Böngésző

Társadalomtudomány Állam- és közigazgatás, jog, igazságszolgáltatás, bíróság, rendőrség, kriminalisztika, bűnügyek, drog

A budapesti állami rendőrség

Online antikvárium: A budapesti állami rendőrség Szerző:
Rédey Miklós et al.
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1906
Oldalszám: 55

1861, illetve 1864-től 1873-ig terjedt a municipális rendőrség kora, 1873-tól 1881-ig az államosított rendőrség átmeneti (szervezetlen) korszaka, majd 1881-től számítandó a törvénnyel szabályozott állami rendőrség kora. A kötet ennek 25 éves jubileumára jelent meg, s a szerzők a budapesti rendőrség ez idő alatti fejlődéséről számolnak be, érintve a rendőrség történetét, vezető tisztviselőit, a detektív testületet, a toloncházak kérdését, a budapesti tolvajnyelvet, s visszaemlékeznek néhány híres bűnesetre is. Átkötött, itt-ott foltos lapokkal, jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

A Csillag (Börtönkönyv)

Online antikvárium: A Csillag (Börtönkönyv) Szerző:
Arató László - Bátyi Zoltán
Kiadó:
Szeged
Kiadás éve: 2001
Oldalszám: 296

A Délmagyarország két jogvégzett újságírója ezzel a könyvvel betekintést nyújt a börtönök belső világába. A szerzőpáros bemutat, leír és elemez, bekukkant a körlettől az orvosi rendelőig minden elérhető zugba, láttatja a hétköznapot és a karácsonyt, megszólaltatja a börtön lelki gondozóját és a javíthatatlannak tűnő rablógyilkost. Széles látókörükben elfér a börtön múltja, a büntetés végrehajtás elmélete, az elítéltek élete, a börtön őreinek sajátos helyzete, a pszichológusok és nevelők nézőpontja és néhány különleges sors is. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

A ​gyermekekkel szembeni szexuális visszaélésekről

Online antikvárium: A ​gyermekekkel szembeni szexuális visszaélésekről Szerző:
Herczog Mária (szerk.)
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2002
Oldalszám: 96

A gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések és ezen belül is a kereskedelmi célú kizsákmányolás kérdése az utóbbi évtizedben egyre növekvő nyilvánosságot kapott. Ennek eredményeképpen mind több esetre derül fény, amelyből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy növekszik a gyerekek elleni szexuális bántalmazások száma. Megelőzés, beavatkozás, és terápia elősegítése a kiadvány célja. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

A ​kábulat ára

Online antikvárium: A ​kábulat ára Szerző:
Johann Hari
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2016
Oldalszám: 480
Fordító:
Goitein Veronika
Szerkesztő:
Sarudi Ágnes

2015-ben már pontosan egy évszázada lesz, hogy az Egyesült Államok hadat üzent a kábítószernek. De nincs okunk győzelmi táncot lejteni. A drogellenes háború centenáriumi évében Johann Hari újságíró a saját szemével látja, miként züllik el egyik közeli rokona, valamint volt barátja is a kokain és a heroin miatt… és talán ő maga is a drogfüggőség felé sodródik. De milyen is valójában a drogellenes háború? A merész tudósító egy két éven át tartó, húszezer mérföldes útra indult ennek a harcnak a frontvonalán, hogy kiderítse, mit jelent a drogellenes háború világszerte, és hogyan léphetnénk túl rajta. Jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 500Ft.-

A magyar alkotmány története

Online antikvárium: A magyar alkotmány története Szerző:
Ladányi Gedeon
Kiadó:
Debreczen
Kiadás éve: 1873
Oldalszám: 302

A magyar alkotmány története. Iskolai kézikönyvül. 3. jav., bőv. kiadás. Ladányi Gedeon (1824  – 1886): történész, egyetemi tanár, az MTA l. tagja. A kiegyezés korának osztrák közjogi szerzőivel vívott irodalmi vitákat egyes közjogi intézményekről. Jó állapotban.    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 20 000Ft.-

A perdöntő bajvívások története Magyarországon

Online antikvárium: A perdöntő bajvívások története Magyarországon Szerző:
Pesty Frigyes
Kiadó:
Pest
Kiadás éve: 1867
Oldalszám: 191

Amikor a neves történész, Pesty Frigyes közreadta a bajvívás szokásának történetéről szóló összefoglaló munkáját, idehaza már a hírlapok is foglalkoztak ez elavult intézmény polgári jogi dilemmáival. Jelesül, hogy az emberölés vagy súlyos testi sértés e formája, jóllehet előre megszervezett és jegyzőkönyvileg rögzített döntéssorozatról volt szó, enyhébb megítélés alá esett még a 19. század végén is, mint egy hirtelen fölindulásból elkövetett gyilkosság. Pesty Frigyes akadémiai értekezése az istenítélet egyik fajtájaként alkalmazott középkori bíráskodási mód eredetét és elterjedését, szabályait, körülményeit, a vele kapcsolatos bíráskodást, a felmentést és az ítéletet, valamint egyházi megítélését követi nyomon középkori okiratok tükrében. Egy külön fejezet szól a nevezetesebb - törvényszéki erejű - bajvívásokról. A szerző az utolsó fejezetben a bajvívást művelődéstörténeti szempontból, mint a magyar nemzeti kultúra nevezetes részét méltányolja. Pesty Frigyes (1823-1889) történész, országgyűlési képviselő ritka műve. Az 1867-ben megjelent munka a téma máig hivatkozott alapvető feldolgozása. Eredeti, első kiadás, jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 50 000Ft.-

A személyleírás

Online antikvárium: A személyleírás Szerző:
Dr. Anti Csaba László (szerk.)
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2017
Oldalszám: 369

A személyleírással érintett valamennyi tudomány- és szakterület képviselőiből alakult Alfonz Személyleírási Rendszer Fejlesztési Munkacsoport többéves kutató és kidolgozó munkájának eredményeként született ez a maga nemében egyedülálló, interdiszciplináris mű. A szerzők a személyleírás, mint a személyazonosítás legősibb módszere 130 éves történetének feldolgozása révén nyert tapasztalatokra tekintettel újragondolták a személyleírás elméleti alapjait (fogalomrendszerét, alapelveit), kidolgozták az új személyleírási rendszert, és megfogalmazták e rendszer gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit.
Mindezekre tekintettel, ez a rajzokkal és fényképekkel gazdagon illusztrált könyv a személyleírással érintett tudomány- és szakterületen dolgozók számára az oktatói és a mindennapi gyakorlati munkában egyaránt jól hasznosítható. Újszerű állapotban.    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

Az 1872-ik évi törvények gyüjteménye

Online antikvárium: Az 1872-ik évi törvények gyüjteménye Kiadó:
Pest
Kiadás éve: 1872

Hivatalos kiadás. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 8 000Ft.-

Ugrás:
Összesen: 17 könyv
1. oldal / 3 oldal Következő
Egy oldalon megjelenített könyvek száma:
Rendezés: