Böngésző

Vallás Kereszténység, vallástudomány, vallástörténet, Biblia, vallásos irodalom, egyházak, Vatikán

A csend szava + Szárnyalás + A szív ébredése + A szeretet útja

Online antikvárium: A csend szava + Szárnyalás + A szív ébredése + A szeretet útja Szerző:
Anthony de Mello
Kiadó:
Kecskemét
Kiadás éve: 1993, 1997, 1998, 2000
Oldalszám: 232, 272, 248, 196
Fordító:
Török Péter

A szerző által választott rövid történetek biztosan behatolnak az olvasó szívébe. Mesélnek az imáról, a tudatosságról, a vallásról, a kegyelemről, a kapcsolatokról, az emberi természetről, a szolgálatról, lelkiségi témákról. De Mello atya ezeket a történeteket úgy használja segédeszközként, hogy olvasói átvezesse problémáikon és közelebb vigye a lényeges igazsághoz. „Ezen írások hatására erőlködés nélküli átalakulás megy végbe szívünkben, csodálatos béke költözik belénk. Lelkiségi gyöngyszemek ezek.” 4 mű, újszerű állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

A kereszt és a kard lovagjai (A Máltai Lovagrend)

Online antikvárium: A kereszt és a kard lovagjai (A Máltai Lovagrend) Szerző:
Marjai Imre
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1990
Oldalszám: 146

Az ​elmúlt években sokat lehetett hallani és olvasni a Máltai Lovagrend segélyakcióiról, nemegyszer inkább a szenzációkeltés, mint a pontos informálás hangján, miközben a lovagrend története, mibenléte továbbra is ismeretlen maradt a szélesebb közvélemény előtt. Néhány beszerezhetetlen történeti munkán kívül soha nem jelent meg könyv Magyarországon erről a témáról. Ezt a hiányt pótolja e kötet, ismertetve ennek az eredetileg szerzetesi közösségnek indult, de már régen állami szuverenitással is rendelkező katolikus szervezetnek a történetét – az első keresztes háború korától napjainkig. Végigkíséri a rend szüntelen harcokkal teli vándorútját a Szentföldtől Cipruson, Rodoszon és Máltán át Rómáig, bemutatja jelentős szerepét a keresztény Európa védelmében, a tengeri hajózás történetében, a beteggondozásban, a gyógyításban. Felvázolja a lovagrend mai szervezetét, tájékoztat a rendbe való felvételről, a segélyszervezetek munkájáról. Képet kapunk a lovagrenddel szinte egyidős magyar rendtartomány történetéről, mai szervezeteiről, végül – néhány gondolat erejéig – beavat a lovagrend szellemiségébe és lelkiségébe. Jó állapotban.    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

A protestantizmus Magyarországon I-II rész (teljes, egy kötetben)

Online antikvárium: A protestantizmus Magyarországon I-II rész  (teljes, egy kötetben) Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1928.
Oldalszám: 510, 16 t.

I. rész: Történeti és helyzetrajz (írta: S. Szabó József)
II. rész: A protestáns szellem hivatása a magyar nemzet életében. (írták többen)  Szövegközti képekkel gazdagon illusztrált.
Kiadói aranyozott, egészvászon kötésben, jó állapotban. (Biz. 669)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 5 000Ft.-

A protestantizmus története Magyarországon 1521-1945

Online antikvárium: A protestantizmus története Magyarországon 1521-1945 Szerző:
Bucsay Mihály
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1985.
Oldalszám: 293+6 tábla
Fordító:
(németből) Auer Kálmán-Ádámné Révész Gabriella

Számos képpel.
Kiadói vászonkötésben, védoborítóval. Szép példány. (Biz 339)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

A qumráni közösség és a holt-tengeri tekercsek története

Online antikvárium: A qumráni közösség és a holt-tengeri tekercsek története Szerző:
Vermes Géza
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1998
Oldalszám: 293 l.
Fordító:
Hajnal Piroska
Sorozat:
Osiris könyvtár - Történelem

