KATEGÓRIÁK

Böngésző

Vallás Kereszténység, vallástudomány, vallástörténet, Biblia, vallásos irodalom, egyházak, Vatikán

A bibliás Rákócziak

Online antikvárium: A bibliás Rákócziak Szerző:
Monok István
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2006
Oldalszám: 130
Szerkesztő:
Hapák József (fotók)

A gazdagon illusztrált műbőrbe kötött, díszes kiadvány bemutatja a Rákóczi család azon tagjait, akik tevékenyen hozzájárultak a Biblia tanításának elterjedéséhez Magyarországon. A felvételeken jól láthatók Rákóczi Zsigmond, I. Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna saját kezű bejegyzései, a Biblia értelmezését megkönnyítő lapszéli magyarázatok. Akikről e könyvben azt olvashatjuk, hogy napi szükséglet volt a Szentírás forgatása, az abból merített erő. Szép állapotban.    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

A bizánci teológia Történelmi irányzatok és tantételek

Online antikvárium: A bizánci teológia Történelmi irányzatok és tantételek Szerző:
John Meyendorff
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2006
Oldalszám: 380
Fordító:
Jeviczki Ferenc
Szerkesztő:
Baán István
Sorozat:
Bizánc világa

A bizánci kereszténység hosszú ideig „fehér folt” volt a nyugati olvasók tudatában: „misztikus homályba” burkolózott, s inkább egzotikumával ragadta meg a hozzá közeledőt. John Meyendorff, a néhány éve elhunyt neves New York-i ortodox teológus és egyháztörténész ebben a kötetben világos, áttekinthető képet rajzol történeti kibontakozásában a bizánci teológiáról. A görög atyáktól Bizánc elestéig a teológia egyik központi gondolata az ember „átistenülése” volt, amely nemcsak a vallási, hanem a világi életet is átjárta: a hittanítástól az istentiszteleten át a szerzetességig és az egyháznak a világban betöltött szerepéig. Kelet és Nyugat vitái ebben a perspektívában nyerik el igazi jelentőségüket. Remek állapotban.        

KOSÁRBA TESZEM Ár: 30 000Ft.-

Ablak a végtelenre - Út a végtelenbe (Csaba testvér gondolatai...)

Online antikvárium: Ablak a végtelenre - Út a végtelenbe (Csaba testvér gondolatai...) Szerző:
Böjte Csaba
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2010
Oldalszám: 255, 257
Szerkesztő:
Karikó Éva

Csaba testvért, az erdélyi ferencest, a nehéz helyzetben élő gyermekek megmentőjét, 1500 szociális árva nevelőapját ma már senkinek nem kell bemutatni. Minden egyes szavának súlyt és hitelt ad élete, nem csupán beszél Isten országáról, hanem mindent meg is tesz, hogy ez az ország itt a földön kibontakozzon. Karikó Éva az apostoli hitvallás, az ún. Hiszekegy állításaira fűzte fel a kérdéseit. A válaszok minden egyes gondolata az életből merít, az életről szól végtelen bölcsességgel és egyszerűséggel, nemcsak a hitigazságokat mutatja be, hanem azok megvalósítását a több évtizedes lelkipásztori és nevelői munka tapasztalatából merítve. Szavaival összecsengnek nagy költőink, gondolkodóink, szentjeink sorai, amelyek alátámasztják Csaba testvér gondolatait. Az Ablak a Végtelenre igazából a hit szintjén szeretett volna világosságot gyújtani, hogy a gondolkodó ember tisztán lásson, értse meg a világunkat összetartó csodálatosan szép igazságokat, törvényeket. Az Út a Végtelenbe a kibontakozás, a megvilágosodás könyve, az igaz emberré válás útján szeretne társunk lenni. Álmaink, önmagunk csendes valóra váltásában szeretne vezetni, bátorítani, vigasztalni, mellettünk lenni. Jézus Krisztus a katolikus egyház hét csodálatosan szép szentségét mint vándorlásunkat segítő mankót és úti eledelt kínálja fel nekünk. Általuk táplál, vigasztal, megmos, felemel, újból és újból a Végtelenbe vezető pályánkra helyez minket. 2 mű, jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 5 000Ft.-

A Guadalupei Szűzanya jelenései (A guadalupei csoda története)

Online antikvárium: A Guadalupei Szűzanya jelenései (A guadalupei csoda története) Szerző:
Francis Johnston
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1993
Oldalszám: 236
Fordító:
Viz László

Johnston könyve nem tudományos igényű tanulmány, a kegykép viharos históriáját, illetve XX. századi vizsgálatát, a kép- és szövetanalízis eredményeit dolgozza fel olvasmányos formában. A szerző bevezetőjében röviden összefoglalja Mexikó spanyolok általi meghódításának eseményeit: Hernán Cortés 1519-es partraszállását; az azték uralkodóval, Moctezumával történt véres összecsapását; a keresztény misszió indulását, amelyben vezető szerepet játszott a ferences Juan de Zumárraga, az Újvilág első püspöke is. 1531 decemberében őt kereste fel mexikóvárosi rezidenciáján több alkalommal is a keresztény hitre tért indián, Juan Diego, azzal, hogy a Szűzanya üzenetét hozza. A püspök bizonyítékot kért, a jel pedig az a Mária-kép volt, amely a szeme láttára jelent meg Juan Diego köpenyén (tilmáján). Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

A II. századi görög apologéták

Online antikvárium: A II. századi görög apologéták Szerző:
Vanyó László (szerk.)
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1984
Oldalszám: 764
Fordító:
Fodor György, Vanyó László, Ladocsi Gáspár, orosz László, Németh lászló
Szerkesztő:
Vanyó László
Sorozat:
Ókeresztény írók 8.

„A ránk maradt irodalmi emlékek szempontjából teljességre törekedhettünk, ám tudjuk, hogy az egyes szerzők életműve egészében véve más képet mutatna. Felvettük a kötet anyagába Melitón, szardeszi püspök húsvéti homiliáját, mely az eddigi kiadásokban nem volt megtalálható, mivel új felfedezés eredményeként ismerhettük meg. Ez a mű jelentékenyen módosítja a II. század görög keresztény irodalmáról eddig kialakult képünket, tekintve az ebből a korból megmaradt igen szórványos liturgikus emlékeket. Athénagorasz Feltámadásról c. írása körül újabban kétségek merültek fel a szerzőséget illetően, mivel azonban a viták még nem zárultak le, megtartottuk hagyományos helyén. A kötet Ireneusz Az apostoli igehirdetés feltására c. művével zárul. Igaz, talán külön Ireneusz-kötetbe kívánkozna, de amíg az Adversus Haereses fordítása elkészül, álljon itt, mint olyan teológiai mű, mely átvezet a III. századba, s a korfordulón a keresztény hit polémiától mentes kifejtését nyújtja.” Kiadói műbőr kötésben, jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

A keleti egyházak

Online antikvárium: A keleti egyházak Szerző:
Dr. Lippay Lajos
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1934
Oldalszám: 225
Sorozat:
Szent István Könyvek 111.

A keleti egyházak és szertartások kialakulása. A keleti szertatású akatholikusok és akeleti szertartású katholikusok. Jó állapotban.    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

A kereszténység története

Online antikvárium: A kereszténység története Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1996
Oldalszám: 688
Fordító:
Margitta Nóra, Nagy Péter, Nyitrai István, Péter Ágnes
Szerkesztő:
Deák Márta

A kötet a kereszténység történetének alaposan megtervezett kifejtése és nemzetközi hírű szaktekintélyek által összeállított összegzése. Lenyűgöző, olvasmányos és valódi szellemi élvezetet nyújtó módon ad választ olyan kérdésekre, mint: Van-e még jövője a kereszténységnek?, Lesz-e mozgósító erejű „üzenete” a harmadik évezredben? Miről is szól a könyv? A kereszténység tovatűnt évszázadairól, a nagyszerű eredményekről, az időtálló megvalósításokról és egyidejűleg természetesen a mulasztásokról, a szégyellnivaló bűnökről, az előre mutató pozitívumokról éppúgy, mint a fájdalmas történetekről, a fejlődést mindegyre visszaráncigáló csökönyösségről, vagyis a kereszténység életének kétezer évet átfogó időszakáról. Nyolc jól elkülöníthető részre osztható a könyv, s ezek sorrendben - hosszú történelmi folyamatok és szakaszoló történelmi dátumok feltüntetésével - a következők: I. Isten és a történelem, II. Kezdetek 1-325, III. Elfogadás és hódítás 325-600, IV. A keresztény társadalom 600-1500, V. Reformáció 1500-1650, VI. Ráció, megújulás, forradalom 1650-1789, VII. Városok és birodalmak 1789-1914, VIII. Jelen és jövő. Színes és fekete-fehér illusztrációkkal, végig műnyomó papíron, jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

A kereszt és a kard lovagjai (A Máltai Lovagrend)

Online antikvárium: A kereszt és a kard lovagjai (A Máltai Lovagrend) Szerző:
Marjai Imre
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1990
Oldalszám: 146

Az ​elmúlt években sokat lehetett hallani és olvasni a Máltai Lovagrend segélyakcióiról, nemegyszer inkább a szenzációkeltés, mint a pontos informálás hangján, miközben a lovagrend története, mibenléte továbbra is ismeretlen maradt a szélesebb közvélemény előtt. Néhány beszerezhetetlen történeti munkán kívül soha nem jelent meg könyv Magyarországon erről a témáról. Ezt a hiányt pótolja e kötet, ismertetve ennek az eredetileg szerzetesi közösségnek indult, de már régen állami szuverenitással is rendelkező katolikus szervezetnek a történetét – az első keresztes háború korától napjainkig. Végigkíséri a rend szüntelen harcokkal teli vándorútját a Szentföldtől Cipruson, Rodoszon és Máltán át Rómáig, bemutatja jelentős szerepét a keresztény Európa védelmében, a tengeri hajózás történetében, a beteggondozásban, a gyógyításban. Felvázolja a lovagrend mai szervezetét, tájékoztat a rendbe való felvételről, a segélyszervezetek munkájáról. Képet kapunk a lovagrenddel szinte egyidős magyar rendtartomány történetéről, mai szervezeteiről, végül – néhány gondolat erejéig – beavat a lovagrend szellemiségébe és lelkiségébe. Jó állapotban.    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-
split
Ugrás:
Összesen: 69 könyv
1. oldal / 9 oldal Következő
Egy oldalon megjelenített könyvek száma:
Rendezés: