Böngésző

Vallás Kereszténység, vallástudomány, vallástörténet, Biblia, vallásos irodalom, egyházak, Vatikán

A Guadalupei Szűzanya jelenései (A guadalupei csoda története)

Online antikvárium: A Guadalupei Szűzanya jelenései (A guadalupei csoda története) Szerző:
Francis Johnston
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1993
Oldalszám: 236
Fordító:
Viz László

Johnston könyve nem tudományos igényű tanulmány, a kegykép viharos históriáját, illetve XX. századi vizsgálatát, a kép- és szövetanalízis eredményeit dolgozza fel olvasmányos formában. A szerző bevezetőjében röviden összefoglalja Mexikó spanyolok általi meghódításának eseményeit: Hernán Cortés 1519-es partraszállását; az azték uralkodóval, Moctezumával történt véres összecsapását; a keresztény misszió indulását, amelyben vezető szerepet játszott a ferences Juan de Zumárraga, az Újvilág első püspöke is. 1531 decemberében őt kereste fel mexikóvárosi rezidenciáján több alkalommal is a keresztény hitre tért indián, Juan Diego, azzal, hogy a Szűzanya üzenetét hozza. A püspök bizonyítékot kért, a jel pedig az a Mária-kép volt, amely a szeme láttára jelent meg Juan Diego köpenyén (tilmáján). Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 1 500Ft.-

A keleti egyházak

Online antikvárium: A keleti egyházak Szerző:
Dr. Lippay Lajos
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1934
Oldalszám: 225
Sorozat:
Szent István Könyvek 111.

A keleti egyházak és szertartások kialakulása. A keleti szertatású akatholikusok és akeleti szertartású katholikusok. Jó állapotban.    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

A kereszténység története

Online antikvárium: A kereszténység története Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1996
Oldalszám: 688
Fordító:
Margitta Nóra, Nagy Péter, Nyitrai István, Péter Ágnes
Szerkesztő:
Deák Márta

A kötet a kereszténység történetének alaposan megtervezett kifejtése és nemzetközi hírű szaktekintélyek által összeállított összegzése. Lenyűgöző, olvasmányos és valódi szellemi élvezetet nyújtó módon ad választ olyan kérdésekre, mint: Van-e még jövője a kereszténységnek?, Lesz-e mozgósító erejű „üzenete” a harmadik évezredben? Miről is szól a könyv? A kereszténység tovatűnt évszázadairól, a nagyszerű eredményekről, az időtálló megvalósításokról és egyidejűleg természetesen a mulasztásokról, a szégyellnivaló bűnökről, az előre mutató pozitívumokról éppúgy, mint a fájdalmas történetekről, a fejlődést mindegyre visszaráncigáló csökönyösségről, vagyis a kereszténység életének kétezer évet átfogó időszakáról. Nyolc jól elkülöníthető részre osztható a könyv, s ezek sorrendben - hosszú történelmi folyamatok és szakaszoló történelmi dátumok feltüntetésével - a következők: I. Isten és a történelem, II. Kezdetek 1-325, III. Elfogadás és hódítás 325-600, IV. A keresztény társadalom 600-1500, V. Reformáció 1500-1650, VI. Ráció, megújulás, forradalom 1650-1789, VII. Városok és birodalmak 1789-1914, VIII. Jelen és jövő. Színes és fekete-fehér illusztrációkkal, végig műnyomó papíron, jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

A kereszt és a kard lovagjai (A Máltai Lovagrend)

Online antikvárium: A kereszt és a kard lovagjai (A Máltai Lovagrend) Szerző:
Marjai Imre
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1990
Oldalszám: 146

Az ​elmúlt években sokat lehetett hallani és olvasni a Máltai Lovagrend segélyakcióiról, nemegyszer inkább a szenzációkeltés, mint a pontos informálás hangján, miközben a lovagrend története, mibenléte továbbra is ismeretlen maradt a szélesebb közvélemény előtt. Néhány beszerezhetetlen történeti munkán kívül soha nem jelent meg könyv Magyarországon erről a témáról. Ezt a hiányt pótolja e kötet, ismertetve ennek az eredetileg szerzetesi közösségnek indult, de már régen állami szuverenitással is rendelkező katolikus szervezetnek a történetét – az első keresztes háború korától napjainkig. Végigkíséri a rend szüntelen harcokkal teli vándorútját a Szentföldtől Cipruson, Rodoszon és Máltán át Rómáig, bemutatja jelentős szerepét a keresztény Európa védelmében, a tengeri hajózás történetében, a beteggondozásban, a gyógyításban. Felvázolja a lovagrend mai szervezetét, tájékoztat a rendbe való felvételről, a segélyszervezetek munkájáról. Képet kapunk a lovagrenddel szinte egyidős magyar rendtartomány történetéről, mai szervezeteiről, végül – néhány gondolat erejéig – beavat a lovagrend szellemiségébe és lelkiségébe. Jó állapotban.    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

A protestantizmus Magyarországon I-II rész (teljes, egy kötetben)

Online antikvárium: A protestantizmus Magyarországon I-II rész  (teljes, egy kötetben) Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1928.
Oldalszám: 510, 16 t.

I. rész: Történeti és helyzetrajz (írta: S. Szabó József)
II. rész: A protestáns szellem hivatása a magyar nemzet életében. (írták többen)  Szövegközti képekkel gazdagon illusztrált.
Kiadói aranyozott, egészvászon kötésben, jó állapotban. (Biz. 669)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 5 000Ft.-

A protestantizmus története Magyarországon 1521-1945

Online antikvárium: A protestantizmus története Magyarországon 1521-1945 Szerző:
Bucsay Mihály
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1985.
Oldalszám: 293+6 tábla
Fordító:
(németből) Auer Kálmán-Ádámné Révész Gabriella

Számos képpel.
Kiadói vászonkötésben, védoborítóval. Szép példány. (Biz 339)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

A qumráni közösség és a holt-tengeri tekercsek története

Online antikvárium: A qumráni közösség és a holt-tengeri tekercsek története Szerző:
Vermes Géza
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1998
Oldalszám: 293 l.
Fordító:
Hajnal Piroska
Sorozat:
Osiris könyvtár - Történelem

A szerző újabb könyvében részletesen tárgyalja a holt-tengeri tekercsekkel és a qumráni közösséggel foglalkozó kutatások öt évtizedét, tételesen felsorolja a qumráni könyvtár anyagát, valamennyi szöveg bevezetéseként rövid ismertetést ad, és a legjelentősebb kéziratokból – a szerző fordítása alapján – részleteket közöl. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

A szentek élete

Online antikvárium: A szentek élete Szerző:
Joseph Weisbender
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1984
Oldalszám: 914
Fordító:
Dr. Diós István, Dr. Lőrincz Imre, Verő G. Mária, Dr. Vida Tivadar, Dr. Hajdók János
Szerkesztő:
Dr. Diós István

A ​szentek tisztelete kezdettől fogva jelentős szerepet játszott a keresztények életében. A 2. századtól a vértanúk sírjánál évente összegyűlt a hívő közösség, és felolvasták az ún. mártíraktát, melyet hivatalosan vezettek, hogy a szent példája és állhatatossága megerősítse hitükben az utódokat. Ezek a pontos és hiteles dokumentumok az üldözések elmúltával kiegészültek, megszülettek az első kalendáriumok, majd a középkor folyamán kialakultak a szentek legendáit összefoglaló különféle gyűjtemények. Míg a korábbi irodalmi emlékek igen szűkszavúak voltak, e legendák bőséges és színes elbeszéléssel szóltak a szentekről, írásba foglalva egyrészt a dokumentálható hagyományt, másrészt azokat a csodás történeteket, melyeket a szent iránti tisztelet és szeretet teremtett. Jelen munka gerincét a hivatalos Római Kalendárium szentjei alkotják, kiegészítve a magyar föld jelentős szentjeivel, köztük olyanokkal, akik a közelmúltban lettek boldoggá avatva. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

Ugrás:
Összesen: 48 könyv
1. oldal / 6 oldal Következő
Egy oldalon megjelenített könyvek száma:
Rendezés: