KATEGÓRIÁK

Böngésző

Társadalomtudomány Filozófia, vallásfilozófia, társadalomfilozófia, történelemfilozófia, tudományfilozófia, hermeneutika, esztétika, etika

VISSZA A CSOPORTHOZ
Könyv: Magyarország és a globalizáció
Magyarország és a globalizáció - 1. Kép

Magyarország és a globalizáció

Szerző: Bogár László
Kiadó: Osiris
Kiadás éve: 2003
Kiadás helye: Bp.
Oldalszám: 447
Sorozat: Osiris könyvtár

A könyv a magyar rendszerváltást és az európai integrációs folyamatot a megszokottnál kicsit szélesebb összefüggésrendszerbe ágyazottan vizsgálja. A könyv alapfeltevése, hogy a nyugati modernizáció és annak planetárissá táguló hatalomszerkezete - amely önmagát globalizációként nevezi meg - univerzális civilizáció megkonstruálására készül, de evolúciós zsákutcává válhat az egész emberiség számára. A szerző szerint a „mainstream” narratíva e problémakör számos kritikus mozzanatát elfedi. Bogár hat fejezetben foglalja össze gondolatait. Az első fejezet az emberi létezés alapellentmondásait elemezve a modernitás létroncsoló természetének filozófiai mélyszerkezetét írja le. A második fejezet a Nyugat civilizációjának felemelkedését elemzi. Feltevése szerint a nyugati modernizáció születése pillanatától napjainkig kettős létagresszió nyomása alatt tartja a világot. A harmadik fejezet azt a rejtett hatalomszerkezetet tárja fel, amely a planetárissá táguló Nyugat számára korlátlanná tette a külső és belső természet értékmezőinek gátlástalan felélését. A negyedik fejezet az ökológiai és humán reprodukciós válság, illetve a globalitás kapcsolati rendszerét vizsgálja. Az ötödik fejezet a „szocializmust” mint oligarchikus politikai kapitalizmusra és mint a nyugati modernizáció kihívására adott hamis választ írja le. Végül a hatodik fejezet a kelet-európai rendszerváltozás rendszerének bukását és az ebből eredő ontoszociális kihívások mélyszerkezetét elemzi. A könyv egy meglehetősen szokatlan, a politikai filozófia főáramától eltérő szemszögből tekint a minket körülvevő világra és minden bizonnyal éles viták kiindulópontja lesz. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 1 500Ft.-
split