KATEGÓRIÁK

Böngésző

Hadtörténelem Hadtudomány, hadművészet, hadpolitika, hadtörténet, harcászat, háborúk, ütközetek, csaták

VISSZA A CSOPORTHOZ
Könyv: Későrómai hadügyek és társadalmi alapjaik (A Római Birodalom utolsó évszázada 376-476)
Későrómai hadügyek és társadalmi alapjaik (A Római Birodalom utolsó évszázada 376-476) - 1. Kép

Későrómai hadügyek és társadalmi alapjaik (A Római Birodalom utolsó évszázada 376-476)

Szerző: Várady László
Kiadó: Akadémiai
Kiadás éve: 1961
Kiadás helye: Bp.
Oldalszám: 331
Szerkesztő: Dr. Hahn István, Dr. Nagy Tibor (lekt.)

A szerző a történésznemzedékek hosszú sorát foglalkoztató korszak újszerű, újszempontú feldolgozását tűzte ki céljául. Európa születésének kora ez: a világtörténelem egyik legdrámaibb korfordulója. A későrómaiság és a kialakulóban levő koraközépkor általános militarizmusa egyetemes vonatkozásban is indokolta a speciális hadtörténeti szempont alkalmazását. A szerző így nemcsak a hadügyeket ágyazza bele szervesen a társadalom egészének életmegnyilvánulásaiba, de ezeknek is újszerű, mélyebb értékelését adja. Az események bonyolult szövedékében a főmotívumokat és a távolabbi összefüggéseket plasztikusan mutatja ki. A széles távlatú összképben sorra megvilágosodnak a későrómai rabszolgatartó birodalmi rendszer felbomlásának és az új, fejlődőképes „barbár” világ felülkerekedésének komplex okai és szükségszerűségei. Ez a kép azért tarthat számot különös hitelre, mert minden egyes részlete a források közvetlen tanulmányozásán és friss, újszerű értékelésén alapul. A szerző a barbár népek szerepének megvilágítása során rámutat a „barbárok” olykor meghökkentő teljesítményeire olyan területeken is (haditechnika, diplomácia), ahol az eddigi kutatás a római fölényt abszolútnak vélte. Az eredeti szemlélet, a részletekben elért számos új kutatási eredmény, eddig ismeretlen hadművészeti érdekességek egész sorának feltárása a nemzetközi szakirodalomnak is új értékévé teszi a művet, mely egyúttal az első könyv magyar nyelven erről a témáról. A munka az ókortörténészek, klasszikus-filológusok és hadtörténészek szűkebb körén túl számot tart az egyetemes és magyar történészek, gazdaság- és jogtörténészek, valamint a történeti és katonai érdeklődésű olvasók tágabb körének figyelmére is. A mű 600 példányban jelent meg. Jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 15 000Ft.-
split