A szerző újabb könyvében részletesen tárgyalja a holt-tengeri tekercsekkel és a qumráni közösséggel foglalkozó kutatások öt évtizedét, tételesen felsorolja a qumráni könyvtár anyagát, valamennyi szöveg bevezetéseként rövid ismertetést ad, és a legjelentősebb kéziratokból – a szerző fordítása alapján – részleteket közöl. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

A Szent Háború - A zarándok útja (+ Bővölködő kegyelem)

Online antikvárium: A Szent Háború - A zarándok útja (+ Bővölködő kegyelem) Szerző:
John Bunyan
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1989
Oldalszám: 160, 262
Fordító:
Dr. Czakó Jenő, Szabadi Béla

Az első mű teljes címe: Szent háború, melyet Saddai viselt Diabolos ellen a Világegyetem fővárosának visszavételéért. - Vagyis Emberlélek városának elvesztése és visszahódítása. A „szent háború” az ember lelkéért folyó örök küzdelem témájához tér vissza: az emberi lélek szép városát Diabolos, az ördög kerítette hatalmába, a várost Immánuel (a Fiú) foglalja vissza, de újból lázadás tör ki az ördög híveinek ösztönzésére, míg végül a Fiú (Jézus Krisztus) győzedelmesen visszatér. Bunyan főműve A zarándok útja, a protestáns irodalom talán legismertebb alkotása. Tíz év alatt Angliában százezer példányban kelt el, és száz év alatt kilencvenhét kiadása jelent meg, a világ minden fontos nyelvére lefordították. John Bunyan halhatatlan álma, amelyet egy börtöncella mélyén írt, az angol irodalom leghíresebb allegóriája lett. Stílusa klasszikus, szépsége időtlen, üzenete örök érvényű. Keresztyén, az örök életet kereső ember, és zarándoklása e világon keresztül, amely tele van veszélyekkel, csábító kísértésekkel, gyötrő bosszúságokkal: példázat. Keresztény, illetve Keresztény családja zarándokútjuk során a megpróbáltatások ellenére is rendíthetetlenül haladnak a Csüggedés mocsarán, a Hiúság vásárán, a Nehézség hegyén át az Égi város felé. A kötet másik írása Bunyan önéletrajza, istenkeresésének története. A Bővölködő kegyelem bemutatja alacsony származását, életét, hitre jutását, és elbeszéli sok bizonyságát is. Évszázadok távolából is elevenen szólnak hozzánk tanácsai. 2 (+1) mű, jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

A Szentháromságról

Online antikvárium: A Szentháromságról Szerző:
Aurelius Augustinus (Szent Ágoston)
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1985
Oldalszám: 528
Fordító:
Gál Ferenc
Szerkesztő:
Vanyó László
Sorozat:
Ókeresztény írók 10.

Az egy Isten a maga belső életének gazdagsága szerint Atya, Fiú és Szentlélek. Mind a három igazi valóság, mind a háromnak megvan a személyes üdvtörténeti szerepe, és mégis csak egy Isten van. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

Az Árpádház szentjei

Online antikvárium: Az Árpádház szentjei Szerző:
Tarczai György
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1930
Oldalszám: 1 t. 168, 1 t.

„Szent Imre megdicsőülésének kilencszázados jubileumára” jelent meg először ez a gyönyörű album 1930-ban. Olvasmányosan és rengeteg képpel illusztrálva ismerhetjük meg Árpád-házi szentjeink életét és a halálukat követő csodákat. Róluk olvashatunk:
Első szent királyunk és szent fia: Imre herceg, Szent László király, a keresztény középkor hőse, Szent Erzsébet, a könyörületesség apostola, Szentéletű Árpád-leányok és Boldog Margit. Serédi Jusztinián biboros-hercegprímás, esztergomi érsek előszavával. Rendkívül gazdag szövegközti és egészoldalas képanyaggal illusztrált. A műnek több reprint kiadása volt. Ez az első kiadás, szép állapotban.    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 20 000Ft.-

Ugrás:
Összesen: 24 könyv
1. oldal / 3 oldal Következő
Egy oldalon megjelenített könyvek száma:
Rendezés: