Böngésző

Legfrissebb könyvek

Visszhangzik ​a fény (Válogatott, új és újraírt versek) (Dedikált!)

Online antikvárium: Visszhangzik ​a fény (Válogatott, új és újraírt versek) (Dedikált!) Szerző:
Simai Mihály
Kiadó:
Szeged
Kiadás éve: 2019
Oldalszám: 238
Szerkesztő:
Virók Csilla (ill.)

A Somogyi-könyvtár példás gondozásában napvilágot látott, tetszetős verseskönyv új és régebbi Simai-verseket fűz föl a költő időfilozófiája szerint, azaz a pillanat, a soha és az örök eszméi köré. Simai régi vágású költő, aki makacsul hisz benne, hogy az emberlét alapkérdései – születés és halál, lét és nemlét, örök veszteségek és örök reménységek, remény és Isten – mindig időszerű kifejezésre lelhetnek a klasszikus arányú, formaművészettel megmunkált költői közlés révén. Bravúros nyelvi és logikai játékai minden esetben a lét értelmét megsejtő ember megrendítő alaptapasztalatait juttatják szóhoz. Tűnődő lírikusi attitűdje Simai Mihályt a kimondhatatlan titkok halk szavú lantosává avatja. Dedikált, jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

Veszedelmes viszonyok

Online antikvárium: Veszedelmes viszonyok Szerző:
Choderlos de Laclos
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2007
Oldalszám: 489
Fordító:
Örkény István
Sorozat:
Fehér Holló Könyvek

Két mintaszerűen cinikus főszereplő (Merteuil márkiné és Valmont vikomt) cinkos szövetségben együtt, majd egymás ellenében rátelepszik környezete érzelmi életére, és úgy uralja, hogy lehetőleg néhányan dögöljenek bele, de legalábbis menjenek tönkre, vagy erkölcsileg semmisüljenek meg . A legrafináltabb pszichológiai játékokhoz folyamodnak, hogy szerelmet ébresszenek: hízelegnek, kedveskednek, bevetik a sajnálatot, a gyengédséget, határtalan szerelmet mímelnek, teljes odaadást hazudnak, nemes lemondásokat rendeznek meg vagy vallásos érzelmeket színlelnek. Amikor azután elérik, amit akartak, hatalmukat aljas célokra használják fel. A mű a francia forradalom előtti uralkodó osztály belső életét ábrázolja, az arisztokrataellenesség élével. A könyvet évszázadokig kísérte is az arisztokrácia bosszúja, megjelenését és árusítását szinte mindig bírósági hercehurca követte. Akkor közbotrányt keltett, ma klasszikusként tartják számon, tekintve, hogy az emberi erkölcs ma is érvényes kérdéseit feszegeti. A cinizmus... nos az pedig minden korban kelendő portéka. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

A Pál-utcai fiúk

Online antikvárium: A Pál-utcai fiúk Szerző:
Molnár Ferenc
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1959
Oldalszám: 184
Szerkesztő:
Reich Károly (ill.)

A Pál utcai fiúkat az teszi népszerűvé, hogy az élet minden ága-boga benne van: iskola és játék, barátság és harc, pártoskodás és összetartás - minden, egészen a halálig. S az író mindezt gyerekésznek, gyerekszívnek szólóan szőtte regénybe. A gyerekvilág tükrében láttatja a világot. Boka, Nemecsek, Áts Feri és a többiek története átélhető csaknem bárhol, s az ezredfordulón semmivel sem kevésbé, mint születésekor, a 20. század kezdetén. Talán ez a magyarázata a regény példátlan hazai és világsikerének. Közel két tucat nyelven jelent meg, s ajánlott olvasmány nemcsak a magyar iskolákban, hanem távoli földrészeken is. Illusztrált, jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

A szélhámos

Online antikvárium: A szélhámos Szerző:
Alexandre Dumas
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1996
Oldalszám: 158
Fordító:
Telkes Béla

Faverne Henrik gróf éppen nősülni készül, egy gazdag ember lányát szeretné elvenni feleségül, de a leendő após d'Hornoy Olivér bárótól megtudja, hogy Faverne szélhámos. Mivel ez a tény akadályt gördít a házasság útjába, a gróf párbajra hívja a bárót.. Az izgalmakban bővelkedő könyvben persze a párbajokon át a szerelemig minden megtörténik, de az író az utolsó lapokig tartogat meglepetést az olvasónak. Jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 1 200Ft.-

Egy elme az örökkévalóságnak (Neumann János regényes élete) (Dedikált!)

Online antikvárium: Egy elme az örökkévalóságnak (Neumann János regényes élete) (Dedikált!) Szerző:
Wisinger István
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2018
Oldalszám: 424
Szerkesztő:
Petrikovits Julianna

„Tényleg sok tehetséges magyar származású tudós dolgozott Amerikában, de zseni csak egy: Neumann János.” Így emlékezett barátjára, iskola- és munkatársára Wigner Jenő Nobel-díjas tudós.
Neumann Jánost ma elsősorban a számítógép atyjaként ismerik, pedig jelentős eredményeket ért el a kvantummechanika terén, megalapozta a játékelmélet közgazdasági összefüggéseit, elvégezte a legfontosabb számításokat az atombomba elkészítéséhez, és foglalkozott más matematikai és fizikai problémákkal is. A kötet az ő rövid életének (1903-1957) rendkívüli krónikáját meséli el. Elsősorban arról szól, hogyan jutott el Neumann zseniális elméjének hála Budapestről az Egyesült Államokba, és hagyatékából hogyan lett az örökkévalóság egyik legnagyobb kincse. Tudományos eredményeit a szakemberek Galilei, Newton és Einstein életművével mérik össze. Dedikált, jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

Magyarország élőhelyei (A hazai vegetációtípusok leírása és határozója, ÁNÉR 2011) (Dedikált!)

Online antikvárium: Magyarország élőhelyei (A hazai vegetációtípusok leírása és határozója, ÁNÉR 2011) (Dedikált!) Szerző:
Bölöni János - Molnár Zsolt - Kun András (szerk.)
Kiadó:
Vácrátót
Kiadás éve: 2011
Oldalszám: 441
Szerkesztő:
Bíró Marianna, Horváth Ferenc, Oláh Krisztina (közrem.)

Ötvenöt ​botanikus közös munkája e szakkönyv, mely gazdagon illusztrálva mutatja be hazánk 126 élőhelytípusát. Az Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszert (ÁNÉR) még a kilencvenes évek végén hozta létre az Ökológiai és Botanikai Intézet, mely 2012-től az MTA Ökológiai Kutatóközpont részévé vált. A hazánk vegetációját bemutató szakkönyv harmadik átdolgozott kiadását átfogó térképezési program előzte meg, melynek során közel 200 szakember tárta fel és írta le az ország növényzeti örökségének és természetközeli növényzetének jelenlegi állapotát. A 2011-es szintézis egyik újdonsága, hogy a szerkesztők beillesztették a kötetbe a MÉTA (Magyarország Élőhelyeinek Térképi Adatbázisa) során elvégzett adatgyűjtés eredményeit és térképeit.
Az új típusú élőhely-felismerési útmutató nemcsak a vegetációtípusok modelljét ismerteti, hogy milyen egy igazi láp vagy egy természetes bükkös, hanem variációs tartományukat is. Újdonság, hogy a botanikus szerzők átalakították az egyes élőhelyek leírásait, illetve a térképezéseknek köszönhetően számos új kategóriát és vegetációtípust is meghatároztak. A kutatók az egyes osztályok ismertetésénél egységes szempontrendszert dolgoztak ki, amely a korábbi kiadványhoz képest új elemeket is tartalmaz. A könyv részletesen bemutatja az egyes élőhelyek természetességi állapotait, a kialakulásukért és fennmaradásukért felelős tényezőket, továbbá kitér az egyes típusok regenerációs képességére is. Az új kiadás először gyűjtötte össze azokat a kutatási eredményeket, terepi tapasztalatokat, amelyek hazánk leromlott növényzeti foltjainak gyógyításához, regenerálásához szükségesek.
A kötet számos ábrával és színes képpel szemléltetve mutatja be az élőhelyeket. Molnár Zsolt által dedikált. Újszerű állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

A rejtőzködő egyén arca és álarcai (Dedikált!)

Online antikvárium: A rejtőzködő egyén arca és álarcai (Dedikált!) Szerző:
Kaposi Márton
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2004
Oldalszám: 304

Kaposi Márton tematikus monográfiája átfogó képet nyújt az egyéni rejtőzködés bonyolult jelenségköréről: azt mutatja be több oldalról is, miért vállalkoznak olykor egyes emberek önmaguk kilétének vagy mibenlétének álcázására, milyen sokféle eszközt és eljárást vesznek igénybe mímeléseikhez, mennyire sikeresek vagy sikertelenek ilyen természetű törekvéseik, milyen mértékben vezethet mindez személyes identitásuk válságának leplezéshez vagy megoldásához, életformájuk egészének módosulásához, személyiségük kiteljesedéséhez. dedikált, jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

Fordulópont (Ahol a kis különbségekből nagy változás lesz)

Online antikvárium: Fordulópont (Ahol a kis különbségekből nagy változás lesz) Szerző:
Malcolm Gladwell
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2007
Oldalszám: 309
Fordító:
Bozai Ágota
Szerkesztő:
Falcsik Mari

Fordulópont - ez az a különös pillanat, amikor egy ötlet, trend vagy viselkedés hirtelen elszabadul, és járványszerűen, megállíthatatlanul terjedni kezd. Pontosan úgy, ahogy egy influenzás ember képes járványt kirobbantani, egy kicsiny, ám precízen kiszámított mozdulat is képes divatossá, népszerűvé tenni termékeket vagy tevékenységeket.
De vajon mitől van éppen ott egy-egy fordulópont, ahol van: mitől válik egy jelenség éppen az adott ponton tömegmozgalommá, miért azon a ponton lesz egy viselkedésformából trend vagy egy viseletből mindenkire átragadó divatőrület? Hogyan vehetjük észre, hogy ilyen fordulat készül? S talán még érdekesebb kérdés az, hogy miképp lehet fordulópontot létrehozni. A példákat, amelyeket a szerző a kérdésre választ keresve tüzetesen és szórakoztatóan elemez, az élet legkülönbözőbb területeiről hozza. A könyv amerikai kiadásának sorsa maga is a fordulópont-jelenség egy jellegzetes példája: megjelenése után eltelt némi idő, majd egyszer csak - hirtelen és spontánnak tűnő módon - világsiker lett. A Financial Times körkérdésére adott válaszok szerint az üzleti élet vezetői ezt tartják a legjobb gondolatformáló műnek, a könyv számtalan sikerlistát vezet és eredeti címe, a „tipping point” elterjedt és divatos kifejezéssé vált - egyszóval ez a mű megkerülhetetlen. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

Ugrás:
Összesen: 200 könyv
1. oldal / 25 oldal Következő
Egy oldalon megjelenített könyvek száma:
Rendezés: