KATEGÓRIÁK

Böngésző

Társadalomtudomány Állam- és közigazgatás, jog, igazságszolgáltatás, bíróság, rendőrség, kriminalisztika, bűnügyek, drog

VISSZA A CSOPORTHOZ
Könyv: A római jog története és institúciói
A római jog története és institúciói - 1. Kép

A római jog története és institúciói

Szerző: Földi András - Hamza Gábor
Kiadó: Novissima
Kiadás éve: 2021
Kiadás helye: Bp.
Oldalszám: 720
Szerkesztő: Rihmer Zoltán Közrem.: Lukácsi Péter és Reiniger Balázs

Brósz Róbert és Pólay Elemér tankönyvének alapulvételével írta Földi András és Hamza Gábor. A szerzők arra törekedtek, hogy a kézikönyvben a római jogot a modern jogok alapjaként mutassák be. Kétségtelen, hogy a római jog anyaga immár másfél évezrede nem változik, rohamosan változik azonban jelenkori világunk, amelynek jobb megértése végett időről időre a római jogról alkotott képünket is meg kell újítanunk. Emellett az elmúlt esztendők kutatásai sok új és jelentős eredményt hoztak, melyeket a jelen kézikönyv szerzői művük megírása során figyelembe vettek. E munka nemzetközi viszonylatban is jelentős újítása, hogy a szerzők az Európán kívüli jogrendszerekre is kiterjedően, mintegy globális panorámában tárják az. olvasó elé a római jog továbbélését a középkortól napjainkig. Másfelől újszerű ez a könyv abban is, hogy a szerzők a római magánjog dogmatikáját a forrásokkal összhangban álló, de modern rendszerben ábrázolják. Szép állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 6 000Ft.-
split