Böngésző

Vallás Kereszténység, vallástudomány, vallástörténet, Biblia, vallásos irodalom, egyházak, Vatikán

A bibliás Rákócziak

Online antikvárium: A bibliás Rákócziak Szerző:
Monok István
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2006
Oldalszám: 130
Szerkesztő:
Hapák József (fotók)

A gazdagon illusztrált műbőrbe kötött, díszes kiadvány bemutatja a Rákóczi család azon tagjait, akik tevékenyen hozzájárultak a Biblia tanításának elterjedéséhez Magyarországon. A felvételeken jól láthatók Rákóczi Zsigmond, I. Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna saját kezű bejegyzései, a Biblia értelmezését megkönnyítő lapszéli magyarázatok. Akikről e könyvben azt olvashatjuk, hogy napi szükséglet volt a Szentírás forgatása, az abból merített erő. Szép állapotban.    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

A bizánci teológia Történelmi irányzatok és tantételek

Online antikvárium: A bizánci teológia Történelmi irányzatok és tantételek Szerző:
John Meyendorff
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2006
Oldalszám: 380
Fordító:
Jeviczki Ferenc
Szerkesztő:
Baán István
Sorozat:
Bizánc világa

A bizánci kereszténység hosszú ideig „fehér folt” volt a nyugati olvasók tudatában: „misztikus homályba” burkolózott, s inkább egzotikumával ragadta meg a hozzá közeledőt. John Meyendorff, a néhány éve elhunyt neves New York-i ortodox teológus és egyháztörténész ebben a kötetben világos, áttekinthető képet rajzol történeti kibontakozásában a bizánci teológiáról. A görög atyáktól Bizánc elestéig a teológia egyik központi gondolata az ember „átistenülése” volt, amely nemcsak a vallási, hanem a világi életet is átjárta: a hittanítástól az istentiszteleten át a szerzetességig és az egyháznak a világban betöltött szerepéig. Kelet és Nyugat vitái ebben a perspektívában nyerik el igazi jelentőségüket. Remek állapotban.        

KOSÁRBA TESZEM Ár: 30 000Ft.-

A II. századi görög apologéták

Online antikvárium: A II. századi görög apologéták Szerző:
Vanyó László (szerk.)
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1984
Oldalszám: 764
Fordító:
Fodor György, Vanyó László, Ladocsi Gáspár, orosz László, Németh lászló
Szerkesztő:
Vanyó László
Sorozat:
Ókeresztény írók 8.

„A ránk maradt irodalmi emlékek szempontjából teljességre törekedhettünk, ám tudjuk, hogy az egyes szerzők életműve egészében véve más képet mutatna. Felvettük a kötet anyagába Melitón, szardeszi püspök húsvéti homiliáját, mely az eddigi kiadásokban nem volt megtalálható, mivel új felfedezés eredményeként ismerhettük meg. Ez a mű jelentékenyen módosítja a II. század görög keresztény irodalmáról eddig kialakult képünket, tekintve az ebből a korból megmaradt igen szórványos liturgikus emlékeket. Athénagorasz Feltámadásról c. írása körül újabban kétségek merültek fel a szerzőséget illetően, mivel azonban a viták még nem zárultak le, megtartottuk hagyományos helyén. A kötet Ireneusz Az apostoli igehirdetés feltására c. művével zárul. Igaz, talán külön Ireneusz-kötetbe kívánkozna, de amíg az Adversus Haereses fordítása elkészül, álljon itt, mint olyan teológiai mű, mely átvezet a III. századba, s a korfordulón a keresztény hit polémiától mentes kifejtését nyújtja.” Kiadói műbőr kötésben, jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

A keleti egyházak

Online antikvárium: A keleti egyházak Szerző:
Dr. Lippay Lajos
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1934
Oldalszám: 225
Sorozat:
Szent István Könyvek 111.

A keleti egyházak és szertartások kialakulása. A keleti szertatású akatholikusok és akeleti szertartású katholikusok. Jó állapotban.    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

A kereszténység története

Online antikvárium: A kereszténység története Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1996
Oldalszám: 688
Fordító:
Margitta Nóra, Nagy Péter, Nyitrai István, Péter Ágnes
Szerkesztő:
Deák Márta

A kötet a kereszténység történetének alaposan megtervezett kifejtése és nemzetközi hírű szaktekintélyek által összeállított összegzése. Lenyűgöző, olvasmányos és valódi szellemi élvezetet nyújtó módon ad választ olyan kérdésekre, mint: Van-e még jövője a kereszténységnek?, Lesz-e mozgósító erejű „üzenete” a harmadik évezredben? Miről is szól a könyv? A kereszténység tovatűnt évszázadairól, a nagyszerű eredményekről, az időtálló megvalósításokról és egyidejűleg természetesen a mulasztásokról, a szégyellnivaló bűnökről, az előre mutató pozitívumokról éppúgy, mint a fájdalmas történetekről, a fejlődést mindegyre visszaráncigáló csökönyösségről, vagyis a kereszténység életének kétezer évet átfogó időszakáról. Nyolc jól elkülöníthető részre osztható a könyv, s ezek sorrendben - hosszú történelmi folyamatok és szakaszoló történelmi dátumok feltüntetésével - a következők: I. Isten és a történelem, II. Kezdetek 1-325, III. Elfogadás és hódítás 325-600, IV. A keresztény társadalom 600-1500, V. Reformáció 1500-1650, VI. Ráció, megújulás, forradalom 1650-1789, VII. Városok és birodalmak 1789-1914, VIII. Jelen és jövő. Színes és fekete-fehér illusztrációkkal, végig műnyomó papíron, jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

A kereszt és a kard lovagjai (A Máltai Lovagrend)

Online antikvárium: A kereszt és a kard lovagjai (A Máltai Lovagrend) Szerző:
Marjai Imre
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1990
Oldalszám: 146

Az ​elmúlt években sokat lehetett hallani és olvasni a Máltai Lovagrend segélyakcióiról, nemegyszer inkább a szenzációkeltés, mint a pontos informálás hangján, miközben a lovagrend története, mibenléte továbbra is ismeretlen maradt a szélesebb közvélemény előtt. Néhány beszerezhetetlen történeti munkán kívül soha nem jelent meg könyv Magyarországon erről a témáról. Ezt a hiányt pótolja e kötet, ismertetve ennek az eredetileg szerzetesi közösségnek indult, de már régen állami szuverenitással is rendelkező katolikus szervezetnek a történetét – az első keresztes háború korától napjainkig. Végigkíséri a rend szüntelen harcokkal teli vándorútját a Szentföldtől Cipruson, Rodoszon és Máltán át Rómáig, bemutatja jelentős szerepét a keresztény Európa védelmében, a tengeri hajózás történetében, a beteggondozásban, a gyógyításban. Felvázolja a lovagrend mai szervezetét, tájékoztat a rendbe való felvételről, a segélyszervezetek munkájáról. Képet kapunk a lovagrenddel szinte egyidős magyar rendtartomány történetéről, mai szervezeteiről, végül – néhány gondolat erejéig – beavat a lovagrend szellemiségébe és lelkiségébe. Jó állapotban.    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

A Megnemismert felhője - Titkos tanácsok könyve - A keresztény elmélkedés

Online antikvárium: A Megnemismert felhője - Titkos tanácsok könyve - A keresztény elmélkedés Szerző:
Hans Urs von Balthasar
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1987
Oldalszám: 227
Fordító:
Lukács László, Kalász István
Sorozat:
Vigilia

Miközben a fekete halál és a százéves háború pusztított Európában, a keresztény misztika csodálatos virágokat érlelt. A Megnemismert felhője ehhez a hagyományhoz kapcsolódott a XIV. században. Az irodalmivá formálódó angol nyelven ez a mű szólaltatta meg először a lélek istenkeresését. Alapgondolata, hogy Istent az emberi fogalmak nem tudják megragadni – csupán szeretetünk hatolhat bele a Megnemismert felhőjébe. Az ismeretlen szerző több könyvet is írt, legismertebb s ma világszerte olvasott művén kívül itt még egy másik írását is olvashatjuk, a Titkos tanácsok könyvét. Századunk egyik legjelentősebb teológusa, a svájci Hans Urs von Balthasar nagylélegzetű teológiai könyvein kívül is szívesen foglalkozott a lelkiség kérdéseivel. Az itt közölt írása a keresztény elmélkedés gazdag hagyományaiból merít: önmagunk odaadása hitünk középpontjához, az Istennel találkozáshoz vezethet el. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

Apokrifek

Online antikvárium: Apokrifek Szerző:
Vanyó László (szerk.)
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1980
Oldalszám: 366
Szerkesztő:
Vanyó László
Sorozat:
Ókeresztény írók 2.

A Tamás-akták gyöngyhimnusza (ford.: Ladocsi Gáspár)
A János-akta Krisztus-himnusza (ford.: Ladocsi Gáspár)
Poimandrész (ford.: Ladocsi Gáspár) Apokrif apokalipsziszek. Apokrof evangéliumok.
Kiadói műbőr kötésben, jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 40 000Ft.-

Ugrás:
Összesen: 53 könyv
1. oldal / 7 oldal Következő
Egy oldalon megjelenített könyvek száma:
Rendezés: