A rendelés szünetel!

Kedves vásárlóink, sajnálattal közöljük, hogy a rendelés leltár miatt átmenetileg (2022. 01. 10. - 01. 31. -ig) szünetel. Megértésüket köszönjük. Ha megrendeli a könyvet, a rendszer leveszi ugyan az állományból és félreteszi Önnek, de a fizetés és szállítás részleteit csak a leltár után tudjuk megbeszélni és a könyvet postázni, ha még akkor is igényt tart rá. (Tehát a könyv már az Öné, de csak később tudjuk elküldeni.) Erről e-mailben fogjuk értesíteni.

Böngésző

Vallás Kereszténység, vallástudomány, vallástörténet, Biblia, vallásos irodalom, egyházak, Vatikán

A keleti egyházak

Online antikvárium: A keleti egyházak Szerző:
Dr. Lippay Lajos
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1934
Oldalszám: 225
Sorozat:
Szent István Könyvek 111.

A keleti egyházak és szertartások kialakulása. A keleti szertatású akatholikusok és akeleti szertartású katholikusok. Jó állapotban.    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

A kereszt és a kard lovagjai (A Máltai Lovagrend)

Online antikvárium: A kereszt és a kard lovagjai (A Máltai Lovagrend) Szerző:
Marjai Imre
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1990
Oldalszám: 146

Az ​elmúlt években sokat lehetett hallani és olvasni a Máltai Lovagrend segélyakcióiról, nemegyszer inkább a szenzációkeltés, mint a pontos informálás hangján, miközben a lovagrend története, mibenléte továbbra is ismeretlen maradt a szélesebb közvélemény előtt. Néhány beszerezhetetlen történeti munkán kívül soha nem jelent meg könyv Magyarországon erről a témáról. Ezt a hiányt pótolja e kötet, ismertetve ennek az eredetileg szerzetesi közösségnek indult, de már régen állami szuverenitással is rendelkező katolikus szervezetnek a történetét – az első keresztes háború korától napjainkig. Végigkíséri a rend szüntelen harcokkal teli vándorútját a Szentföldtől Cipruson, Rodoszon és Máltán át Rómáig, bemutatja jelentős szerepét a keresztény Európa védelmében, a tengeri hajózás történetében, a beteggondozásban, a gyógyításban. Felvázolja a lovagrend mai szervezetét, tájékoztat a rendbe való felvételről, a segélyszervezetek munkájáról. Képet kapunk a lovagrenddel szinte egyidős magyar rendtartomány történetéről, mai szervezeteiről, végül – néhány gondolat erejéig – beavat a lovagrend szellemiségébe és lelkiségébe. Jó állapotban.    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

A protestantizmus Magyarországon I-II rész (teljes, egy kötetben)

Online antikvárium: A protestantizmus Magyarországon I-II rész  (teljes, egy kötetben) Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1928.
Oldalszám: 510, 16 t.

I. rész: Történeti és helyzetrajz (írta: S. Szabó József)
II. rész: A protestáns szellem hivatása a magyar nemzet életében. (írták többen)  Szövegközti képekkel gazdagon illusztrált.
Kiadói aranyozott, egészvászon kötésben, jó állapotban. (Biz. 669)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 5 000Ft.-

A protestantizmus története Magyarországon 1521-1945

Online antikvárium: A protestantizmus története Magyarországon 1521-1945 Szerző:
Bucsay Mihály
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1985.
Oldalszám: 293+6 tábla
Fordító:
(németből) Auer Kálmán-Ádámné Révész Gabriella

Számos képpel.
Kiadói vászonkötésben, védoborítóval. Szép példány. (Biz 339)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

A qumráni közösség és a holt-tengeri tekercsek története

Online antikvárium: A qumráni közösség és a holt-tengeri tekercsek története Szerző:
Vermes Géza
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1998
Oldalszám: 293 l.
Fordító:
Hajnal Piroska
Sorozat:
Osiris könyvtár - Történelem

A szerző újabb könyvében részletesen tárgyalja a holt-tengeri tekercsekkel és a qumráni közösséggel foglalkozó kutatások öt évtizedét, tételesen felsorolja a qumráni könyvtár anyagát, valamennyi szöveg bevezetéseként rövid ismertetést ad, és a legjelentősebb kéziratokból – a szerző fordítása alapján – részleteket közöl. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

A szentek élete

Online antikvárium: A szentek élete Szerző:
Joseph Weisbender
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1984
Oldalszám: 914
Fordító:
Dr. Diós István, Dr. Lőrincz Imre, Verő G. Mária, Dr. Vida Tivadar, Dr. Hajdók János
Szerkesztő:
Dr. Diós István

A ​szentek tisztelete kezdettől fogva jelentős szerepet játszott a keresztények életében. A 2. századtól a vértanúk sírjánál évente összegyűlt a hívő közösség, és felolvasták az ún. mártíraktát, melyet hivatalosan vezettek, hogy a szent példája és állhatatossága megerősítse hitükben az utódokat. Ezek a pontos és hiteles dokumentumok az üldözések elmúltával kiegészültek, megszülettek az első kalendáriumok, majd a középkor folyamán kialakultak a szentek legendáit összefoglaló különféle gyűjtemények. Míg a korábbi irodalmi emlékek igen szűkszavúak voltak, e legendák bőséges és színes elbeszéléssel szóltak a szentekről, írásba foglalva egyrészt a dokumentálható hagyományt, másrészt azokat a csodás történeteket, melyeket a szent iránti tisztelet és szeretet teremtett. Jelen munka gerincét a hivatalos Római Kalendárium szentjei alkotják, kiegészítve a magyar föld jelentős szentjeivel, köztük olyanokkal, akik a közelmúltban lettek boldoggá avatva. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

A Szent Háború - A zarándok útja (+ Bővölködő kegyelem)

Online antikvárium: A Szent Háború - A zarándok útja (+ Bővölködő kegyelem) Szerző:
John Bunyan
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1989
Oldalszám: 160, 262
Fordító:
Dr. Czakó Jenő, Szabadi Béla

Az első mű teljes címe: Szent háború, melyet Saddai viselt Diabolos ellen a Világegyetem fővárosának visszavételéért. - Vagyis Emberlélek városának elvesztése és visszahódítása. A „szent háború” az ember lelkéért folyó örök küzdelem témájához tér vissza: az emberi lélek szép városát Diabolos, az ördög kerítette hatalmába, a várost Immánuel (a Fiú) foglalja vissza, de újból lázadás tör ki az ördög híveinek ösztönzésére, míg végül a Fiú (Jézus Krisztus) győzedelmesen visszatér. Bunyan főműve A zarándok útja, a protestáns irodalom talán legismertebb alkotása. Tíz év alatt Angliában százezer példányban kelt el, és száz év alatt kilencvenhét kiadása jelent meg, a világ minden fontos nyelvére lefordították. John Bunyan halhatatlan álma, amelyet egy börtöncella mélyén írt, az angol irodalom leghíresebb allegóriája lett. Stílusa klasszikus, szépsége időtlen, üzenete örök érvényű. Keresztyén, az örök életet kereső ember, és zarándoklása e világon keresztül, amely tele van veszélyekkel, csábító kísértésekkel, gyötrő bosszúságokkal: példázat. Keresztény, illetve Keresztény családja zarándokútjuk során a megpróbáltatások ellenére is rendíthetetlenül haladnak a Csüggedés mocsarán, a Hiúság vásárán, a Nehézség hegyén át az Égi város felé. A kötet másik írása Bunyan önéletrajza, istenkeresésének története. A Bővölködő kegyelem bemutatja alacsony származását, életét, hitre jutását, és elbeszéli sok bizonyságát is. Évszázadok távolából is elevenen szólnak hozzánk tanácsai. 2 (+1) mű, jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

A Szentháromságról

Online antikvárium: A Szentháromságról Szerző:
Aurelius Augustinus (Szent Ágoston)
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1985
Oldalszám: 528
Fordító:
Gál Ferenc
Szerkesztő:
Vanyó László
Sorozat:
Ókeresztény írók 10.

Az egy Isten a maga belső életének gazdagsága szerint Atya, Fiú és Szentlélek. Mind a három igazi valóság, mind a háromnak megvan a személyes üdvtörténeti szerepe, és mégis csak egy Isten van. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

Ugrás:
Összesen: 35 könyv
1. oldal / 5 oldal Következő
Egy oldalon megjelenített könyvek száma:
Rendezés: