepedő germán nép, a langobardok történetét a VIII. század végén örökítette meg a tudós szerzetes, Paulus Diaconus. Nagy Károly frank uralkodó udvarából Monte Cassino bencés kolostorába visszavonulva olyan művet alkotott, amely nagy hatást tett a középkori krónikásokra éppúgy, mint a reneszánsz kor íróira. Átkötött, egy kihajtható melléklettel, jó állapoptban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 20 000Ft.-

Anglia múltjának nyomában (A szigetország középkori társadalma és kultúrája)

Online antikvárium: Anglia múltjának nyomában (A szigetország középkori társadalma és kultúrája) Szerző:
Michael Wood
Kiadó:
Pécs
Kiadás éve: 2007
Oldalszám: 304
Fordító:
Császár László

A szigetország középkori társadalma és kultúrája A Domesday Book, minden idők talán legmegdöbbentőbb történelmi dokumentuma 1086-ban született meg. A felmérést, mely Anglia területeit és lakosait érintette, Hódító Vilmos parancsára végezték el. Az Anglia múltjának nyomában című könyv nem pusztán ennek az ősrégi kéziratnak az elemzése, hanem sokkal inkább kísérlet annak a világnak a felélesztésére, amelyet az a dokumentum oly elevenen tár elénk. Adatainak felhasználásával nemcsak a normann társadalomról ad átfogó képet, de az azt megelőző angolszász, római és vaskori társadalmakról is. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

A régi Róma (A legújabb ásatások világitásában)

Online antikvárium: A régi Róma (A legújabb ásatások világitásában) Szerző:
Lanciani Rudolf
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1894
Oldalszám: 368
Fordító:
Lubóczi Zs.
Sorozat:
A Magyar Tudományos Akadémia könyvkiadó-vállalata Uj folyam XV.

„Rómában lehetetlen csak egy maroknyi földet is felásni a nélkül, hogy valami váratlan leletre ne akadjunk, és így könnyű megértenünk, mily roppant nagy mennyiségű fölfedezésnek kellett történnie akkoriban, mikor az igéret ezen földjéből 270 millió négyszöglábat ástak fel.”
Fekete-fehér fotókkal - az egész oldalas képek hártyapapír mögött - és kihajtható térképekkel illusztrálva. Remek állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-
split
Ugrás:
Összesen: 56 könyv
Elöző 2. oldal / 7 oldal Következő
Egy oldalon megjelenített könyvek száma:
Rendezés: