KATEGÓRIÁK

Böngésző

Társadalomtudomány Állam- és közigazgatás, jog, igazságszolgáltatás, bíróság, rendőrség, kriminalisztika, bűnügyek, drog

A budapesti állami rendőrség

Online antikvárium: A budapesti állami rendőrség Szerző:
Rédey Miklós et al.
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1906
Oldalszám: 55

1861, illetve 1864-től 1873-ig terjedt a municipális rendőrség kora, 1873-tól 1881-ig az államosított rendőrség átmeneti (szervezetlen) korszaka, majd 1881-től számítandó a törvénnyel szabályozott állami rendőrség kora. A kötet ennek 25 éves jubileumára jelent meg, s a szerzők a budapesti rendőrség ez idő alatti fejlődéséről számolnak be, érintve a rendőrség történetét, vezető tisztviselőit, a detektív testületet, a toloncházak kérdését, a budapesti tolvajnyelvet, s visszaemlékeznek néhány híres bűnesetre is. Átkötött, itt-ott foltos lapokkal, jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

A Csillag (Börtönkönyv)

Online antikvárium: A Csillag (Börtönkönyv) Szerző:
Arató László - Bátyi Zoltán
Kiadó:
Szeged
Kiadás éve: 2001
Oldalszám: 296

A Délmagyarország két jogvégzett újságírója ezzel a könyvvel betekintést nyújt a börtönök belső világába. A szerzőpáros bemutat, leír és elemez, bekukkant a körlettől az orvosi rendelőig minden elérhető zugba, láttatja a hétköznapot és a karácsonyt, megszólaltatja a börtön lelki gondozóját és a javíthatatlannak tűnő rablógyilkost. Széles látókörükben elfér a börtön múltja, a büntetés végrehajtás elmélete, az elítéltek élete, a börtön őreinek sajátos helyzete, a pszichológusok és nevelők nézőpontja és néhány különleges sors is. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

A ​gyermekekkel szembeni szexuális visszaélésekről

Online antikvárium: A ​gyermekekkel szembeni szexuális visszaélésekről Szerző:
Herczog Mária (szerk.)
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2002
Oldalszám: 96

A gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések és ezen belül is a kereskedelmi célú kizsákmányolás kérdése az utóbbi évtizedben egyre növekvő nyilvánosságot kapott. Ennek eredményeképpen mind több esetre derül fény, amelyből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy növekszik a gyerekek elleni szexuális bántalmazások száma. Megelőzés, beavatkozás, és terápia elősegítése a kiadvány célja. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

A magyar alkotmány története

Online antikvárium: A magyar alkotmány története Szerző:
Ladányi Gedeon
Kiadó:
Debreczen
Kiadás éve: 1873
Oldalszám: 302

A magyar alkotmány története. Iskolai kézikönyvül. 3. jav., bőv. kiadás. Ladányi Gedeon (1824  – 1886): történész, egyetemi tanár, az MTA l. tagja. A kiegyezés korának osztrák közjogi szerzőivel vívott irodalmi vitákat egyes közjogi intézményekről. Jó állapotban.    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 20 000Ft.-

A női bűnözés

Online antikvárium: A női bűnözés Szerző:
Dr. Raskó Gabriella
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1978
Oldalszám: 617

A szerző sokoldalú képet nyújt a múlt és a jelen női kriminalitásának kérdéseiről. A női bűnözés aktuális jelentőségének és általános sajátosságainak összefoglalása után történeti áttakintést ad a múltban a nőkkel szemben leggyakrabban szankcionált bűnelkövetési formákról: a házasságtörésről, boszorkányságról, a magzatelhajtásról, gyermekölésről és gyermekkitételről, majd a „Női gyilkosok a történelem tükrében” címmel jellegzetes, hírhedtté vált bűnesetekről beszél, az ókortól a XIX. századig.
A harmadik és negyedik fejezet a női kriminalitás számszerű összefüggéseinek elemzését, valamint a nők bűnözéséről a múlt századtól napjainkig kialakult nézetek ismertetését tartalmazza. Ezt követően három fejezet a szerző saját kutatási eredményeit foglalja össze. Jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 8 000Ft.-

A perdöntő bajvívások története Magyarországon

Online antikvárium: A perdöntő bajvívások története Magyarországon Szerző:
Pesty Frigyes
Kiadó:
Pest
Kiadás éve: 1867
Oldalszám: 191

Amikor a neves történész, Pesty Frigyes közreadta a bajvívás szokásának történetéről szóló összefoglaló munkáját, idehaza már a hírlapok is foglalkoztak ez elavult intézmény polgári jogi dilemmáival. Jelesül, hogy az emberölés vagy súlyos testi sértés e formája, jóllehet előre megszervezett és jegyzőkönyvileg rögzített döntéssorozatról volt szó, enyhébb megítélés alá esett még a 19. század végén is, mint egy hirtelen fölindulásból elkövetett gyilkosság. Pesty Frigyes akadémiai értekezése az istenítélet egyik fajtájaként alkalmazott középkori bíráskodási mód eredetét és elterjedését, szabályait, körülményeit, a vele kapcsolatos bíráskodást, a felmentést és az ítéletet, valamint egyházi megítélését követi nyomon középkori okiratok tükrében. Egy külön fejezet szól a nevezetesebb - törvényszéki erejű - bajvívásokról. A szerző az utolsó fejezetben a bajvívást művelődéstörténeti szempontból, mint a magyar nemzeti kultúra nevezetes részét méltányolja. Pesty Frigyes (1823-1889) történész, országgyűlési képviselő ritka műve. Az 1867-ben megjelent munka a téma máig hivatkozott alapvető feldolgozása. Eredeti, első kiadás, jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 50 000Ft.-

A római jog története és institúciói

Online antikvárium: A római jog története és institúciói Szerző:
Földi András - Hamza Gábor
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2021
Oldalszám: 720
Szerkesztő:
Rihmer Zoltán Közrem.: Lukácsi Péter és Reiniger Balázs

Brósz Róbert és Pólay Elemér tankönyvének alapulvételével írta Földi András és Hamza Gábor. A szerzők arra törekedtek, hogy a kézikönyvben a római jogot a modern jogok alapjaként mutassák be. Kétségtelen, hogy a római jog anyaga immár másfél évezrede nem változik, rohamosan változik azonban jelenkori világunk, amelynek jobb megértése végett időről időre a római jogról alkotott képünket is meg kell újítanunk. Emellett az elmúlt esztendők kutatásai sok új és jelentős eredményt hoztak, melyeket a jelen kézikönyv szerzői művük megírása során figyelembe vettek. E munka nemzetközi viszonylatban is jelentős újítása, hogy a szerzők az Európán kívüli jogrendszerekre is kiterjedően, mintegy globális panorámában tárják az. olvasó elé a római jog továbbélését a középkortól napjainkig. Másfelől újszerű ez a könyv abban is, hogy a szerzők a római magánjog dogmatikáját a forrásokkal összhangban álló, de modern rendszerben ábrázolják. Szép állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 6 000Ft.-

A római jog világa

Online antikvárium: A római jog világa Szerző:
Diósdi György
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1973
Oldalszám: 253
Fordító:
Devecseri Gábor, Kállay István, Terényi István, Visky Károly stb.
Szerkesztő:
Lektor Brósz Róbert
Sorozat:
Európai Antológia

Összeállította, a fejezetek bevezetését, a magyarázatokat és a jegyzeteket írta - -.
Mi volt egy római férj és feleség joga és kötelessége? Hogyan pereskedett igazáért az antik Róma polgára? Miképpen örökölhette szülei vagyonát a kétezer éve élt itáliai gyermek? stb.
Kiadói vászonkötésben, védőborítóban. Jó példány.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 500Ft.-
split
Ugrás:
Összesen: 22 könyv
1. oldal / 3 oldal Következő
Egy oldalon megjelenített könyvek száma:
Rendezés: